Кафедра Фінансів та кредиту

Кафедра фінансів та кредиту

Ти творча, талановита та практична людина? Тоді тобі до нас! Інвестуй в своє майбутнє! Спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування” – твій європейський вибір!

Загальна інформація про кафедру

15 жовтня 1997 року була створена кафедра “Біржової, страхової та банківської справи”, яка у 2006 році кафедра була перейменована в кафедру «Фінансів та кредиту». Завідуючим цієї кафедри став професор Успаленко Віталій Ілліч, який має великий досвід не тільки науково-педагогічної та організаційної роботи, але і роботи на ринку фінансових послуг. Перший набір за спеціальністю “Фінанси” відбувся у 1998 році. На перший курс було прийнято 24 студенти. З розвитком діяльності кафедри набір студентів збільшився в три рази, ліцензована заочна форма навчання, розширилася і матеріально-технічна база. З 1998 року кафедра отримала право навчати аспірантів. На даний час 19 аспірантів і здобувачів кафедри успішно захистили дисертаційні роботи. Одночасно з проведенням навчально-виховної роботи на кафедрі здійснюється керівництво науковою роботою студентів, що дозволяє залучити їх до цього важливого процесу, починаючи з першого курсу, і сприяє відбору до магістратури найбільш здібних студентів. Професорсько-викладацьким та аспірантським складом кафедри розроблено та опубліковано близько 400 одиниць методичних рекомендацій, більше 30 навчально-методичних посібників мають гриф МОН України, випущено 15 монографії, опубліковано більш ніж 500 наукових статей. У 2017 році кафедра фінансів та кредиту отримала ліцензію на освітню діяльність за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». В даний час колектив кафедри працює над впровадженням у навчальний процес модельного фінансового підприємства, яке дозволить студентам більш глибоко і детально опанувати практичну сторону фінансової діяльності. За двадцятирічний період існування кафедра перетворилася на злагоджений і потужний науково-педагогічний колектив, що забезпечив випуск більш ніж 1000 бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Одна з заслуг кафедри полягає в тому, що всі випускники працевлаштовані. Причому кафедра практично з усіма підтримує безперервний зв’язок.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансист – це фахівець, який проводить великі фінансові операції на легітимній основі, відповідає за розподіл грошових потоків в компанії і за інвестування оборотних коштів, вирішує, куди вкласти кошти компанії, для їх примноження та яким чином вивести бізнес на новий рівень. Працюють найчастіше фінансисти в інвестиційних фондах, в фінансово-економічних службах, в банках і на біржах.

Банкіри – це власники банківського капіталу і менеджери, які беруть участь у банківському бізнесі. Спеціаліст банківської справи може працювати не тільки в банках, але і в планових відділах різних підприємств, відділах інвестиційного проектування, фінансових установах, страхових компаніях, кредитних організаціях, біржах.

Андеррайтер – в страхуванні: юридична особа, яка є відповідальною за укладення страхових (перестрахових) контрактів і формування портфеля страхових зобов’язань; здійснює підписку страхового поліса або приймає на себе страховий ризик; в банківській діяльності, на ринку цінних паперів: фізична або юридична особа, яка гарантуватиме емітенту акцій або інших цінних паперів їх розміщення на ринку на узгоджених умовах за спеціальну винагороду.

075 Маркетинг

Спеціальність 075 «Маркетинг» передбачає підготовку висококваліфікованих і креативних фахівців, які можуть розробляти й впроваджувати ефективні маркетингові рішення та сприяти позитивному іміджу і підвищенню конкурентоспроможності компанії в ринкових умовах.

Маркетолог – фахівець з вивчення ринку, потреб і переваг споживачів, фахівець, що бере безпосередню участь у створенні, виведення на ринок, просуванні, презентації, реалізації товарів або послуг.

Маркетолог оцінює, чи буде той або інший товар користуватися попитом та пропонує шляхи просування товару, оцінює дії конкурентів (особливо їх продукції, цінової політики), організує роботу дослідницької команди, проводить моніторинг галузі та аналізує результати, з’ясовує переваги покупців, дає рекомендації виробнику / продавцю.

071 Облік і оподаткування
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» передбачає підготовку фахівців в сфері обліково-аналітичної, контрольно-ревізійної, податкової та аудиторської діяльності, забезпечення фінансово-інвестиційної стабільності підприємств та інших суб’єктів господарювання, у тому числі у бюджетній та банківських сферах.

