Центр Довузівської Підготовки

Центр довузівської підготовки

У житті кожної людини настає час, коли доводиться вирішувати долю свого майбутнього, будувати плани і визначати перспективи подальшого життя. Своє майбутнє випускники пов’язують з цікавою, престижної роботою, яка допоможе їм самореалізуватися. Для  цього необхідно, перш за все, вдало вибрати професію. Але як це зробити вірно? Як не помилитися?

Саме ці завдання – підготувати абітурієнтів до вступу в університет і допомоги їм свідомо обрати майбутню професію – виконує Центр довузівської підготовки Харківського національного університету будівництва та архітектури.

ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
Тел. (057)706-19-07

Директор – доцент Ємець Ігор Михайлович.
Заступник директора – Сулятицький Анатолій Вікторович

У житті кожної людини настає час, коли доводиться вирішувати долю свого майбутнього, будувати плани і визначати перспективи подальшого життя. Своє майбутнє випускники пов’язують з цікавою, престижної роботою, яка допоможе їм самореалізуватися. Для  цього необхідно, перш за все, вдало вибрати професію. Але як це зробити вірно? Як не помилитися?

Саме ці завдання – підготувати абітурієнтів до вступу в університет і допомоги їм свідомо обрати майбутню професію – виконує Центр довузівської підготовки Харківського національного університету будівництва та архітектури.

Напрями підготовки

ПІДГОТОВКА ДО НЕЗАЛЕЖНОГО ЗОВНІШНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ
ДЛЯ ВСТУПУ В УНІВЕРСИТЕТ

з української мови та літератури, математики, фізики та до вступного випробування з рисунка
для  школярів та всіх бажаючих – НА ПІДГОТОВЧИХ  КУРСАХ,
для тих, хто має атестат про повну загальну середню освіту, –
ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПУ В УНІВЕРСИТЕТ

НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ  ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА (денна форма навчання);

НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ  ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
(денна та заочна форми навчання).

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти в редакції наказів Міністерства освіти і науки України від 22.02.2021р. № 19-л, від 12.04.2021р. № 42-л.

Наша адреса: вул. Сумська, 40, 4-й поверх, к. 412-а. Тел. (057)706-19-07,
e-mail: pc.hnuba@gmail.com; pc@kstuca.kharkov.ua.

На підготовчих курсах

здійснюється підготовка учнів шкіл, ПТУ, коледжів та всіх бажаючих до зовнішнього незалежного оцінювання для вступу  в університет
на всі факультети, окрім архітектурного, – з української мови і літератури, математики та фізики;
на  архітектурний  факультет  –  до вступного випробування з рисунка  і до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та математики.
Початок занять на підготовчих курсах:

  • 8-ми місячні підготовчі курси – у вересні;
  • 5-ти місячні підготовчі курси – у грудні;
  • 3-х тижневі підготовчі курси (рисунок) – у червні.

Заняття на 8-ми та 5-ти  місячних курсах проводяться в суботу та неділю, на 3-х тижневих – кожний день, крім суботи та неділі.
На підготовчому відділенні  для іноземців та осіб без громадянства здійснюється підготовка слухачів:
-за  денною формою навчання за напрямами:

  • архітектурний;
  • загальнотехнічний.

На підготовче відділення ЦДП університету приймаються іноземці  та особи без громадянства, які мають повну середню освіту, але не володіють українською або російською мовами. Навчання на підготовчому відділенні університету дозволяє освоїти не лише українську (російську) мову, але і отримати додаткові знання з профілюючих предметів.  Іноземні громадяни  отримують випускні документи державного зразка про закінчення підготовчого відділення і можуть продовжити навчання на будь-якому факультеті університету чи в інших вищих навчальних закладах України. Для вступу на підготовче відділення іноземці та особи без громадянства звертаються в  Центр по роботі з іноземними учнями (тел./факс: 057 700-38-50, e-mail: foreign@kstuca.kharkov.ua)

За довідками звертатися: вул. Сумська, 40, 4-й поверх, к. 412-а.Тел. (057)706-19-07.

Історична довідка.

Центр довузівської підготовки розпочав свою роботу у 1970 році як підготовче відділення для робітничої молоді. У 1992 році на основі підготовчого відділення для громадян України та іноземців, підготовчих курсів наказом по університету № 94 від 2.09.1992 року був створений факультет довузівської підготовки. У 2012 році факультет довузівської підготовки був реорганізований у Центр довузівської підготовки. За цей час близько 4000 слухачів було зараховано до університету після його закінчення. Підготовче відділення, факультет та Центр довузівської підготовки в різні роки очолювали:

– з 1970р. по 1981р. доц. Жихарь О.Є.,
– з 1982р. по 1984р. доц. Ачкасов Ю.О.,
– з 1984р. по 1985р. доц. Шушляков О.В.,
– з 1985р  по  2000р доц.  Ємець І.М.,
– з 2000р. по 2002р. доц. Череднік Д.Л.,
– з 2002р. по 2004р.  доц. Сироватський О.А.,
– з  2004р. по 2007р. доц. Клепіков Ф.М.,
– з 2007р.  по теперішній час доц. Ємець І.М.

Готуючи молодь до вступу в університет, Центр працював у таких напрямках: підготовче відділення для громадян України та іноземців, підготовчі курси. На підготовчому відділенні для української молоді та іноземців проводились заняття, під час яких викладачі університету готували їх до вступу в університет та поглиблювали знання слухачів з інших дисциплін. Зараховувалися слухачі підготовчих відділень на перший курс університету за результатами випускних іспитів поза конкурсом. Крім того, на базі підготовчого відділення університету провідні викладачі готували молодь до вступу в Харківський художньо-промисловий інститут (Харківська державна академія дизайну та мистецтв).

Навчально-виховний процес в Центрі довузівської підготовки забезпечується штатними викладачами  університету.

Центр довузівської  підготовки – прямий шлях до вступу в Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Контактна інформація:

Адреса: м. Харків, вул. Сумська, 40, 4-й поверх, к. 412-а.

Телефони:

  • (057)706-19-07
  • (057) 700-38-50 – Центр по роботі з іноземними учнями

E-mail: