Кафедра інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища

Кафедра інноваційних технологій
дизайну архітектурного середовища

Історія кафедри та її особливості.

Кафедра заснована в 2006 році для забезпечення підготовки архітекторів за спеціальністю «Дизайн архітектурного середовища» спеціалізації «комп’ютерний дизайн». Завідувачем кафедри є д-р арх., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Фоменко Оксана Олексіївна.

На сьогоднішній день кількість випускників кафедри – понад 200 осіб. Переважна більшість з яких успішно працюють за обраною спеціальністю.

Основні напрямки діяльності кафедри орієнтовано на такі тенденції сучасного світу, як розвиток інноваційних технологій та компетенцій, високі європейські стандарти підготовки конкурентоспроможних фахівців.

У зв’язку з цим сучасне суспільство все більш потребує фахівців-архітекторів, спроможних вільно орієнтуватися на ринку сучасних архітектурно будівельних та дизайнерських послуг (ВІМ технології в архітектурній творчості, САD системи та інше), вільно володіти ПК та знати прикладні програми архітектурно-будівельного проектування, розуміти особливості використання CALS, GIS та інших технологій, оволодіти сучасними методами та засобами науково-дослідницької роботи.

Враховуючи це, співробітники кафедри надають якісну консультативну допомогу всім учасникам навчального процесу по розробці і впровадженню інноваційних технологій освіти. Для цього проводиться постійний моніторинг, адаптація та впровадження у навчальний процес найбільш перспективних світових архітектурно-будівельних трендів. Таким чином, завдання кафедри виконуються шляхом поєднання навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу з урахуванням можливостей інформаційних технологій.

Широко застосовуються інтерактивні методи з використанням online технологій при проведенні занять і в самостійній роботі. Для цього кафедра готує навчальні фільми-лекції українською, російською, англійською та польською мовами.

Наукова робота кафедри

Проводиться на освітньому рівні «магістр» та «аспірант». За термін навчання студенти засвоюють навички наукового мислення, постановки мети дослідження, вирішують складні наукові завдання.

Головними напрямками наукової діяльності кафедри є розкриття перспектив застосування інноваційних технологій, що відносяться до аналізу, моделювання та проектування архітектурних об’єктів.

До цього входять такі наукові напрямки, як:

 • моделювання міста як динамічної системи;
 • візуальна екологія в архітектурі;
 • архітектурний екофутуризм;
 • розробка стратегій застосування “Smart” технологій в архітектурі;
 • розробка принципів альтернативної енергетики в архітектурі;
 • сучасні методи та стратегії реабілітації екологічно депресивних районів мегаполісів.

Магістри та аспіранти приймають участь у національних та міжнародних наукових проектах, публікують статті в наукометричних міжнародних виданнях, активно співпрацюють з вітчизняними та закордонними навчальними закладами.

Творча робота кафедри

Творча робота кафедри проводиться кожного року. Студенти разом з викладачами приймають участь у щорічних виставках з живопису та графіки як в університеті, так і у виставкових залах Спілки Художників Харкова ХО НСХУ. Також наші студенти за науковим керівництвом доц. Тесленко В.А. активно приймали участь у відкритому конкурсі за ініціативою ГО «Спілки ветеранів АТО», при підтримці громадської спілки «Харківський університетський консорціум» (керівник Бєлова Л.О.), радника Голови ХОДА з питань АТО Корсунова Д.М., під патронатом голови ХОДА Світличної Ю.О. та благодійної організації «Благодійний фонд «Допомога ветеранам АТО»», отримали дипломи переможців конкурсу та нагороджені медалями від Всеукраїнської громадської організації «Країна» та інституту ХНДІК. Проектне рішення пам’ятника «Захисник Вітчизни» буде втілене у м. Вовчанськ харківської області

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 1. Інноваційні засоби архітектурного проектування
  • Засоби інноваційного проектування в архітектурі 2D і 3D.
  • Графічний дизайн і комп`ютерна графіка.
  • Психологiя сприйняття архітектурного середовища.
 2. Архітектурно-містобудівне проектування;
 3. Архітектурно-містобудівне проектування з елементами наукового дослідження;
 4. Архітектурне проектування (інноваційні технології в АП);
 5. Інноваційні засоби архітектурної візуалізації
  • WEB-дизайн.
  • Полiграфiчний дизайн.
 6. Архітектурна теорія та критика;
 7. Інноваційні методи аналізу та моделювання архітектурного середовища;
 8. Міські системи;
 9. Комп’ютерно-переддипломна практика;
 10. Виробнича, проектно-переддипломна практика;
 11. Дипломна бакалаврська робота;
 12. Магістерська дипломна робота;
 13. Інноваційні технології в архітектурному формоутворенні.

Перелік організацій та підприємств з якими співпрацює кафедра.

Професійне майбутнє випускників кафедри ІТДАС – постійна турбота колективу кафедри. Вже з 4-5 курсу багато студентів співпрацюють або ознайомлюються з роботою професійних проектних установ, майстерень або окремих архітекторів-фахівців, що працюють над створенням сучасного архітектурного середовища.

За останні роки студенти-магістри нашої кафедри проходять обов’язкову науково-педагогічну та проектно-переддипломну практику у наступних фірмах та установах:

ТОВ «Інститут Харківпроект»; ТОВ «ІНСТИТУТ ГРАДПРОЕКТ»; Інститут «Промбуд НДІ проект»; ТОВ «Техноарк»; ТОВ «Ю ЕЙ ТІМ»; ТОВ «СІПХАУС»; ПрАТ «Укргідропроект»; ТОВ «Фасадь»; ТОВ «Земельно-кадастрове бюро Куп’янська»; ООО ПІК«ЕСS-3.com»; ТОВ «Екодизайн Плюс»; Департамент капітального будівництва ХОДА; ФОП Скіпенко В.С.

Налагоджено співробітництво з кафедрою Architektury i Urbanistyki (Politechnika Opolska. Wydział Budownictwa i Architektury. Оpole, Polska) вкладено домовленості на співробітництво та сприяння таким діям:

 • проведенню спільних досліджень з фундаментальних та прикладних проблем;
 • обміну науковими працівниками з метою проведення досліджень;
 • участі в наукових з’їздах (конференціях, симпозіумах), які будуть організовувати обидві сторони;
 • обміну результатами досліджень, публікаціями та іншою науковою інформацією.

Склад кафедри

Фоменко Оксана Олексіївна
Фоменко Оксана Олексіївна
Завідувач кафедри інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища, доктор архітектури, професор
Тесленко Владислав Анатолійович
Тесленко Владислав Анатолійович
доцент, заступник декана архітектурного факультету ХНУБА

Контактна інформація

Адреса кафедри і контактні телефони:
м. Харків, вул. Сумська 40, аудиторія 460, тел. (057) 706-20-71

E-mail: itdas@ukr.net
Facebook: @itdasKhNUCeA