Кафедра «Дизайн архітектурного середовища»

Кафедра «Дизайн архітектурного середовища»

Метою освітньої діяльності кафедри є підготовка високопрофесійних фахівців у галузі архітектури та містобудування, здатних конкурувати на європейському ринку праці.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра випускає бакалаврів і магістрів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». Більшість педагогів кафедри мають наукові ступені доктора и кандидата наук в галузі архітектури.

Викладачі кафедри ДАС проводять наукові дослідження відповідно до затвердженого плану, генеральним напрямком якого являється гуманізація архітектурного середовища, формування безбар’єрної архітектури, а також  сучасні підходи до вирішення проблем архітектурного середовища в контексті парадигми сталого розвитку. У зв’язку з цим, виділяються основні теми наукових розробок, навчальних завдань і творчого пошуку викладачів кафедри – професорів, доцентів і аспірантів.

Відповідно до пріоритетних напрямків наукових досліджень визначаються теми курсових і дипломних проектів, а також магістерських робіт. Провідні викладачі кафедри докладають зусиль до того, щоб значною частиною курсових проектів стала наукова складова, відображення світових тенденцій у розвитку формотворчих процесів в архітектурі та дизайні.

В ході впровадження проектних и наукових розробок кафедра підготувала и випустила цикл підручників і навчальних посібників, необхідних для підготовки архітекторів.

Проф. Мироненко В.П. має у сво­єму активі 5 мо­нографії, 3 підручника, 1 навчальний посібник у вигляді Термінологічного словника довідника і понад 300 наукових праць. Професор Мироненко В.П. створив наукову школу. Під його ке­рівництвом підготовлено  понад 82 магістра, 32 кандидатів наук та 8 докторів. Зараз він є науковим ке­рівником 6 аспірантів й консультантом 4 пошукувачів док­торських дисертацій. З 2000 по 2020р. рік В.П. Мироненко плідно працює в Експерній раді ВАК та в фаховій раді Міністерства освіти і науки Украї­ни.

Метою освітньої діяльності кафедри є підготовка високопрофесійних фахівців у галузі архітектури та містобудування, здатних конкурувати на європейському ринку праці.

Студенти мають можливість проходити навчальну та виробничу практику на базі провідних фірм, установ та організацій України.

Освітні ступені: бакалавр, магістр.

Характеристика спеціальності

Випускник архітектурного факультету зможе працювати як в державній структурі, так і в приватному бюро. Зодчі необхідні в БМУ і будівельних компаніях. Починається кар’єра з посади помічника або підмайстри. Надалі при наявності таланту і працьовитості є можливість дослужитися до високооплачуваної посади головного архітектора або провідного спеціаліста в залежності від місця роботи.

Перелік професій, ким може працювати випускник курсу: архітектор, проектувальник, реставратор, ландшафтний архітектор, дизайнер; інженер-проектувальник; будівельник.

Кафедра співпрацює з багатьма виробничими підприємствами і архітектурно-будівельними організаціями,
які забезпечують проходження практики та працевлаштовують випускників.

Склад кафедри

Мироненко Віктор  Павлович
Мироненко Віктор Павлович
Доктор архітектури, професор
Скороходова Аліна Валеріївна
Скороходова Аліна Валеріївна
Завідувач кафедри, доцент
Родик Яніна Сергіївна
Родик Яніна Сергіївна
Доцент кафедри

Контактна інформація

Адреса кафедри: вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002:  ауд. 457, 456
Телефон:тел. (057) 700-20-69