ОП Публічне управління та адміністрування

Навчальний план

Протоколи засідань проєктної групи, групи забезпечення та робочої групи з розробки, моніторингу та періодичного перегляду ОП

Результати анонімного опитування здобувачів ОП