Кафедра Безпеки життєдіяльності та інженерної екології

Кафедра Безпеки життєдіяльності
та інженерної екології

Кафедра заснована понад четверть століття назад і весь цей час утримає високу планку освіти та науки у галузях екології та охорони праці. Випускаючи фахівців високого рівня, кафедра Безпеки життєдіяльності та інженерної екології сприяє екологізації нашого життєвого простору та безпечне майбутнє наступних поколінь.

Загальна інформація про кафедру

В 1983 році у ХІБІ була створена кафедра «Охорона праці», яка забезпечила викладання циклу дисциплін з охорони праці та безпеки життєдіяльності в підготовці інженерів будівельної галузі. Кафедра в основному складалася з кадрового складу кафедри «Технології будівельного виробництва» на чолі із Смірновим Олексієм Михайловичем, доцентом, к.т.н. У 1992 році кафедру «Охорона праці» очолив д.т.н., професор Шеренков Ігор Аркадійович. В тому ж році для забезпечення екологічної складової підготовки спеціалістів в галузі будівництва за ініціативою професора І.А. Шеренкова на базі кафедри «Охорона праці» була створена кафедра «Безпеки життєдіяльності та інженерної екології».

Професор І.А. Шеренков започаткував на кафедрі БЖтаІЕ підготовку наукових кадрів в аспірантурі, як в інтересах ХІБІ, так і в інтересах вузів України та інших країн. Результатом такої праці було зміцнення кадрового потенціалу кафедри БЖтаІЕ та ХІБІ-ХДТУБА молодими вченими.

У 2008 році до кафедри БЖІЕ ввійшов цикл дисциплін «Цивільна оборона». На сьогоднішній день кафедра БЖІЕ складається із трьох секцій: охорона праці, екологія, цивільна оборона.

У 2009 році кафедру очолила  д.т.н., професор Юрченко Валентина Олександрівна. З цього часу почався новий етап розбудови кафедри, були засновані нові лабораторії, розширен перелік дисциплін, кафедра приймає активну участь у  міжнародній науковій діяльності. Колектив поповнюється молодими вченими, кандидатами наук, доцентами.

Характеристика спеціальностей

Кафедра БЖтаІЕ випускає магістрів з екології за спеціальністю «101 Екологія». Широкий перелік дисциплін, що викладаються, забезпечує високий рівень підготовки фахівців-еколгогів. Продовж 5,5 років навчання майбутні магістри надійно засвоюють широкий перелік природничих та інженерних наук, отримують практичний досвід наукових досліджень в лабораторії та в польових  умовах на виїзних практиках.

Високий рівень підготовки випускників забезпечує їх  затребуваність на ринці праці у якості спеціалістів з екології та охорони праці таких як інженер з охорони навколишнього середовища, голова відділу з охорони навколишнього середовища, спеціаліст з екології та охорони НС та багато інших.

Організації, з якими співпрацює кафедра, бази практики

КП «Харківводоканал», ТОВ «Будтехінженірінг», КП «Ченігівводоканал», ТОВ «ФБК Харківміськбуд», ВАТ Харківський Водоканалпроект, УкрДНТЦ «Енергосталь», УкрНДІЕП, КБО «Деканівський» Всеукраїнська Екологічна ліга та інші. Студенти проходять практику у Національному природному парку «Слобожанський», Національному природному парку «Гомільшанські ліса», ДП «Балаклійське лісове господарство», ГУ ВПО «Белорусско-Российский університет», НВФ «Екополімер» ( ТОВ НВП «Електропівден-монтаж», Фонд страхування від нещасних випадків, ТОВ НВП «Зоря», АТЗТ «Синтез», ТОВ «Еко-Інвест», та багато інших. Філії кафедри засновані на базі НВФ „Екополімер” та Північно-Східного наукового центру НАН України.

Склад кафедри

Юрченко Валентина Олександрівна
Юрченко Валентина Олександрівна
Завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології, доктор технічних наук, професор
Мельнікова Оксана Григорівна
Мельнікова Оксана Григорівна
Кандидат технічних наук, доцент
Крот Ольга Петрівна
Крот Ольга Петрівна
доктор технічних наук, доцент
Косенко Наталія Олексіївна
Косенко Наталія Олексіївна
Кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація

Адреса кафедри: м. Харків, вул. Сумська 40 (корпус №1, аудиторія 565)

Телефон: (057) 700-30-08

Сайт: ecologystkhnuba.dx.am