Факультет економіки і менеджменту

Факультет економіки і менеджменту

«Щоб створювати прекрасне, необхідна міцна фінансова підтримка» – сказав свого часу С. Паркінсон, відомий британський письменник. Ці слова в повній мірі є девізом діяльності колективу факультету, студентів і співробітників, вже майже 25 років. Ми готуємо випускників в сферах економіки, фінансів, управління та інформаційних технологій, здатних успішно конкурувати і перемагати на вітчизняному і світовому ринку праці.

Загальна інформація про факультет

Факультет економіки і менеджменту (ФЕМ) є «наймолодшим» в ХНУБА. Але незважаючи на це ФЕМ вже має і свою історію, і традиції, міцні зв’язки і кваліфікований науково-педагогічний потенціал, який інтенсивно і ефективно вдосконалюється.

Своїм виникненням в 1994 році факультет та його спеціальності зобов’язані новим фінансово-економічним відносинам, які склалися в Україні і по сьогодні постійно і стрімко змінюються, підвищенню вимог до вибору керівних кадрів підприємств та організацій в приватному та державному секторах, повсюдному впровадженню в усі сфери життя комп’ютерів, інформаційних та Internet-технологій.

За свою недовгу історію ФЕМ успішно пройшов складний шлях перетворень і творчих пошуків, становлення кадрового потенціалу і сьогодні він займає гідне місце в структурі університету і є його невід’ємною частиною.

В сучасних умовах розвитку країни, стратегія будь-якого вищого навчального закладу повинна бути гнучкою і спрямовуватись на реальні потреби суспільства, промисловості і економіки. Не винятком з цього є і наш факультет та його структурні підрозділи. За час свого існування кафедри факультету випустили більше 3000 фахівців за денною і заочною формам навчання, показавши високу якість підготовки і свою конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг.

Науково-дослідна робота нерозривно пов’язана з навчальним процесом. Уже з перших днів існування факультету його вчені і педагоги активно розвивають такі напрямки як підприємництво, статистика, фінансовий аналіз, моделювання фінансових потоків, динаміка і трансформація відкритої економіки України, розробка оптимізаційних моделей і методів керівництва проектом в умовах неповної інформації, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників.

Активно працює аспірантура: з 1995 року на факультеті підготовлено 27 кандидатів і 6 докторів наук, більшість з яких сьогодні складають ядро науково-педагогічної бази факультету. Кафедри факультету об’єднують близько 100 викладачів серед яких 10 докторів наук, професорів, 59 кандидатів наук, доцентів, що дозволяє успішно вести підготовку випускників Європейського рівня. Факультет здійснює постійне співробітництво з ведучими підприємствами та організаціями свого профілю не тільки в Харкові, але й по всій Україні, створюються філії кафедр у виробничих об’єднаннях, банках, страхових і ІТ-компаніях.

На протязі останніх 5 років факультет тричі посідав перше місце і двічі друге за результатами річного рейтингу факультетів і кафедр університету, що свідчить про його високу організацію, якість підготовки фахівців, ефективний менеджмент і кадрову підготовку та потужну матеріально-технічну базу.

На факультеті відкрито 9 власних спеціалізованих комп’ютерних класів, обладнаних сучасною технікою. На їх базі проводиться підготовка студентів з професійно-спрямованих дисциплін, on-line олімпіади, виконання курсових та дипломних проектів. Вже стало традицією на базі факультету щороку проводити Всеукраїнські студентські наукові конференції з економіки, фінансів, менеджменту та інформаційних технологій. Завдяки цьому постійно зростає наукова складова навчального процесу, що позитивно впливає на якість і продуктивність магістерської підготовки та аспірантури. Щорічний обсяг наукових публікацій студентів факультету на сьогодні складає більше 400 і цей рівень постійно зростає.

Все це більше ніж необхідно, тому що факультету, який проходить черговий етап свого розвитку і становлення, в найближчі роки потребуватиме значну кількість молодих висококваліфікованих спеціалістів, які зможуть дбайливо зберегти і розвинути найкращі традиції і досягнення факультету.

Перелік кафедр (4 випускових і 2 невипускових)

Випускові:

  • Економіки
  • Фінансів та кредиту
  • Менеджменту та публічного адміністрування – сайт кафедри
  • Комп’ютерних наук та інформаційних технологій – сайт кафедри

Невипускові:

  • Економічної теорії
  • Фізичного виховання та спорту – сайт кафедри

Спеціальності:

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
122 Комп’ютерні науки – детальніше
126 Інформаційні системи та технології – детальніше
281 Публічне управління та адміністрування

Адміністрація та співробітники факультету

Сироватський Олександр Анатолійович
Сироватський Олександр Анатолійович
декан факультету економіки і менеджменту
Садовниченко Олександр Вадимович
Садовниченко Олександр Вадимович
заступник декана факультету економіки і менеджменту

Контактна інформація

Адреса:      61002, м. Харків, вул. Сумська, 40.
E-mail:       fem.khnuca@gmail.com
Телефон:   (057)700-03-81