Основні напрями наукової діяльності

1. Організаційно-технологічне забезпечення сталого функціонування інженерних інфраструктур.
2. Підвищення ефективності проєктних рішень при проєктуванні та будівництві будівель і споруд.
3. Ремонт та реконструкція будівель і споруд.
4. Технології ефективного енергозбереження будівель і споруд.
5. Технології інформаційного моделювання будівель. Інформаційно-аналітичні системи розумних міст.
6. Нові речовини і матеріали. Розробка складів і технологій отримання композиційних матеріалів з заданими властивостями.
7. Розробка та вдосконалення методів фізико-хімічних досліджень будівельних матеріалів.
8. Дослідження залізобетонних конструкцій в умовах впливу пожежного середовища.
9. Раціональне природокористування. Розробка та вдосконалення систем і технологій водопостачання та водовідведення. Дослідження екологічних аспектів водовідведення й очистки стічних вод.
10. Розробка обладнання багатоцільового призначення для комплексної механізації будівництва.
11. Автоматизація систем управління промисловим обладнанням.
12. Управління фінансово-економічною безпекою промислових підприємств.