Кафедра Інженерної геодезії

Кафедра Інженерної геодезії

Кафедра заснована у 1930 році. Базою для заснування кафедри був Харківський геодезичний інститут, перетворений у геодезичний факультет, деканом якого став проф. Моторний А. Д., завідуючий кафедрою – проф.. Вяхирев М. В. На факультеті були спеціалізації: астрономічна геодезія, аерофотогеодезія.

Загальна інформація про кафедру

 

Під час Великої Вітчизняної війни співробітники кафедри виконували геодезичні роботи в районах бойових дій, приймали участь у проектуванні та будівництві  захисних споруд.

Після визволення міста Харкова у 1943 році ХІСІ відновив свою роботу у складі горно-індустріального інституту (на цей час будівля університету радіоелектроніки), а з 1947 р. на базі будівельного та сантехнічного факультетів був відновлений ХІСІ. Викладачі та співробітники кафедри разом з країною приймали участь у відновленні зруйнованого господарства разом з підготовкою кадрів для будівельної індустрії.

У період 1945-1965 рр. кафедру Геодезії очолював проф. Гержула Б.І.. Основною науковою тематикою кафедри Інженерної геодезії було геодезичне забезпечення будівельно-монтажних робіт. В цей час кафедра відновила своє обладнання, був створений літній студентський табір у пос.Фігуровці, в якому проводилася геодезична практика. На кафедрі працювали: проф.. Гержула Б.І., доценти Іванов Б.П., Кордюк С.Д., Карпинський В.Ц., Місковець В.К., ст. викладач Мізерний П.А. та ін..

З 1965 по 1995 рр. кафедрою завідували доценти Карпинський В.Ц., Місковець В.К., Грузін М.Є. Кафедра виконувала велику роботу як міжвузівський науково-методичний центр, багато уваги в цей час вдосконаленню методик викладання приділяв доц.  Клочко В.С. Кафедра активно співробітничала з астрономо-геодезичним суспільством (ВАГТ). У 1968 році вперше серед будівельних вузів в ХІСІ був введений спеціальний курс «Геодезія у будівництві»

Основним науковим напрямком кафедри став геодезичний контроль підкранових шляхів. Співробітники кафедри працювали на найбільших підприємствах м.Харкова та України. Річний обсяг науково-вишукувальних робіт склав більш ніж 150 тис. карб. Були надруковані більш ніж 40 наукових робіт, у тому числі 3 великих монографій (проф.. Гержула Б.І.), захищалися докторські та кандидатські дисертації. Доктором наук став Карпинський В.Ц., кандидатами наук: Місковець В.К., Грузін М.Є., Клочко В.С., Наливайко Т.А.

З 1996 р. кафедру очолює доц. Наливайко Т.А.

Кафедра має дві спеціалізовані аудиторії, учбову майстерню. Кафедра має планово-картографічний матеріал, теодоліти Е30, Т15, Т5, Т2, нівеліри Н10, Н10К, Н3, Н05, зеніт-прилади, планіметри та допоміжний матеріал який використовується під час виконання геодезичних робіт. На кафедрі є комп’ютери та спеціалізоване програмне забезпечення для обробки результатів вимірювань і оформлення робіт.

Практика

Студенти проходять геодезичну практику у парку Молодіжний, розташований поруч з учбовим корпусом по вул. Алчевських, 48Б, у районі Салтовського житлового масиву. Тривалість практики 36 або 72 часи в залежності від спеціальності.

Матеріально-технічна база кафедри дозволяє проводити усі види занять, проводить заняття з підвищення кваліфікації робітників будівельних організацій, виконувати складні геодезичні роботи відповідно з технічним завданням замовника.

Організацій, з якими співпрацює кафедра

  • АТ “Житлобуд- 2“
  • ДП Східгеоінформ
  • Південно-український енергетичний комплекс.

Контактна інформація

Кафедра розташована за адресою: вул. Алчевських, 48б.
Телефон: (050) 917-32-53
e-mail: geodezia@kstuca.kharkov.ua.
Сайт кафедри: https://sites.google.com/view/geokhnuba .