Кафедра Геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд

Кафедра геотехніки, підземних
та гідротехнічних споруд

Загальна інформація про кафедру

Випускаюча кафедра «Геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд» (ГПГС) будівельного факультету ХНУБА готує фахівців за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» для різних освітніх та освітньо-наукових рівнів: бакалавр, магістр та доктор філософії (PhD). На кафедрі також існує докторантура.

З 2018 року кафедру очолює д.т.н., проф. О.В. Самородов. На кафедрі працюють 2 доктори технічних наук, 4 професора; а 90% професорсько-викладацького складу кафедри мають науковий ступінь та вчене звання. Це забезпечує високу якість підготовки фахівців за освітніми програмами «Промислове і цивільне будівництво», «Гідротехнічне будівництво» та ін. за вказаними технічними спеціальностями 192 та 194.

Тематика проєктів відповідає геотехнічному і гідротехнічному профілям кафедри, які  пов’язані з проектуванням та розрахунком основ та фундаментів будівель і споруд цивільного, промислового та гідротехнічного призначення, річкових гідротехнічних споруд (ГЕС та ГАЕС), а також споруд заглиблених у ґрунт – підпірних стін, колекторів, опускних колодязів, підземних паркингів і т.п., у тому числі у складних інженерно-геологічних, геотехнічних та сейсмічних умовах.

Кафедра має власний комп’ютерний клас, який використовується студентами для виконання курсових, випускних робіт та дипломних проектів із застосуванням графічних комплексів: AutoCAD і REVIT та розрахункових програмних комплексів: SCAD, Ліра, Plaxis і SOFISTIK, що дозволяє у поєднанні цих графічних та розрахункових програм готувати конкурентоспроможних фахівців для умов світового BIM-технологічного простору.

Кафедра ГПГС є єдиним в Україні навчально-науковим центром у галузі річкової гідротехніки енергетичного призначення (ГЕС та ГАЕС) із-за наявності саме у Харкові профільного проектно-вишукувального та наукового інституту замкненого циклу – відомого як «Укргідропроект», що залишився на всьму пострадянському просторі, який є філіалом кафедри.

На кафедрі діє навчально-наукова лабораторія «Геотехнічних вишукувань», що має державну атестацію (свідоцтво №01-0077/2018 від «20» липня 2018 р. про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005), яка дозволяє студентам якісно виконувати лабораторні роботи з визначення фізико-механічних властивостей грунтів та хімічного складу підземних вод. У рамках госпдоговірних робіт лабораторія «Геотехнічних вишукувань» вже багато років виконує весь комплекс інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань для будівництва.

Ще одним науково-технічним підрозділом кафедри є «Центр моніторингу будівель та споруд», де співробітники кафедри у рамках науково-технічного супроводу проектування об’єктів будівництва проводять консультації, експертизи, аналіз та обгрунтування ефективних конструктивних рішень будівель і споруд та їх основ, у тому числі за допомогою потужних розрахункових комплексів SOFISTIK та WinTUBE. Центром також проводиться інструментальний моніторинг напруженно-деформованного стану (НДС) основ і фундаментів будівельних об’єктів за допомогою геодезичних приладів та спеціальних датчиків (тензодатчики, месдози та ін.), які закладаються у грунтову основу та елементи конструкцій фундаментів, сигнали яких збираються, обробляються та зберігаються автоматизованою системою контролю безпеки споруд «Титан» (розроблено та надано дозвіл АТ «Банкомзв’язок», м. Київ).

Кафедра ГПГС має колекцію мінералів і гірських порід, що постійно поповнюється.

На кафедрі ГПГС діє науково-технічна бібліотеку з механіки ґрунтів, геотехніки та фундаментобудування, що нараховує більше 1 тис. літературних джерел, деякі з яких є унікальними.

Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри ГПГС охоплює широкий спектр проблем, які стоять перед інженерами-будівельниками та інженерами-гідротехніками при проектуванні, розрахунках та будівництві і реконструкції будівель і споруд цивільного, промислового та гідротехнічного призначення. Основними елементами тематичного плану кафедри, який пов’язаний також з держбюджетною та госпдоговірною тематиками, є:

 • «Проектування і розрахунок системи «основа – фундамент – споруда» з урахуванням особливостей інженерно-геологічних та геотехнічних умов» (керівник – д.т.н., проф. О.В. Самородов);
 • «Імовірнісна оцінка надійності і безпеки гідротехнічних споруд каскадів гідроелектростанцій» (керівник – д.т.н., проф. А.О. Мозговий).

