Кафедра Іноземних мов

Кафедра іноземних мов

Реформи України, яка інтегрує в європейський освітній простір, визначили роль кафедри іноземних мов, яка повинна забезпечувати комунікативну компетентність сучасних спеціалістів, вчених, громадських діячів. Тому кафедра відкрита новому, активно використовує досвід міждисциплінарних зв’язків і міжнародного співробітництва, прагне розвиватися не тільки з темпами розвитку суспільства, а в випередженні, для того, щоб впливати на процес розвитку студентів, як агентів позитивних змін.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра була заснована в післявоєнні роки. Вже 32 роки її успішно очолює професор, доктор наук Сергеєва Тетяна Вікторівна. Успішність діяльності кафедри можна пояснити, насамперед, системним підходом до реалізації задач реформування української освіти, в цілому, і університету та кафедри, зокрема.

Робота кафедри здійснюється згідно плану стратегічного розвитку, що розроблений на основі інтеграції сучасних наукових принципів управління, партисипації, прозорості, командної роботи, безперервного росту, орієнтації на світові досягнення, інтеграції навчання і виховання. На основі вказаних принципів кафедра системно будує свою діяльність в напрямках розвитку людських і освітніх ресурсів; новітніх технологій та інфраструктури; системи контролю, оцінки і самооцінки; системи надбання і розповсюдження досвіду та забезпечення стійкого розвитку результатів роботи. Ця діяльність реалізується в межах системного менеджменту на основі синергійної взаємодії і командного підходу.

Ключове місце у діяльності кафедри займає науково-дослідна робота, що здійснюється за такими основними напрямами: когнітивно-особистісний розвиток студентів як майбутніх агентів розвитку суспільства; комунікативна метакомпетентність як основа розвитку мовленнєвих здібностей; змішане е-навчання як інноваційний ресурс росту ефективності освіти; мультидисциплінарна кроскультурна взаємодія як потреба реального світу; амбівалентність відкритих систем, що саморозвиваються. Науково-дослідна робота є фундаментом конкретних практичних розробок, що використовуються в реальних умовах змішаного та он-лайн навчання.

Починаючи з 2000 року кафедра відіграє значну роль у міжнародній діяльності університету завдяки активній участі в підготовці і реалізації міжнародних проектів за європейськими програмами КУЛЬТУРА 2000, ТЕМПУС, ЕРАЗМУC МУНДУС, ЕРАЗМУC+ за напрямками Жан Моне, КА1 («Академічна мобільність науковців, студентів, аспірантів і викладачів») та КА2 («Розвиток потенціалу в галузі вищої освіти»), ГОРИЗОНТ 2020. За цей час кафедрою було підготовлено 16 заявок на участь в міжнародних проектах, 8 з яких отримали міжнародні гранти і були успішно реалізовані або продовжують виконуватися.

Це сприяло:

  • розвитку сучасної інфраструктури кафедри (утворенню студентського старт-ап центру, Експо-холу з 3D-лабораторією, мультимедійного класу, е-лабораторії моделювання, центру міжнародних проектів);
  • розробленню та впровадженню в навчальний процес е-платформи навчання STVteam на базі програмного комплексу Moodle, яка включає систему управління навчанням (Learning Management System), систему управління курсами (Course Management System) і т.п., і на якій станом на квітень 2018 р. зареєстровано 3172 користувачів, що організовані в 953 групи, та імплементовано 104 навчальні курси;
  • створенню сучасних навчальних е-курсів, що складаються з 64 навчальних пакетів англійською та українською мовами для магістрів, аспірантів і слухачів курсів підвищення кваліфікації, які засновані на компетентнісних профілях сучасних експертів;
  • розробці спільно з Кембридж Ассесмент Центром 7 інноваційних мовних он-лайн курсів з підготовки до здачі екзамену з англійської мови на рівень В2 за допомогою створеної навчальної он-лайн платформи;
  • утворенню стійкої мережі співробітництва із провідними 36 зарубіжними університетами і науково-практичними організаціями Австрії, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Греції, Болгарії, Словакії, Хорватії, Португалії;
  • участі працівників кафедри у міжнародних програмах академічної мобільності, завдяки яким було значно підвищені професійний рівень і якість освітнього процесу;
  • участі в міжнародних проектах та програмах понад 1000 студентів і аспірантів ХНУБА та інших закладів вищої освіти Харкова.

Кафедра плідно співпрацює з такими зарубіжними партнерами: Кембриджський університет, Королівський Коледж та Cambridge English Language Assesment,  Бакингемширський Новий університет (Велика Британія) Віденський технологічний університет (Австрія),  Технологічний Освітній інститут м. Афiни (Греція),  Університет «Черноризец Храбар» м. Варна (Болгарія), Політехнічний університет м. Валенсія, Унiверситет м. Сарагоса та Університет м. Феррара (Іспанія), Політехнічний університет POLIOR м. Орлеан,   Національний Інститут Прикладних Наук INSA м. Ліон та Міжнародне консультаційне бюро ЕСТІ м. Париж (Франція), Університет м. Спліт (Хорватія),  Університет м. Любляна (Словенія), Європейський Центр Навчання та Ініціатив м. Палермо (Сицилія),  Міжнародна Фундація ім. Ромуальдо Дель Б`янко м. Флоренція та Міланський Політехнічний університет (Італія), Політехнічний університет м. Гварда та Лісабонський університет (Португалія).

Склад кафедри

Сергеєва Тетяна Вікторівна
Сергеєва Тетяна Вікторівна
професор, завідуюча кафедри
Кущено Жанна Леонідівна
Кущено Жанна Леонідівна
старший викладач

Контактна інформація

Адреса кафедри: вул. Сумська, 40, головний корпус, 4-й поверх нового крила через перехід, ауд. 440
Е-пошта: fld@kstuca.kharkov.ua
Сайт кафедри: https://sites.google.com/kstuca.kharkov.ua/fld/
Телефон: +38 (066) 142-89-47, +38 (096) 851-88-61