Кафедра Механізації будівельних процесів

Кафедра механізації будівельних процесів

Кафедра механізації будівельних процесів з 50 річною історією є  одною з ведучих кафедр університету, що випускає інженерів-механіків. Механік – фахівець – здатний створити машину, забезпечити її роботу, визначити і усунути можливі несправності. Інженер-механік – це фахівець широкого профілю, здатний успішно реалізовувати отримані знання в різних галузях і передусім – у машинобудуванні.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра механізації будівельних процесів забезпечує вивчення дисциплін, що формують загально інженерну підготовку майбутніх фахівців («Теорія механізмів і машин», «Деталі машин», «Підйомно-транспортні машини», «Основи машинобудування» та ін.), а також спеціальні і профілюючі дисципліни («Гідравліка і гідропривід», «Технічні основи виробництва машин», «Технологічне устаткування підприємств і технологічних комплексів» та ін.). Істотна увага приділяється комп’ютерній підготовці механіків. Наш випускник на основі 3D проекту здатний не лише створити об’ємну модель вузла, агрегату але і комплекту машин, пов’язаних єдиним технологічним процесом. Підготовку фахівців на кафедрі здійснюють 6 професорів, докторів наук і 10 доцентів, кандидатів наук. Основними науковими напрямами кафедри є створення: устаткування для водозниження грунтових вод; устаткування для підготовки, транспортування і укладання будівельних сумішей; устаткування для виробництва цеглини і будівельної кераміки; устаткування для виробництва в’яжучих; устаткування для віброущільнення бетону. