Кафедра Графіки

Кафедра графіки

Кафедра графіки є загальноосвітньою, та забезпечує підготовку студентів з інженерно-графічних дисциплін: «Нарисна геометрія», «Інформатика в архітектурному проектуванні», «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Інженерна та комп’ютерна графіка», які є фундаментальними для формування майбутнього фахівця в галузі архітектури,будівництва, машинобудування та інші.

Загальна інформація про кафедру

Кафедру засновано одночасно із створенням Харківського інженерно-будівельного інституту у 1930 році.

За ці роки кафедру очолювали: к.т.н., доцент Куцин Т. І. (1943-1950р.р.).к.т.н., доцент Ніколаєвський Г. К. (1951 – 1953 р.р.), к.т.н., доцент  Брилінг Р.С. (1953 – 1965р.р.) к.т.н., доцент Чередніченко Л.М. (1966-2002р.р.), к.т.н., доцент  Печерцев О.О. (2002-2014р.р.). З 2014 р. по сьогодення завідувачем кафедри є  к.т.н., доцент Герасименко В. В.

Кафедра має у своєму розпорядженні три креслярських зала, лабораторію та бібліотеку з  модельною.

Провідна тема науково-дослідницької роботи кафедри – “Геометричне моделювання простору” яка включає:

  • дослідження геометричних характеристик та концептуальних особливостей моделювання граних поверхонь в архітектурі.
  • дослідження еліпсоїдальних утворень при витіканні дрібно фракційних сипучих матеріалів.

По результатам наукової діяльності з 2015 р. викладачами кафедри, було опубліковано 12 наукових статей та прийнято участь у 7 вітчизняних і міжнародних науково-технічних конференціях.

На кафедрі працює науковий гурток де студенти освоюють можливості рішення геометричних задач з використанням програмних забезпечень:AutoCAD, REVIT, ArchiCAD, КОМПАС та інші. Результатами такої роботи є постійна участь у щорічних наукових студентських конференціях. Найкращі роботи направляються до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з “Прикладної геометрії, інженерної графіки та ергономіки” та публікуються у наукових збірниках ХНУБА й інших фахових виданнях. Щорічно з 2002 р. студенти беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з нарисної геометрії та геометричного моделювання на ПЕОМ де неодноразово посідали призові місця.

Контактна інформація

Адреса кафедри: Корпус II, вул. Алчевських 48б, ауд. 445

Телефон: (057) 700-41-31

Сайт: grafika_hnuba@ukr.net

E-mail: DeptGps1934@gmail.com