Кафедра ГПГС є базою професійного Харківського осередку Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство механіки ґрунтів, геотехніки та фундаментобудування», що в свою чергу є структурним підрозділом міжнародної організації з геотехніки ISSMGE (м. Лондон, Велика Британія), членами якого є не тільки співробітники кафедри нашого університету, але й ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та ХНАДУ, а також відомі та авторитетні геотехніки міст Харкова, Києва та острова Маврикій. Головою осередку та членом Президії Товариства є д.т.н., проф. Самородов О.В.

Кафедра ГПГС тісно співпрацює з відомими організаціями – лідерами ринку проектно-вишукувальних, будівельних, моніторингових та інших послуг в будівництві:

 • АТ «Трест Житлобуд-1» (м. Харків);
 • ТДВ «Житлобуд-2» (м. Харків);
 • ПрАТ «Укргідропроект» (м. Харків);
 • ПП «Пайл Тест Сістемс» (м. Харків);
 • ДП «УКРНІІНТІЗ» (м. Харків);
 • АТ «Південспецбуд» (м. Харків);
 • ТОВ Фірма «Констракшн Груп Інтернешнл» (м. Харків);
 • ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» (м. Харків);
 • ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (м. Харків);
 • ДП «Гипрококс» (м. Харків);
 • ПрАТ Інститут «Харківський ПромбудНДІпроект» (м. Харків);
 • ТОВ КТМ «МІР» (м. Харків);
 • ТОВ НВП «Академія» (м. Харків);
 • ТОВ «Найс-проект» (м. Харків);
 • ТОВ «Транс Строй Комплекс» (м. Харків);
 • ТОВ «Інженерне бюро професора Катценбаха та партнери – Україна» (міста Київ – Франкфурт-на-Майне – Дармштадт – Вейнгейм);
 • АТ «Банкомзв’язок» (м. Київ);
 • ТОВ «Петростройсистема» (м. Санкт-Петербург).

Філії кафедри ГПГС офіційно створені на базі проектних-вишукувальних установ та виробничих підприємств міста Харкова:

ПрАТ «Трест Житлобуд-1», ПрАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», ТДВ «Житлобуд-2», ВАТ «Діпрозаводтранс». Забезпечують проведення проектної практики студентів, використання інформаційної бази кваліфікаційних робіт, впровадження результатів дисертаційних досліджень кафедри.

ТДВ «Житлобуд-2», ПрАТ «Трест Житлобуд-1» та ТОВ «Констракшн Груп Інтернейшнл». Забезпечують проведення виробничих практик студентів та сприяють виконанню наукових досліджень з випробування натурних паль та натурних спостережень  за осіданнями споруд.

ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», ДП «УКРНІІНТІЗ» та ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроект». Є базами геологічної, науково-дослідної та проектно-вишукувальної практик студентів. Забезпечують обмін інформацією щодо функціонування геотехнічних лабораторій, проведення міжлабораторного контролю якості вимірювань, використання інформаційної бази кваліфікаційних робіт та впровадження результатів дисертаційних досліджень кафедри.

Кафедра ГПГС має міжнародні зв’язки з профільними кафедрами та лабораторіями наступних університетів:

Université des Mascareignes,кафедра цивільного будівництва (Department of Civil Engineering), о. Маврикій (PhD, доктор Р. Гударі);

Білоруський технічний університет, кафедра основ, фундаментів і інженерної геології, м. Мінськ, Білорусь (зав. каф., к.т.н., доц. Сернов В.А.);

Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет, кафедра «Будівельної механіки і будівельних конструкцій», м. Санкт-Петербург, Росія (зав. каф., д.т.н., проф. Лалін В.В.);

Дармштадтський технічний університет, Лабораторія геотехніки та фундаментобудування, м. Дармштадт, Німеччина (проф. Катценбах Р.).

Кафедра тісно співпрацює з компанією ПСС (Росія, м. Санкт-Петербург), яка не тільки надала та супроводжує використання у навчальній та науковій діяльності німецьких ліцензійних програм SOFISTIK та WinTUBE, та й забезпечує методичними матеріалами.

Результати роботи кафедри ГПГС:

 • +2200 випускників-фахівців, у т.ч. переможці та призери профільних Олімпіад та конкурсів;
 • +30 випускників докторів та кандидатів технічних наук;
 • +100 підручників, навчальних посібників та методичних матеріалів;
 • +1700 монографій та наукових публікацій, у т.ч. такі, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science;
 • +100 патентів на винаходи;
 • +20 нормативних документів (СНиП, ДБН, ДСТУ та ін.).

З історії кафедри «Основ та фундаментів» («Геотехніки та підземних споруд»).

