ОП "Хімічні технології та інженерія"

Опис освітньої програми

Освітня програмаХімічні технології та інженерія
Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань16 Хімічна та біоінженерія
СпеціальністьХімічні технології та інженерія
КваліфікаціяБакалавр з хімічних технологій та інженерії
Тривалість програми3 роки 10 місяців
Кількість кредитів ЄКТС240
Рівень кваліфікаціїНаціональна рамка кваліфікації – 6 рівень;
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – перший цикл вищої освіти
Умови вступуНаявність повної загальної середньої освіти;
Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра
Академічні права випускниківМожливість продовжити навчання за освітньою програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Назва структурного підрозділу, відповідального за підготовку здобувачівКафедра будівельних композиційних матеріалів і технологій
Гарант ОПСаєнко Наталія Вячеславівна, канд. техн. наук, доцент

Робочі програми нормативних компонент

Шифр за ОПНазва навчальних компонент
ЗП 1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
ЗП 2Історія України та культури
ЗП 3Іноземна мова
ЗП 4Філософія
ЗП 5Фізичне виховання
ЗП 6Основи охорони праці
ЗП 7Правознавство
ЗП 8Soft skills компетенції політичної науки
ЗП 9Вища математика
ЗП 10Фізика
ЗП 11Загальна та неорганічна хімія
ЗП 12Органічна хімія
ПП 1 Аналітична хімія
ПП 2Поверхневі явища та дисперсні системи
ПП 3Хімія високомолекулярних сполук
ПП 4Хімія і фізика полімерних та композиційних матеріалів
ПП 5Сучасне обладнання для виробництва будівельних полімерних композиційних матеріалів
ПП 6Технологія виробництва та переробки полімерних композиційних матеріалів
ПП 7Моделювання та оптимізація процесів виробництва будівельних полімерних композиційних матеріалів
ПП 8Лакофарбові матеріали в будівництві
ПП 9Пожежна безпека будівельних полімерних композиційних матеріалів
ПП 10Економіка підприємства, підприємницька діяльність
ПП 11Організація та управління виробництвом будівельних полімерних композиційних матеріалів
ПП 12Хімічні технології будівельних полімерних композиційних матеріалів
ПП 13Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
ПП 14Метрологія, стандартизація та сертифікація
ПП 15Матеріалознавство будівельних полімерних матеріалів та композитів
ПП 16Навчальна ознайомлювальна практика
ПП 17Навчальна професійна практика
ПП 18 Виробнича експлуатаційна практика
ПП 19Виробнича технологічна переддипломна практика
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Накази про призначення гаранта та керівника групи забезпечення ОП

Наказ ХНУБА №215 від 15 вересня 2017 року Про затвердження керівників проєктних груп (гарантів освітніх програм)

Наказ ХНУБА №268 від 12 жовтня 2018 року Про затвердження керівників та складу груп забезпечення спеціальностей

Наказ ХНУБА №246 від 01 жовтня 2019 року Про затвердження керівників та складу груп забезпечення спеціальностей

Наказ ХНУБА №293 від 20 листопада 2019 року Про затвердження гарантів освітніх програм та складу робочих груп з розробки, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм

Наказ ХНУБА №236 від 22 вересня 2020 року Про затвердження гарантів освітніх програм та складу робочих груп з розробки, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм

Наказ ХНУБА №302 від 18 листопада 2020 року Про затвердження керівників та складу груп забезпечення спеціальностей

Наказ ХНУБА №245 від 01 жовтня 2021 року Про внесення змін до наказу від 20 вересня 2021 р. №208 Про затвердження керівників та складу груп забезпечення спеціальностей

Наказ ХНУБА №208 від 20 вересня 2021 року Про затвердження керівників та складу груп забезпечення спеціальностей

Протоколи засідань проєктної групи, групи забезпечення та робочої групи з розробки, моніторингу та періодичного перегляду ОП

Результати анонімного опитування здобувачів ОП

Контакти гаранта ОП

Саєнко Наталія Вячеславівна, доцент кафедри будівельних композиційних матеріалів і технологій, кандидат технічних наук, доцент
e-mail: saienko.nataliia@kstuca.kharkov.ua