Foreigners Training

Навчання іноземців

1. Ліцензія та сертифікати про акредитацію університету, спеціальностей, освітніх програм.
2. Освітньо-професійні програми.
3. Витяг з Умов прийому до університету.
4. Зразки документів про освіту.
5. Положення про центр по роботі з іноземними учнями
6. Контактна інформація, терміни навчання, вартість навчання.

Foreigners Training

1. License and certificates of accreditation of the university, specialties, educational programs.
2. Educational and professional programs.
3. Excerpt from the Conditions of Admission to the University.
4. Samples of education documents.
5. Regulations on the Center for working with foreign students
6. Contact information, terms of training, tuition fees.

Зразки документів про освіту:

af-vipiska.pdf
af.pdf
af2.pdf
bf-vipiska.pdf
bf.pdf
bf2.pdf
bf-vipiska-1.pdf
bf-1.pdf
bf2-1.pdf

Освітньо-професійні програми:

191-bac
191-master
192-bac
192-master

Положення ЦРІУ:

Контактна інформація англ.:

Положення про Центр по роботі з іноземними учнями ХНУБА: pro-centr-po-robot-z-nozemnimi-uchnyami-hnuba.pdf
Доктор філософії:
191-filosofii
192-filosofii
Умови прийому: priyomu-angl.pdf