Кафедра «Основ та фундаментів» Харківського інженерно-будівельного інституту була заснована у 1934 році, яка впродовж свого існування постійно змінювала назву, що було пов’язано з приєднанням інших кафедр, відкриттям нових спеціальностей чи напрямків роботи кафедри та приведенням назви до сучасної термінології. Першим очолив кафедру відомий вчений, єдиний на той час доктор технічних наук в Українській республіці колишнього СРСР за профілем кафедри, професор Федір Олексійович Бєляков (рос. Беляков Федор Алексеевич), який керував кафедрою до 1949 року.

Перший завідувач кафедри (1934-1949 рр.),
д.т.н., проф. Бєляков Ф.О.

У довоєнний період на кафедрі працювали викладачі: Л.І. Левицькій, М.М. Єрмаков, аспіранти: Г.Я. Ніколаєва, Д.С. Слободкін, А.А. Стороженко, А.К. Сичев.

При кафедрі була організована ґрунтова лабораторія, в якій проводилися дослідження будівельних властивостей лесовидних просідаючих ґрунтів, а також ґрунтів Харківської області. Робота виконувалася у співпраці і по замовленнях найбільших будівельних організацій Харкова та Україні. Професор Ф.О. Біляков давав велику кількість консультацій і висновків по складним питанням фундаментобудування для об’єктів промислового і цивільного будівництва. Значна частина робіт у зв’язках з виробництвом здійснювалася через науково-виробничий відділ (НВВ).

Результати наукової діяльності кафедри публікувалися у вигляді монографій, та у різних науково-технічних журналах і збірниках наукових праць. Слід відзначити капітальну працю професора Ф.О. Бєлякова, присвячену методам розрахунку статично невизначених систем: нерозрізних балок, рамних конструкцій, балок на пружній основі. Ряд робіт друкувався в іноземній пресі.

Кафедрою проводилася велика робота з організації навчального процесу: були розроблені методичні записки з викладання курсів інженерної геології, основ і фундаментів, навчально-методичні посібники з виконання курсових проектів, розрахунково-графічних завдань, лабораторних робіт.

У повоєнний час кафедра була перейменована у кафедру «Інженерної геології, основ та фундаментів». Після повернення з евакуації, з перших днів проводилася робота з відтворення кафедри – однією з найголовніших задач було формування кадрового складу. Завідувачем кафедри як і раніше, став професор Ф.О. Бєляков. Повернулися на кафедру А.А. Стороженко, Г.Я. Ніколаєва. З’явилися нові співробітники: доц. Г.Е.Хроменко, ас. Н.Ф. Бєляков, лаб. І.В. Єрмакова.

Найбільш важкою роботою було відновлення лабораторії. Потрібне лабораторне обладнання у той період придбати було неможливо. Також були відсутні необхідні матеріали та реактиви. Однак протягом одного року вдалося виготовити основні прилади та забезпечити проведення лабораторних робіт по курсу основ і фундаментів. Значна частина приладів була виготовлена власними силами кафедри в навчальних майстернях інституту. Переважна заслуга в створенні лабораторного обладнання належить лаборанту В.П. Чернишову. Для занять з інженерної геології був придбаний поляризаційний мікроскоп і колекція мінералів і гірських порід.

Після смерті в січні 1949 року професора Ф.О. Бєлякова протягом кількох років спроби знайти доктора наук на посаду завідувача кафедри були безрезультатними, у зв’язку з чим кафедра була приєднана спочатку до кафедри залізобетонних конструкцій, а потім до кафедри гідротехнічних споруд.

У 1954 році кафедра була знову виділена в самостійну окрему одиницю. Завідувачем кафедри став доктор геолого-мінералогічних наук, професор С.З. Сайдаковський. Кафедра перейшла в нове більш просторе приміщення, де розмістилася і лабораторія.

Розширився склад кафедри. Захистили кандидатські дисертації ас. Н.Ф. Бєляков і ас. А.А. Стороженко. Крім проф. С.З. Сайдаковского в геологічній групі працював доцент А.С. Таран.

Лабораторія отримала нові прилади, що дозволили поліпшити забезпечення навчального процесу і проводити наукові дослідження. Співробітниками кафедри було розроблено ряд нових приладів. У числі їх штамп для випробувань ґрунтів у шурфах зі стабілізатором тиску. Штамп використовувався в Харкові та інших містах Української РСР. Для статичних випробувань паль була розроблена установка з гідродомкратом, що використовувалась на будівельних майданчиках Харкова, Кременчука, Сум, Дніпропетровська та інших міст. Доц. А.А. Стороженком були розроблені установки для випробування ґрунтів у свердловинах.

