Кафедра Фізики

Кафедра Фізики

Завдання кафедри полягає не тільки в забезпеченні майбутніх випускників інформацією щодо основних досягнень фізики за попередні десятиліття чи сторіччя, а й у формуванні у випускників сучасного світогляду. Викладачі кафедри навчають студентів умінню самостійно розширювати і поглиблювати інформацію, одержувану ними в ході навчального процесу.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра фізики проводить фундаментальну підготовку студентів усіх (крім архітектурних) спеціальностей університету. Колектив кафедри фізики протягом останнього десятиліття видав велику кількість навчальних посібників.

Оволодінню студентами теоретичним матеріалом сприяють лабораторні заняття. При створенні лабораторного практикуму використовуються сучасні прилади (наприклад, лазери і дозиметри).

Крім лабораторних робіт на базі приладів, студентам пропонуються і так звані віртуальні роботи (на базі комп’ютерів).

Професорсько-викладацький склад кафедри проводе підготовку студентів ХНУБА у рамках природничо-наукового циклу, що забезпечує підготовку студентів не лише з фізики, а й з низки спецкурсів («Основи теплофізики»; «Фізико-хімічні властивості пластових газів»; «Фізика пласта»; «Фізичні основи автоматизації будівельної індустрії»; «Фізика в будівництві»; «Структура наукового пізнання» і «Логіка» тощо), зміст яких дозволяє ознайомити майбутніх інженерів з сучасними досягненнями з різних розділів фізики та їх використанням у інженерно-будівельній галузі.

Активно займаючись розробкою навчально-методичних комплексів, колективом кафедри фізики видано понад 30 навчальних посібників (у тому числі й з грифом МОН України) та значна кількість інших видів навчально-методичної літератури. При цьому значна увага приділяється поширенню набутого науково-методичного досвіду. Зокрема, кафедра фізики була співорганізатором, спочатку – з кафедрою хімії, а потім – з кафедрою вищої математики, 1-ї Всеукраїнської і 3-х Міжнародних конференцій, остання з них – «Фундаментальна освіта ХХІ століття: наука, практика, методика» проведена у 2013 р.

Контактна інформація

Адреса кафедри: 2 корпус, аудиторія 336

Телефон: (057) 7000-828

Сайт кафедри: phisycs-khnuba.ucoz.ua

E-mail:  phisycs.khnuba@gmail.com