Кафедра Дизайн архітектурного середовища

Кафедра Дизайн архітектурного середовища

Професійне спрямування – Дизайн архітектурного середовища та інноваційні технології дизайну архітектурного середовища. Проектування і дослідження в області архітектурної композиції, ергономіки, середового і ландшафтного дизайну.

У 2019 році виповнюється 23 років з дня заснування кафедри Дизайну архітектурного середовища. Випускаюча кафедра «Дизайн архітектурного середовища» була організована за ініциативою декана архітектурного факуль-тету доктора архітектури професора Мироненка В.П. згідно з наказом ректора по університеті № 101 від 25.06.1996 року. На виконання рішення Вченої Ради університету від 14 червня 1996 року (протокол № 5) кафедра ДАС почала свою роботу з 17 червня 1996 року. З того ж року В.П.Мироненко був призначений зав. кафедрою.

З 2015 року зав. кафедрою була призначена канд. архітектури, доцент. А.В, Скороходова. Основний кадровий потенціал складається з архітекторів-практиків доц. Авербаха М.Я., Батаженка В.І., Корнілової Л.В.) і співро-бітників, випускників архітектурного факультету, що захистили кандидатські дисертації (Родик Я.С., Нагорного П.А., Чабанюк О.Я., Даниленко Є.Л.) у 2016 р. докторську дисертації захистила Блінова М.Ю. У 2018 році кандидатську дисертацію захистив М.Я.Авербах. Нещодавно (з 2016р.) став ас. кафедри Нестеренко В.В., який також готує для захисту кандидатську дисертацію.

На кафедрі існує аспірантура та докторантура за фахом 18.00.01 – теорія  архітектури та реставрація пам’яток архітектури, та 18.00.02 – архітектура будівель та споруд. Працює спеціалізована Вчена Рада по захисту кандидатських і докторських дисертацій. Постійно проводиться значна робота з відновлення матеріально-технічної бази і науково-методичного фонду. За 23 р. по кафедрі ДАС захистилося під керівництвом проф. В.П.Мироненка 28 кандидатів архітектури, та 9 докторів наук. Також було підготовлено понад 100 магістрів (більше 100 іноземних студентів).

Кафедра ДАС постійно, активно й успішно бере участь у всіх Між-народних, Всеукраїнських, регіональних та інших науково-технічних кон-ференціях, олімпіадах та оглядах-конкурсах.

Що таке дизайн архітектурного середовища?

Архітектура та дизайн – два поняття, тісно пов’язані між собою. Їх симбіозом є архітектурний дизайн – комплексне проектування середовищних обїєктів. Архітектурний дизайн дозволяє створювати такі об’єкти, які вже при проектуванні розглядаються як складові складові частини естетичної організації архітектурного середовища.

Завдяки таким комплексним рішенням, об’єкти архітектури стають не просто спорудами, вони впливають на формування умов життя і вигляд сучасних міст.

Де працюють дизайнери архітектурного середовища?

Великі архітектурно-проектні організації потребують фахівців, які отримали кваліфікацію “Архітектор-дизайнер” та володіють культурою проектування у контексті середовища. Вони особливо необхідні для приватних замовників, що бажають створити свій життєвий простір, побудувати індивідуальний житловий будинок, об’єкти торгівлі та обслуговування та інші з урахуванням естетичних, ергономічних вимог, стильових напрямків, норм і правил. При такому підході до проектування створюються унікальні архітектурні об’єкти, які природним чином вписуються у міський або заміський ландшафт, внутрішні інтер’єри і дизайн яких у гармонії з об’єктами навколишнього середовища.