Конкурс на вакантні посади

Обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється відповідно до Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників та порядок проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників ХНУБА:
Завантажити

Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників Харківського національного університету будівництва та архітектури (далі – Університет), а саме: проректорів, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом, директорів інститутів (центрів), діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом, деканів факультетів, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом, директора бібліотеки завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів, викладачів-стажистів, наукових працівників бібліотеки, завідувачів аспірантури, докторантури. Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати службові обов’язки. На посади науково-педагогічних працівників обираються, як правило, особи, які мають наукові ступені або вчені звання, а також випускники магістратури, аспірантури та докторантури.

Накази про оглошення конкурсу

2021 рік
2020 рік
2019 рік
2018 рік
2017 рік
Оголошення від 17.05.202113.03.202_8827.02.2019_5813.02.2018_4524.02.2017_68
Оголошення від 26.05.202106.07.202_15902.04.2019_8226.02.2018_5703.04.2017_102
10.08.202_18921.05.2019_13504.04.2018_8910.05.2017_131
23.09.202_24220.08.2019_20016.05.2018_13422.05.2017_147
07.10.202_26119.09.2019_23505.06.2018_16204.09.2017_199
04.12.2020_32216.10.2019_25830.08.2018_20829.09.2017_236
19.11.2019_29102.11.2018_28314.11.2017_282
12.11.2018_292