Центр заочного навчання

Центр заочного навчання

Центр заочного навчання здійснює освітню діяльність щодо підготовки фахівців без відриву від виробництва за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти з обраних напрямів підготовки та спеціальностей, а також освітню діяльність з підвищення кваліфікації.

Загальна інформація про центр заочного навчання

Центр заочного навчання (ЦЗН) є структурним підрозділом університету, основним напрямом діяльності якого є підготовка висококваліфікованих фахівців без відриву від виробництва для різних галузей народного господарства з будівельних, інженерних, економічних та інших напрямів діяльності.

Основним завданням ЦЗН є здійснення освітньої діяльності за заочною формою навчання, що забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями.

Історична довідка.

Підготовка фахівців з вищою освітою без відриву від виробництва у Харківському інженерно-будівельному інституті (ХІБІ) розпочалася у 1952 р. Саме тоді було організовано заочний (вечірній) факультет. Спочатку підготовка інженерів здійснювалася за трьома спеціальностями: «Промислове і цивільне будівництво», «Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну», «Водопостачання, каналізація та охорона водних ресурсів». З 1985 р. підготовка проводилась вже за п’ятьма спеціальностями, в тому числі за спеціальностями «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». З 1997 р. розпочалась підготовка фахівців за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері», а з 2006 р. – за спеціальністю «Фінанси і кредит». У 2013 р. заочний факультет було реорганізовано у центр заочного навчання.

Сьогодення.

У 2018 році в ЦЗН розширено перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою. У центрі постійно проводиться робота щодо удосконалення освітнього процесу. Зі студентами працюють досвідчені та висококваліфіковані викладачі, у навчальній діяльності яких широко застосовується лабораторне обладнання, удосконалене навчально-методичне забезпечення, новітні інформаційно-комунікаційні технології. Вступ на навчання здійснюється за державним замовленням (бюджет) та за кошти фізичних (юридичних) осіб (контракт). Після закінчення навчання випускники отримують дипломи державного зразка і додатки до дипломів європейського зразка.

Перелік спеціальностей

 • 051 Економіка (бакалавр; магістр)
 • 071 Облік і оподаткування (бакалавр)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр; магістр)
 • 073 Менеджмент (бакалавр; магістр)
 • 075 Маркетинг (бакалавр)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бакалавр; магістр)
 • 122 Комп’ютерні науки (бакалавр; магістр)
 • 126 Інформаційні системи та технології (бакалавр)
 • 133 Галузеве машинобудування (бакалавр; магістр)
 • 144 Теплоенергетика (бакалавр)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія («Промислове і цивільне будівництво», «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення») (бакалавр; магістр)
 • 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (бакалавр; магістр)
 • 281 Публічне управління та адміністрування (бакалавр)

Адміністрація та співробітники центру заочного навчання

Гречко Надія Василівна
Гречко Надія Василівна
Заступник директора центру заочного навчання – доцент

Контактна інформація:

Адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 48Б, навчальний корпус № 2 ХНУБА, 5 поверх.

Телефони:

 • (057) 700-05-93 – директор
 • (057) 700-06-21 – методисти, диспетчери

E-mail: zf_knusa@ukr.net

Сайт центру заочного навчання: www.czn-kh.com.ua