Будівельний факультет

Будівельний факультет

Майже сто років будівельний факультет є джерелом кваліфікованих кадрів у промисловому, цивільному та гідротехнічному будівництві. Освіта, яку отримує студент на факультеті є міцним фундаментом його майбутніх значних досягнень у суспільстві. Оскільки лише на доброму фундаменті зростає довговічна споруда вашого життя.

Загальна інформація про факультет

Будівельний факультет Харківського національного університету будівництва та архітектури є одним з старіших факультетів в Україні. Він був заснований 20 березня 1919 року зі спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» (ПЦБ) та з трьома головними спеціалізаціями: архітектура, санітарна техніка, дороги.

На факультеті працює велика кількість професорів та доцентів. За всі роки існування факультету основною спеціальністю було «Промислове та цивільне будівництво», у теперішній час «Будівництво та цивільна інженерія» яка включає в себе професійні спрямування «Промислове та цивільне будівництво», «Гідротехнічне будівництво».

Основними напрямками розвитку факультету завжди були, є і будуть – підвищення якості підготовки фахівців, розширення матеріально-технічної бази з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки, залучення висококласних, досвідчених фахівців з опитом роботи за фахом до навчального процесу, підготовка та виховання науково-педагогічних кадрів. Кадрове питання має найактуальніший, найгостріший акцент. Тому, для популяризації науки та зростання прагнення знати більше, на факультеті працює студентське наукове товариство. Члени студентського наукового товариства факультету активно приймають участь у конкурсах наукових робіт, наукових конференціях, олімпіадах, інтелект-шоу всеукраїнського та міжнародного рівнів. Їх досягнення відображають численні дипломи вищих ступенів.

Будівельний факультет має багаторічну практику підготовки кадрів за спеціальністю для багатьох країн світу: Марокко, Йорданії, Лівану, Уганди, Коста-Ріки, Китаю, В’єтнаму, Польщі, Чехії, Словакії, Німеччини, Болгарії, та інші.

На факультеті створена атмосфера для самовдосконалення й самовиховання молодого покоління, є всі умови для становлення гармонічно розвинутої і активної особистості. Також випускники мають можливість продовжувати навчання в магістратурі та аспірантурі.

Все це сприяє підвищенню іміджу не тільки факультету, університету, а і країни в цілому.

Перелік спеціальностей

Факультет випускає студентів за кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр. спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» професійного спрямуання «Промислове та цивільне будівництво», «Гідротехнічне будівництво»

Видатні випускники факультету

Терехов І.О. – перший заступник міського голови м. Харкова.

Конюхов О.В. – генеральний директор «Житлобуд-2», депутат міської ради м. Харкова;

Арутюнов В.А. – перший заступник голови правління ВАТ «Трест Житлобуд-1», депутат міської ради м. Харкова;

Євель С.М. – генеральний директор ТОВ «Стальконструкція»;

Гуровий Ю.О. – мер м. Харкова 1969 – 1976рр. та ін.

Навчання на факультеті здійснюється згідно з Європейською кредитно-трансферною системою (ЄКTС), що сприяє визнанню дипломів про вищу освіту в Європі та мобільності студентів. На рівні «Бакалавр» навчальний процес завершується випускною роботою. На рівні «Магістр» – магістерською випускною науково-дослідною роботою.

Кафедри факультету виконують значний об’єм наукових досліджень в області розробки та впровадження прогресивних будівельних конструкцій і матеріалів, вдосконалення технологій будівництва, реконструкції промислових та цивільних об’єктів та інше. Усе це дозволяє факультету готувати випускників до професійної діяльності в галузі промислового, цивільного та гідротехнічного будівництва. Студенти, які отримали підготовку на рівні бакалавр та магістр, орієнтовані на роботу в умовах ринкової економіки та конкуренції, вміють самостійно приймати інженерні рішення, володіють комп’ютерною технікою і елементами САПР, здатні керувати загально-будівельними роботами та володіють прийомами пошуку і використання науково-технічної інформації. У структуру підготовки випускників входять: основи теорії проектування, технології, організації, управління, економіки і банківської справи в ринкових умовах, якісна комп’ютерна підготовка зі знанням програмного забезпечення. Спеціалісти працюють на первинних посадах: майстер будівельних і монтажних робіт, інженер виробничо-технічного відділу, інженер з охорони праці, інженер-конструктор проектувальник, інженер – науковий співробітник, завідувач лабораторією, асистент – викладач, інженер у відділі капітального будівництва підприємства, інженер-експерт з оцінки нерухомості тощо. Випускники факультету можуть бути залучені до роботи в будівельних організаціях, науково-дослідних, проектних інститутах і організаціях, які виконують проектні, будівельні та вишукувальні роботи.

Обдарована творча молодь також знаходить себе у мистецтві. Для цього працює студентський клуб, театральний гурток, КВК та інше. Активну участь студенти будівельного факультету приймають в культурно-масових заходах, спортивних змаганнях та конкурсах: КВК, «Міс університету», поетичному конкурсі «Весняна чарівність», інтелектуальному «Брейн-ринзі» та багато інших.

Для студентів, які мають потребу в житлі, працює гуртожиток, який розташовано неподалік від університету (метро «Ботанічний сад», вул. Клочківська, 220). У гуртожитку та на факультеті працює студентське самоврядування, яке забезпечує все необхідне для нормального проживання студентської молоді.

Адміністрація та співробітники деканату

Савченко Олександр Іванович
Савченко Олександр Іванович
Декан факультету, доцент, к.е.н.
Нікічанов Вячеслав Володимирович
Нікічанов Вячеслав Володимирович
Заступник декана, доцент, к.т.н.
Лукашенко Олег Едуардович
Лукашенко Олег Едуардович
Заступник декана, доцент, к.т.н.

Контакти будівельного факультету

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, кімната. 35.

Телефон: (057)700-01-15

E-mail: bf_khnusa@ukr.net