Фахівець з оподаткування – виступає в ролі кваліфікованого посередника між податковим органом та платником податків, який консультує клієнтів (юридичних та фізичних осіб) з питань оподаткування.
В сучасних умовах облік і аудит – інструменти управління та підвищення ефективності господарювання, оскільки забезпечують стейк-холдерів, топ-менеджмент та інших зацікавлених осіб, інформацією про економічні процеси та явища, ресурси та ефективність їх використання в усіх секторах економіки.
Знання обліку і аудиту дозволяють планувати, регулювати, аналізувати, контролювати і звітувати перед контролюючими органами про результати фінансово-господарської діяльності на рівні держави, регіону, підприємства.

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Фінанси, банківська справа та страхування одна із найбільш затребуваних спеціальностей економічного напряму. У процесі навчання студенти набувають знань, умінь та навичок для успішної практичної діяльності в усіх сферах фінансової системи:

 • кредитний та фондовий ринки;
 • страхування;
 • державні фінанси;
 • фінанси суб’єктів господарювання;
 • міжнародні фінанси.

Фахівців з фінансів, банківської справи та страхування за освітніми рівнями бакалавр і магістр готує кафедра фінансів та кредиту, яка була організована у 1997 році. Високий рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу дозволяє готувати фахівців, які успішно працюють на престижних посадах вищої і середньої ланки управління у державних та корпоративних закладах фінансової системи.

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Облік і оподаткування є комплексною та універсальною спеціальністю, підготовка за якою формує у студента необхідні компетенції в сферах бухгалтерського обліку та оподаткування, а також аналітичного забезпечення прийняття ефективних рішень в умовах постійних змін підприємницького середовища. Підготовку фахівців з обліку і оподаткування за освітнім рівнем бакалавр здійснює кафедра фінансів та кредиту. Завдяки високому рівню кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу випускники отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку щодо ведення обліку фінансової діяльності підприємства, фінансового контролю і аудиту, оптимізації оподаткування, об’єктивної оцінки ефективності та законності прийнятих управлінських рішень тощо. Наші випускники можуть працювати: бухгалтером, економістом – аналітиком, експертом з питань оподаткування та особистих фінансів.

МАРКЕТИНГ

Маркетинг є сучасною затребуваною спеціальністю, підготовка за якою формує у студента необхідні компетенції у сфері взаємодії суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних та соціальних інтересів. Підготовку фахівців з маркетингу за освітнім рівнем бакалавр здійснює кафедра фінансів та кредиту. Завдяки високому рівню кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу випускники отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку щодо провадження маркетингової діяльності, обґрунтування управлінських рішень, оцінки ризиків маркетингового середовища тощо. Наші випускники можуть працювати: менеджерами з маркетингу, збуту, рекламістом, фахівцями з методів розширення ринків збуту.

 

Організації, з якими співпрацює кафедра, бази практики

Студенти кафедри «Фінансів та кредиту» мають можливість проходити навчальну, виробничу та переддипломну практику у наступних банках, страхових компаніях та виробничих організаціях міста Харкова. Список баз проходження практики студентами кафедри фінансів та кредиту Банки:

 1. ПАТ КБ «Правексбанк»
 2. ХОУ АТ «Ощадбанк»
 3. ПАТ КБ «Приватбанк»
 4. Північно-Східний комерційний макрорегіон ПАТ «Укрсоцбанк»
 5. ПАТ «Укрексімбанк»
 6. Бізнес-Центр Північно-Східний регіон ПАТ «Ідея Банк»
 7. ПАТ «Альфа-банк»

Підприємства:

 1. ТДВ «Житлобуд-2»
 2. НВО «Технологія»

Страхові компанії:

 1. Харківський союз страховиків
 2. НАСК «Оранта»
 3. СК «Українська пожежно-страхова компанія»

Після закінчення навчання студенти кафедри мають можливість працевлаштуватися у вищеперелічених організаціях.

Склад кафедри

Успаленко Віталій Ілліч
Успаленко Віталій Ілліч
Завідувач кафедри
Попова Лілія Миколаївна
Попова Лілія Миколаївна
професор, помічник ректора, керівник Інформаційно-іміджевого центру ХНУБА

Контактна інформація

Адреса кафедри: м. Харків, вул. Сумська, 40, головний корпус ХНУБА, 1-й поверх Телефон: (057) 700-28-41 E-mail: bsbdfik@gmail.com Сайт: fin.kharkov.ua