Кафедра Комп’ютерних наук та інформаційних технологій (КНІТ)

Кафедра Комп’ютерних наук та інформаційних технологій (КНІТ)

Кафедра Комп’ютерних наук та інформаційних технологій (КНІТ) є фундаментальною та здійснює підготовку студентів всіх спеціальностей університету за дисциплінами інформаційного напряму, а також є випускаючою та здійснює підготовку за спеціальностями:

 • 122 «Комп’ютерні науки» (освітні рівні – бакалавр, магістр);
 • 126 «Інформаційні системи та технології» (освітній рівень – бакалавр).

Загальна інформація про кафедру

 

Сьогодні кафедра складається з 18 викладачів, два викладачі мають науковий ступінь доктора фізико-математичних наук та один – доктора технічних наук, 12 кандидатів технічних наук та один кандидат економічних наук, 10 викладачів мають вчене звання професора і доцента. На кафедрі працює один старший викладач, один асистент та два співробітника навчально-допоміжного складу. Викладачі кафедри мають значний досвід викладацької, науково-дослідної та виробничої роботи за фахом, 6 викладачів кафедри одержали другу вищу освіту. Співробітники кафедри мають численні міжнародні сертифікати з сучасних інформаційних технологій.

Співробітники кафедри проводять дослідження в таких наукових галузях:

 • теорія і методи математичного моделювання соціально-економічних процесів;
 • розробка захищених технологій розподіленої обробки даних;
 • математичні моделі і методи прийняття управлінських рішень.

На кафедрі викладається більше 60 фундаментальних і спеціалізованих навчальних дисциплін з інформаційних технологій та систем. Студенти приймають активну участь у регіональних та національних олімпіадах, чемпіонатах з інформаційних технологій, де займають призові місця.

Концептуальним напрямом методичної діяльності кафедри є упровадження новітніх інформаційних технологій в навчальний процес, неперервний розвиток методичного забезпечення всіх складових навчального процесу.

Під час навчального процесу викладачі кафедри виховують у студентів неординарність мислення, наукову ерудицію, вміння самостійно ставити і вирішувати складні наукові задачі. Кожен студент, що дипломується на кафедрі, приймає участь в науковому товаристві. Студенти-бакалаври мають можливість подальшого навчання в магістратурі.

Кафедра постійно працює над розширенням сфери міжнародного співробітництва. На цей час кафедра підтримує міжнародні зв’язки з установами Угорщини, Польщі, Німеччини та інші.

Викладачі кафедри постійно приймають участь у міжнародних наукових конференціях, публікують статті у міжнародних наукових журналах.

Додаткова інформація про кафедру

На кафедрі працює 4 сучасних спеціалізованих комп’ютерних класи, які підключено до локальної мережі університету та глобальної мережі Іnternet, а також лекційні аудиторії з мультимедійними проекторами, які забезпечують навчальний процес за всіма дисциплінами навчального плану підготовки фахівців всіх кваліфікаційних рівнів. Лабораторна база кафедри постійно вдосконалюється, розробляються стенди та програмне забезпечення.

Кафедра активно впроваджую передовий досвід в навчальний процес. Так, активно впроваджуються хмарні технології та вільне програмне забезпечення.

Щорічно в листопаді/грудні кафедрою проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Free and Open Source Software» (FOSS), що присвячена обговоренню наукових і практичних проблем використання безкоштовного програмного забезпечення та програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом на сучасному етапі, а також виявленню обдарованої молоді, створенню умов для її творчого зростання, стимулюванню розвитку учнівської та студентської наукової роботи для подальшого підвищення якості підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій.

Основні напрямки роботи конференції:

 • безкоштовні сервіси, фреймворки, середовища та інструменти для розробників програмного забезпечення;
 • прикладне програмне забезпечення: офісні та спеціалізовані пакети;
 • безкоштовне програмне забезпечення для роботи з графікою.

Кожного року кількість учасників та їх географія зростає. Серед них учні шкіл та ліцеїв, студенти технікумів, коледжів, академій, інститутів, університетів, молоді вчені, кандидати і доктори наук.

У 2017-2018 навчальному році науково-практична конференція «Free and Open Source Software» (FOSS) відбулася вже у дев’ятий раз, проте це вперше, коли конференція отримала статус Міжнародної.

Ще одним важливим напрямком керівництва науковою діяльністю студентів є участь кафедри і університету в цілому як базового для проведення регіонального туру Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (ACM ICPC). Кафедра КНІТ ХНУБА з 2013 р. є однією із трьох площадок в Харкові з проведення 1-го (Регіонального) туру Олімпіади.

Студенти приймають участь та перемагають у конкурсах студентських наукових робіт за різними напрямками.

Характеристика спеціальності

 

Підготовка за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та технології» дозволить випускникам працювати скрізь, де розробляються, впроваджуються, адаптуються або експлуатуються різноманітні програмні засоби, інформаційні системи та технології, зокрема, як:

 • прикладні програмісти;
 • керівники проектів;
 • спеціалісти з інформаційних систем управління;
 • інженери з супроводження інформаційних систем;
 • консультанти з впровадження та реінжинірингу;
 • спеціалісти з захисту інформації;
 • системні аналітики;
 • адміністратори комп’ютерних систем та мереж;
 • спеціалісти з обробки даних;
 • тестери програмних систем;
 • адміністратори баз даних;
 • розробники веб-додатків.

Перелік організацій, з якими співпрацює кафедра КНІТ

Колектив кафедри бере активну участь у науковому житті м. Харкова, ефективно співпрацює з ІТ компаніями EPAM, Artjoker Digital, NIX Solutions, ООО «Computer Logic Group», торгово-промисловою палатою м. Харкова,  ТОВ «Технополіс», іноземними фірмами ALLBAU, REHAU (Німеччина) та ін.

Постійно підтримуються тісні контакти кафедри з ТОВ «Схід-термінал» (м. Харків), ПП «Бізнес медіа контент» (м. Харків). Співробітники цих провідних вітчизняних установ активно допомагають кафедрі у навчальному процесі та працевлаштуванні студентів.

Продовжується співробітництво з консалтинговою групою IDCM Project (м. Харків). Студенти мають можливість проходити практику у компанії, брати участь у виконанні реальних проектів та застосовувати набуті знання при виконанні бакалаврських та магістерських робіт. На протязі останніх 5-ти років компанія IDCM Project виступає в якості партнера та спонсора проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Free and Open Source Software» (FOSS).

За останні роки налагоджено співробітництво з ТОВ «Computer Logic Group», співробітники якої активно залучаються до навчального процесу для студентів спеціальностей, що випускає кафедра.

З 2012 р. і до сьогодні кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій (КНІТ) тісно співпрацює з компанією ЕРSON EUROPE B.V.

Склад кафедри

Старкова Ольга Володимирівна
Старкова Ольга Володимирівна
Завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент
Сізова Наталія Дмитрівна
Сізова Наталія Дмитрівна
Професор, доктор фізико-математичних наук, професор
Гречко Надія Василівна
Гречко Надія Василівна
Доцент, заступник директора центру заочного навчання ХНУБА

Контактна інформація

Кафедра Комп’ютерних наук та інформаційних технологій (КНІТ) Харківського національного університету будівництва і архітектури (ХНУБА) знаходиться в головному корпусі університету на 6-му поверсі:

Адреса: 61001 м. Харків, вул. Сумська, 40, к. 616

Тел.: +38 (057) 706-20-49

E-mail: kafedra@kn-it.info

Сайт кафедри: kn-it.info

Група в Facebook: facebook.com/knit.khnuba