Кафедра Автоматизації виробничих процесів

Кафедра автоматизації виробничих процесів

Кафедра займається теоретичними та прикладними науковими дослідженнями та здійснює підготовку висококваліфікованих інженерних фахівців з проблем автоматизованого керування технологічними процесами в будівництві, виробництві будівельних матеріалів та комунальному господарстві   на базі  комп’ютерно – інтегрованих технологій.

Загальна інформація про кафедру

 

Кафедра випускає бакалаврів і магістрів за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» .

Це  одна з найсучасніших спеціальностей, за якою готуються фахівці для вирішення науково-технічних та виробничих проблем в галузі управління технологічними процесами на основі найширшого використання інформаційних технологій, обчислювальної та мікропроцесорної техніки, сучасних систем автоматичного і автоматизованого управління.

Студенти отримують необхідні знання з проектування та обслуговування систем автоматизації, об’єктів будівельної індустрії,    водопостачання та водовідведення, теплогазопостачання, вентиляції та кондиціювання повітря. Програма підготовки відкриває перед випускниками широкі можливості для працевлаштування і цікавої роботи в будівельних  компаніях та в інших галузях промисловості, установах і фірмах, пов’язаних з розробкою та експлуатацією засобів інформаційного забезпечення, комп’ютерних технологій, систем управління та пристроїв автоматики і обумовлює високий попит на випускників.

Викладачі кафедри мають значний досвід викладацької, науково-дослідної та виробничої роботи, являються авторами чисельних винаходів і патентів. Весь професорсько-викладацький склад пройшов навчально-методичну підготовку і підвищення своєї кваліфікації.

На кафедрі створені і працюють три спеціалізовані навчальні лабораторії, які забезпечують навчальний процес за всіма дисциплінами навчального плану підготовки фахівців всіх рівнів. Лабораторна база кафедри постійно вдосконалюється, розробляються спеціалізовані стенди на базі мікропроцесорних і програмних засобів автоматизації. Лекційна аудиторія оснащена мультимедійним обладнанням аудіовізуальним комп’ютерним комплексом.

Кафедра організує й проводить Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні засоби автоматизації: застосування в навчальному процесі та виробництві» із залученням провідних спеціалістів українських і закордонних підприємств, організацій і навчальних закладів, зокрема фірми Vaillant, LENZE, FESTO, інжинірингової компанії «Золотий переріз», СВ Альтера. В науковій роботі кафедра широко взаємодіє з науково – дослідними центрами та вишами  в галузі автоматизації управління як м. Харкові, Києві, Одесі  так і  Німеччини, Польщі та США.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у науково-технічних конференціях і семінарах, виставках-ярмарках, в оглядах-конкурсах на кращу наукову працю, залучаючи найбільш обдарованих студентів.

За час, що минув зо дня створення, кафедрою підготовлено більш як 500 спеціалістів та магістрів. Наші випускники працюють на різних підприємствах, як в Україні так і за її межами.

Характеристика спеціальності

Випускники кафедри підготовлені для наукової та виробничої діяльності в області автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій  і можуть займати такі посади: інженер з автоматизованих систем керування виробництвом; інженер з експлуатації і ремонту приладів автоматичного контролю і управління; інженер з обслуговування комп’ютерних систем управління у виробничих підприємствах, пов’язаних з впровадженням приладів та засобів автоматизації; науковий співробітник у науково-дослідницьких інститутах і проектних організаціях; менеджер у комерційних фірмах, пов’язаних з розробкою приладів та засобів автоматизації та ін.

Організацій, з якими співпрацює кафедра

Кафедра співпрацює з багатьма виробничими підприємствами, які забезпечують проходження практики та працевлаштовують випускників. Це підприємства м. Харкова – ВО «ОВЕН», ТОВ «ВЕЗА-Україна», КП «Харківводоканал», корпорація «ХСМ», ТОВ «Роста», ТОВ «Енергетик», КП «Харківські теплові мережі», ДП «Електроважмаш»  та інші.

Філіали кафедри створені на підприємствах Інжинірингова компанія «Золотий переріз», НВП «Квар», НВП «Потенціал».

Склад кафедри

Корсун Віктор Євгенійович
Корсун Віктор Євгенійович
завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів
Журавльов Юрій Володимирович
Журавльов Юрій Володимирович
професор кафедри автоматизації виробничих процесів
Пермяков В’ячеслав Іванович
Пермяков В’ячеслав Іванович
професор кафедри автоматизації виробничих процесів
Валентинов Валерій Валентинович
Валентинов Валерій Валентинович
доцент кафедри автоматизації виробничих процесів

Контактна інформація

Адреса: вул. Сумська, 40: ауд. 603; 605; 606; 510; 512; 514
Телефон: 057-706-20-59
e-mail: kstuca_mtf_app@ukr.net
Сайт кафедри: http://knubaautomatizatointest.000webhostapp.com/