Кафедра Економічної теорії

Кафедра економічної теорії

Кафедра забезпечує фундаментальну загальноекономічну теоретичну підготовку студентів всіх факультетів університету та формує у них професійні навички з прикладних економічних дисциплін.
«Немає нічого більш практичнішого  за  хорошу  теорію».

Загальна інформація про кафедру

Кафедра існує з часів заснування університету з 1930 року. Сучасну назву має з 1991. Викладачі та співробітники кафедри в ході організації та проведенні навчального процесу забезпечують для студентів взаємозв’язок фундаментальної теоретичної економічної освіти з спеціальною прикладною підготовкою. Постійна увага приділяється розвитку у студентів навичок аналітичної роботи та творчого системного підходу до вирішення конкретних економічних задач, які виникають перед майбутніми фахівцями будівельної та архітектурної галузей. Студенти отримують необхідні знання з фундаментальних курсів, таких як: політична економія, основи економічної теорії, макроекономіка, мікроекономіка, історія економіки та економічної думки, соціальна економіка, міжнародна економіка, глобальна економіка.

За вибором студентів викладаються і такі прикладні економічні дисципліни: логістика в сучасному виробництві, промислова логістика, логістика у підприємництві та торгівлі, соціальна економіка, основи інвестиційного проектування, урбаністична економіка, інвестиційне проектування в галузі архітектури та містобудуванні.

Викладачі кафедри беруть активну участь у організації та проведенні міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференціях. Результати своїх наукових досліджень висвітлюють у наукових статтях та монографіях. До наукових досліджень залучають студентську молодь. На кафедрі працює студентський науковий гурток. Результати навчальної та наукової роботи втілюються на практиці на підприємствах та фірмах м. Харкова та Харківської області підчас проведення виїзних практичних занять та у вигляді практичних рекомендацій, наданих у наукових працях.

Склад кафедри

Лозовий Анатолій Вікторович
Лозовий Анатолій Вікторович
Завідувач кафедри економічної теорії, кандидат економічних наук, доцент

Контактна інформація

Адреса кафедри: вул. Алчевських 48б: ауд. ІІ. 538

Телефон: (057) 700-42-95

E-mail:  lozovoy50anatoliy@gmail.com