У 1967 році кафедру очолив доктор геолого-мінералогічних наук, професор М.М. Алексєєв.

Кафедра продовжує розширюватися і оснащуватися сучасним навчально-методичним і науково-технічним обладнанням, що дозволило не лише проводити дослідження науковцями кафедри, але й організувати наукову роботу студентів через студентське наукове товариство (СНТ).

Співробітниками кафедри розроблені оригінальні установки для випробування ґрунтів в свердловинах (доц. А.А. Стороженко), установки для динамічних випробувань паль (доц. Н.Ф. Бєляков, ас. В.І. Жилінков), отказомер для виміру заглиблення паль при забиванні (ас. В.І. Жилінков), установка для дослідження моделей паль та ін. Робочі креслення цих установок були передані в порядку технічного співробітництва багатьом будівельним організаціям.

В передвоєнні роки члени кафедри активно брали участь у створенні вітчизняних індустріальних комплексів, а після війни – у відновленні зруйнованих промислових і цивільних будинків і споруд.

Особлива увага приділялася науковому обґрунтуванню будівництва на просідаючих ґрунтах: Миколаївського заводу феросплавів, Кременчуцького нафтопереробного заводу, а також житлового будівництва на П. Полі, Олексіївці, Салтовці та ін. районах м. Харкова.

У 1988 р. на кафедрі була створена галузева науково-дослідна лабораторія для ведення робіт у вугільній і гірничорудній промисловості.

У 2009 році кафедру перейменовано у кафедру «Геотехніки та підземних споруд» (ГПС).

Після проф. Ф.О. Бєлякова упродовж свого існування кафедру очолювали проф. С.З. Сайдаковський, проф. М.М. Алексєєв, доц. М.І. Чугай, доц. О.Д. Діоніс’єв-Македонський, проф. І.Я. Лучковський та проф. Г.Г. Стріжельчик.

Слід зазначити, що з 2000 по 2016 роки кафедру очолював видатний вчений та геотехник-практик, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член та академік Академії будівництва України, голова Української секції Міжнародної асоціації мистецтвознавців та один з найбільших у світі колекціонерів художніх картин Ілля Якович Лучковський. Він є автором більш ніж 240 наукових робіт, у  тому числі 3-х монографій, більш 40 авторських свідоцтв і патентів, багатьох радянських та вітчизняних нормативних документів з основ, фундаментів та інженерних вишукувань (СНиП та ДБН), який залишив цілу плеяду учнів, науковців–співробітників кафедри: О.В. Самородов, С.О. Плащев, Д.О. Чепурний та С.В. Єсакова.

Завідувач кафедри ГПС (2000-2016 рр.),
д.т.н., проф. І.Я. Лучковський

У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені та висококваліфіковані фахівці в області будівництва: А.А. Стороженко, Г.Я. Ніколаєва, Г.Е. Хроменко, Н.Ф. Бєляков, А.С. Таран, В.П. Чернишов, Л.І. Левицький, М.М. Єрмаков, В.Х. Мавроді, В.Л. Скрипко, В.І. Жилінков, В.Г. Чуніхін, С.І. Євтушенко, В.О. Воблих, О.В. Кічаєва та ін.

На початку 2018-2019 навчального року до випускаючої кафедри «Геотехніки та підземних споруд» було приєднано випускаючу кафедру «Гідротехнічного будівництва» (зав. каф. – всесвітньо відомий гідротехнік, д.т.н., проф. Олександр Ісаакович Вайнберг).  Тому з 01 січня 2020 року об’єднана кафедра має назву «Геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд».

З історії кафедри «Гідротехнічних споруд» («Гідротехнічного будівництва»).

Кафедра «Гідротехнічних споруд» була створена у 1953 році. Поява кафедри була обумовлена заснуванням 1 вересня 1951 року у Харківському інженерно-будівельному інституті гідротехнічного факультету. На факультеті здійснювалась підготовка фахівців за спеціальністю “Гідротехнічне будівництво”. До складу гідротехнічного факультету входили три кафедри: кафедра гідротехнічних споруд, кафедра гідравліки та інженерної геології, кафедра геодезії. Наказом за № 314 від 10 жовтня 1953 року першим завідувачем кафедри гідротехнічних споруд було обрано по конкурсу доктора технічних наук, професора Угінчуса Олександра Антоновича

Угінчус Олександр Антонович

На кафедрі гідротехнічних споруд працювали: завідувач кафедри д.т.н., проф. Угінчус О.А., д.т.н., проф. Сайдаковський С.З., кандидати технічних наук, доценти: Бєлік Я.Г., Бєляков Н.Ф., Філахтов А.Л., Горбачьов Л.А., Стороженко А.Л., асистенти: Борисов А.В., Лавриненко Б.К., Сутько Є.І., Шилін В.О., старший лаборант Глущенко А.Ф., препаратор Грицай А.І. У серпні 1956 року гідротехнічний факультет було розформовано.

