Кафедра Гідротехнічного будівництва

Кафедра гідротехнічного будівництва

Кафедра проводить підготовку фахівців у галузі досліджень, будівництва та експлуатації річкових гідротехнічних споруд і гідроелектростанцій, судноплавних споруд і портів. Випускники кафедри можуть бути залучені до роботи на підприємствах гідроенергетики, водного транспорту, в проектних і науково-дослідних інститутах.

Загальна інформація про кафедру

 

«Гідротехнічне будівництво» – галузь науки і техніки, що займається розробкою наукових основ раціонального використання природних водних ресурсів для різних господарських цілей, розрахункового обґрунтування, проектування, будівництва і експлуатації гідротехнічних споруд, що дозволяють здійснювати різні водогосподарські заходи, а також рішенням проблем розробки нових конструкцій цих споруд, що відповідають вимогам підвищеної надійності і екологічної безпеки.

Значення рішення наукових проблем цієї спеціальності полягає у:

 • удосконаленні методів і засобів комплексного використання водних ресурсів з метою водозабезпечення промисловості, сільського господарства і населення;
 • виробленні електроенергії;
 • забезпеченні стійкого функціонування внутрішніх водних шляхів і морських портів;
 • обґрунтуванні технічно і екологічно надійних конструкцій відстійників і накопичувачів промислових відходів;
 • оновленні і удосконаленні нормативної бази усіх напрямів гідротехнічного будівництва;
 • підвищенні надійності гідротехнічних споруд різного призначення.

Характеристика спеціальності

Випускники кафедри можуть бути задіяні в наступних областях досліджень:

 • розробка теорії, методів розрахункового обґрунтування, проектування і будівництва гребель із ґрунтових матеріалів; удосконалення геотехнічних, динамічних і фільтраційних досліджень ґрунтових водопідпірних споруд, їх укосів.
 • наукове обґрунтування нових методів розрахунків, проектування, зведення і експлуатації бетонних водопідпірних споруд річкових гідровузлів.
 • розробка нових напрямів прогнозування напружено-деформованого стану напірних і безнапірних гідротехнічних споруд.
 • розробка методів управління режимами роботи водосховищ, включаючи управління каскадами останніх на річках; переробка берегів водосховищ в різних кліматичних зонах.
 • розробка наукових основ, методів розрахунку і проектування водопропускних гідротехнічних споруд; підвищення надійності і довговічності головних, транзитних і кінцевих частин різних типів таких споруд.
 • удосконалення конструкцій воднотранспортних і портових споруд; нові розрахунки, методи проектування, зведення і експлуатації шлюзів, суднопідйомників,  лісопропускних і берегозахисних споруд.
 • створення нових технологій зведення гідротехнічних споруд, призначених для роботи в різних природно-кліматичних зонах країни, з різних будівельних матеріалів з урахуванням наявності достатніх ресурсів будівельних організацій.

Кафедра активно співпрацює з проектними, науково-дослідними організаціями, органами державної виконавчої влади.

Для проходження студентами навчальних і виробничих практик бази практик надають такі організації м. Харкова і України:

 • ПАТ “Укргідропроект”,
 • ВАТ “Южгіпроруда”,
 • АТ “Харківкомуночиствод”,
 • Комплекс по експлуатації об`єктів водозниження і ливневої каналізації,
 • Дніпровська ГЕС І, ІІ, м. Запоріжжя,
 • Середньодніпровська ГЕС,
 • Кочетокський і Печенізський гідровузли,
 • Гідровузли м.Харкова,
 • ВАТ “Стальконструкція”.
 • В ПАТ «Укргідропроект» створена філія кафедри, завдяки якій фахівці «Укргідропроекту» роблять кваліфіковану технічну допомогу студентам при виконанні студентських науково-практичних робіт.
 • Для проведення лабораторних робіт з дисципліни “Гідротурбіни” і “Насоси і насосні станції” використовується лабораторна база “Турбоатом” – лабораторія натурних досліджень гідротурбін.

Склад кафедри

Контактна інформація

Адреса кафедри і контактні телефони:

вул. Сумська, 40, ауд. 570; тел. (057)706-18-99.

E-mail: kafgts@gmail.com

Сайт: kgts.org.ua