Будівельний факультет

Будівельний факультет

Більше ста років будівельний факультет є джерелом кваліфікованих кадрів у промисловому, цивільному та гідротехнічному будівництві. Освіта, яку отримує студент на факультеті є міцним фундаментом його майбутніх значних досягнень у суспільстві. Оскільки лише на доброму фундаменті зростає довговічна споруда вашого життя.

Загальна інформація про факультет

Будівельний факультет Харківського національного університету будівництва та архітектури є одним з старіших факультетів в Україні. Він був заснований 20 березня 1919 року зі спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» (ПЦБ) та з трьома головними спеціалізаціями: архітектура, санітарна техніка, дороги.

На факультеті працює велика кількість професорів та доцентів. За всі роки існування факультету основною спеціальністю було «Промислове та цивільне будівництво», у теперішній час 192 «Будівництво та цивільна інженерія» яка включає в себе професійні спрямування «Промислове та цивільне будівництво», «Гідротехнічне будівництво», «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Облаштування родовищ природних газів», «Водопостачання та водовідведення».

У зв’язку з гострою нехваткою спеціалістів із високим рівнем знань у хімічної промисловості, пов’язаної з виготовленням будівельних матеріалів у 2017 році відбувся набір здобувачів вищої освіти за новою спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія». Інженери цієї спеціальності майбутні фахівці в області хімічної технології, які мають всебічну високоякісну підготовку професійно-орієнтовного спрямування, а отже можуть працювати над розробкою та впровадженням новітніх або модернізацією наявних технологічних ліній з виробництва композиційних полімерних матеріалів, які здатні вивчати наукові проблеми різних виробництв, проводити науково-дослідні роботи, направлені на удосконалення технологічних процесів та поліпшення якості кінцевої продукції.

Основними напрямками розвитку факультету завжди були, є і будуть – підвищення якості підготовки фахівців, розширення матеріально-технічної бази з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки, залучення висококласних, досвідчених фахівців з опитом роботи за фахом до навчального процесу, підготовка та виховання науково-педагогічних кадрів. Кадрове питання має найактуальніший, найгостріший акцент. Тому, для популяризації науки та зростання прагнення знати більше, на факультеті працює студентське наукове товариство. Члени студентського наукового товариства факультету активно приймають участь у конкурсах наукових робіт, наукових конференціях, олімпіадах, інтелект-шоу всеукраїнського та міжнародного рівнів. Їх досягнення відображають численні дипломи вищих ступенів.

Будівельний факультет має багаторічну практику підготовки кадрів за спеціальністю для багатьох країн світу: Марокко, Йорданії, Лівану, Уганди, Коста-Ріки, Китаю, В’єтнаму, Польщі, Чехії, Словакії, Німеччини, Болгарії та інші.

На факультеті створена атмосфера для самовдосконалення й самовиховання молодого покоління, є всі умови для становлення гармонічно розвинутої і активної особистості. Також випускники мають можливість продовжувати навчання в магістратурі та аспірантурі.

Все це сприяє підвищенню іміджу не тільки факультету, університету, а і країни в цілому.

Кафедри Факультету

До складу факультета входить 8 кафедр, з яких 6 є випускаючими за професійними спрямуваннями «Промислове та цивільне будівництво», «Гідротехнічне будівництво», «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Облаштування родовищ природних газів», «Водопостачання та водовідведення»:

Та 2 кафедри з фундаментнальної та загальної підготовок:

Перелік спеціальностей

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  (професійні спрямування: «Промислове та цивільне будівництво», «Гідротехнічне будівництво», «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Облаштування родовищ природних газів», «Водопостачання та водовідведення») за освітніми рівнями кваліфікації  :
бакалавр;
магістр;
доктор філософії.

Спеціальність 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»  освітніми рівнями кваліфікації
бакалавр;
магістр.

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітнім рівнем кваліфікації:
бакалавр.

Видатні випускники факультету

Терехов І.О. – мер м. Харкова
Конюхов О.В.директор харківської компанії  «Строй Сити Девелопмент».
Арутюнов В.А. –  голова управління АТ «Трест Житлобуд-1», заслужений будівельник України.
Євель С.М. – генеральний директор ТОВ «Стальконструкція».
Гуровий Ю.О. – мер м. Харкова 1969 – 1976рр. та ін.

Навчання на факультеті здійснюється згідно з Європейською кредитно-трансферною системою (ЄКTС), що сприяє визнанню дипломів про вищу освіту в Європі та мобільності студентів. На рівні «Бакалавр» навчальний процес завершується випускною роботою. На рівні «Магістр» – магістерською випускною науково-дослідною роботою.

Кафедри факультету виконують значний об’єм наукових досліджень в області розробки та впровадження прогресивних будівельних конструкцій і матеріалів, вдосконалення технологій будівництва, реконструкції промислових та цивільних об’єктів та інше. Усе це дозволяє факультету готувати випускників до професійної діяльності в галузі промислового, цивільного та гідротехнічного будівництва. Студенти, які отримали підготовку на рівні бакалавр та магістр, орієнтовані на роботу в умовах ринкової економіки та конкуренції, вміють самостійно приймати інженерні рішення, володіють комп’ютерною технікою і елементами САПР, здатні керувати загально-будівельними роботами та володіють прийомами пошуку і використання науково-технічної інформації. У структуру підготовки випускників входять: основи теорії проектування, технології, організації, управління, економіки і банківської справи в ринкових умовах, якісна комп’ютерна підготовка зі знанням програмного забезпечення. Спеціалісти працюють на первинних посадах: майстер будівельних і монтажних робіт, інженер виробничо-технічного відділу, інженер з охорони праці, інженер-конструктор проектувальник, інженер – науковий співробітник, завідувач лабораторією, асистент – викладач, інженер у відділі капітального будівництва підприємства, інженер-експерт з оцінки нерухомості тощо. Випускники факультету можуть бути залучені до роботи в будівельних організаціях, науково-дослідних, проектних інститутах і організаціях, які виконують проектні, будівельні та вишукувальні роботи.

Обдарована творча молодь також знаходить себе у мистецтві. Для цього працює студентський клуб, театральний гурток, КВК та інше. Активну участь студенти будівельного факультету приймають в культурно-масових заходах, спортивних змаганнях та конкурсах: КВК, «Міс університету», поетичному конкурсі «Весняна чарівність», інтелектуальному «Брейн-ринзі» та багато інших.

Для студентів, які мають потребу в житлі, працює гуртожиток, який розташовано неподалік від університету (метро «Академіка Павлова», вул. Козакевича, 34). У гуртожитку та на факультеті працює студентське самоврядування, яке забезпечує все необхідне для нормального проживання студентської молоді.

Адміністрація та співробітники деканату

Савченко Олександр Іванович
Савченко Олександр Іванович
Декан факультету, доцент, к.е.н.
Буцька Лариса Миколаївна
Буцька Лариса Миколаївна
Заступник декана будівельного факультету, доцент, к.т.н.
Стасенко Олександр Миколайович
Стасенко Олександр Миколайович
Заступник декана будівельного факультету, старший викладач

Контакти будівельного факультету

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, кімната. 35.

Телефон: (057)700-01-15

E-mail: bf@kstuca.kharkov.ua