В енергетичній стратегії України надається пріоритетний розвиток гідроенергетиці, що обумовлюється необхідністю збільшення маневрених потужностей в енергосистемі України, зниженням паливної складової в енерговиробництві та зменшення її впливу на навколишнє середовище. В цей час йде будівництво пускових комплексів Ташликської та Дністровської ГАЕС. В енергетичній стратегії прийнято заходи по завершенню будівництва Ташликської, Дністровської, Канівської ГАЕС, другої черги реконструкції ГЕС Дніпровського каскаду, реконструкції діючих та відновлення непрацюючих малих ГЕС, спорудження нових малих ГЕС на малих водотоках. Реалізація цієї програми орієнтовно оцінюється у 8-9 млрд. дол. США.

Зважаючи на значну потребу у фахівцях-гідротехніках через 50 років в університет знов повернулася гідротехнічна спеціальність. Спеціальність «Гідротехнічне будівництво» була відкрита у ХНУБА в 2006 році. В цьому ж році відбувся перший набір студентів. Ініціатором і основною рухомою силою при відкритті спеціальності і організації кафедри  був генеральний директор ПАТ «Укргідропроект» Володимир Олександрович Осадчук. Відкриттю кафедри і запровадженню гідротехнічної спеціальності посприяли: ректор ХДТУБА, д.т.н., проф. М.С. Болотських, декан будівельного факультету ХДТУБА к.т.н., доц. Є.А. Яковлєв. У 2008 році 6 жовтня за наказом № 316 ректора ХНУБА Ю.М. Шкодовського і рішенням Вченої ради ХНУБА на будівельному факультеті за ініціативою і при підтримці ПАТ «Укргідропроект» була створена кафедра гідротехнічного будівництва. Очолив кафедру всесвітньо відомий гідротехнік, заступник генерального директора ПрАТ «Укргідропроект», д.т.н., проф. Олександр Ісаакович Вайнберг. На кафедрі під його керівництвом захищена 1 докторська і 4 кандидатських дисертації.

У розбудові кафедри приймали участь всесвітньо відомі фахівці у галузі гідротехніки та гідроенергетики: Герой України, Почесний енергетик СРСР, Почесний енергетик України, Заслужений енергетик України, Заслужений енергетик СНД, Лауреат Державної премії УРСР, Лауреат премії ім. академіка Б. Веденєєва, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Почесний громадянин міст: Вишгород, Канів, Світловодськ, Кам’янське, голова правління державної акціонерної гідроенергоґенерувальної компанії «Дніпрогідроенерго», к.т.н., проф. Семен Ізраїльович Поташник, а також заступник генерального директора ПрАТ «Укргідропроект», д.т.н., проф. Юрій Олександрович Ландау.

Нужні фото Осадчука, Вайнберга, Поташника и Ландау

До 2006 року в Україні підготовкою спеціалістів-гідротехніків займалися: Національний університет водного господарства й природокористування в м. Рівне і Одеська державна академія будівництва та архітектури. У зв’язку з таким розміщенням вказаних ВНЗ величезний регіон України, включаючи центр і схід, фактично був в умовах недостатнього забезпечення кадрами гідротехнічного напрямку. Окрім Харківського національного університету будівництва та архітектури підготовку фахівців-гідротехників жоден з вищих навчальних закладів м. Харкова та Східного регіону України не веде.

У вересні 2018 року кафедра «Гідротехнічного будівництва» була приєднана до кафедри «Геотехніки та підземних споруд».

Склад кафедри

Самородов Олександр Віталійович
Самородов Олександр Віталійович
професор, завідувач кафедри ГПГС
Стріжельчик Геннадій Георгійович
Стріжельчик Геннадій Георгійович
професор кафедри ГПГС
Єгупов Вячеслав Юрійович
Єгупов Вячеслав Юрійович
професор кафедри ГПГС
Бондаренко Олександр Іванович
Бондаренко Олександр Іванович
доцент кафедри ГПГС

Контактна інформація

Адреса кафедри: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, кімн. 434
Телефон: (057) 706-18-99
Сайт:  Gps.kh.ua
E-mail: DeptGps1934@gmail.com