ОП Промислове та цивільне будівництво

Обговорення ОП

Проєкт ОПП ПЦБ 2021 рік

Розпочато обговорення проекту освітньо-професійної програми «Промислове та цивільне будівництво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» в редакції 2021 року, який підготовлено робочою групою будівельного факультету.

Пропозиції, зауваження та відгуки стосовно освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну пошту керівника робочої групи в.о. завідувача кафедри будівельних конструкцій та матеріалознавства, к.т.н., доц. Спіранде Каріни Віталіївни, e-mail:  spirande.karina@kstuca.kharkov.ua