Факультет інформаційних технологій, інженерії та управління

Факультет інформаційних технологій, інженерії та управління

Не слід змінювати щось лише тому, що можна щось змінити. Зміни потрібні тоді, коли вони дійсно приносять користь (Ілон Маск).

Ці слова в повній мірі є девізом діяльності колективу факультету, здобувачів і співробітників.

Новостворений факультет інформаційних технологій, інженерії та управління (ФІТІУ) об’єднав в собі спеціальності та освітні програми, які успішні та затребувані на сучасному ринку праці, а в колаборації дають найбільший синергетичний ефект та досягнення сталого розвитку.

Ми завжди переоцінюємо зміни, які відбуватимуться в найближчі два роки, і недооцінюємо зміни, які відбуватимуться в наступні 10 років. Не дозволяйте собі бути заколисаним бездіяльністю (Білл Гейтс).

Очевидно, що COVID-19 пришвидшив процеси діджиталізації та автоматизації. Сьогодні всі визнали, що зміни невідворотні і події 2020-2021 рр. лише вплинули на ритм та швидкість трансформацій. Світ і ринки праці будуть змінюватися, однак незмінним лишиться попит на кваліфікованих фахівців, підготовлених за програмами, що відповідають сучасним вимогам індустрій.

Сучасні працівники діляться на два типи – ті, хто дозволяють іншим людям контролювати свою увагу і життя, і ті, хто «з гордістю можуть називати себе «непорушними» (Стенфорда Нір Еяль).

Саме такими є фахівці, яких готує ФІТІУ в рамках новітньої освітньої парадигми. Цього, вочевидь, можна досягти лише шляхом опанування необхідних навичок, які здатні сформувати універсального компетиста – фахівця, який має високий рівень професійної підготовки і при цьому спроможний адаптуватися до будь-яких умов здійснення діяльності та досягати максимальної ефективності.

Загальна інформація про факультет

ФІТІУ готує висококваліфікованих фахівців переважно для будівельної галузі України. Концепція освітньої діяльності факультету пов’язана з розумінням того, що якісна підготовка фахівців для економіки України є рушійною силою докорінних перетворень у суспільстві, його стратегічним ресурсом, основою національної безпеки та інноваційного розвитку.

На факультеті створена спеціальна система освіти, яка передбачає безперервну комплексну науково-інженерну, економічну, гуманітарну, фундаментальну, практичну і мовну підготовку. Навчальні плани більшості освітніх програм передбачають певну інтегрованість, що дозволяє організовувати для здобувачів індивідуальну траєкторію навчання.

Студенти факультету активно залучаються до наукової роботи вже з перших курсів. Створено і успішно працюють більш ніж три десятки студентських наукових гуртків та проблемних груп, якими керують науково-педагогічні працівники всіх кафедр факультету. За статистикою, десь третина студентів факультету займаються науковою діяльністю. Ефективність цієї роботи підтверджена багатьма дипломами переможців всіх ступенів у Всеукраїнських олімпіадах в різних галузях знань, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за різними напрямами, регіональних конкурсах студентських наукових робіт з різних наукових напрямів.

На факультеті працюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники. Факультет здійснює постійне співробітництво з провідними підприємствами та організаціями свого профілю не тільки в Харкові, але й по всій Україні, створюються філії кафедр у виробничих об’єднаннях, банках, страхових і ІТ-компаніях, на державних та приватних підприємствах.

Перелік кафедр

Факультет об’єднує 7 кафедр, з який 6 є випусковими:
Безпеки життєдіяльності та інженерної екології;
Виробничої інженерії;
Економіки та бізнесу;
Іноземних мов;
Комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
Менеджменту та публічного адміністрування;
Фінансів та кредиту.

Перелік спеціальностей

Факультет організує та проводить освітній процес з підготовки фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти за спеціальностями:
• 051 Економіка
• 072 Фінанси, банківська справа та страхування
• 073 Менеджмент
• 075 Маркетинг
• 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
• 101 Екологія
• 122 Комп’ютерні науки
• 126 Інформаційні системи та технології
• 133 Галузеве машинобудування
• 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
• 281 Публічне управління та адміністрування

Адміністрація та співробітники факультету

Халіна Вероніка Юріївна
Халіна Вероніка Юріївна
в. о. декана, доцент, к. е. н.
Буцький  В’ячеслав Олександрович
Буцький В’ячеслав Олександрович
Заступник декана, доцент, к. т. н.

Контактна інформація

Місцезнаходження:  61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, 3 поверх.
E-mail: fitiu.dekanat@kstuca.kharkov.ua
Телефон:  (057)700-03-81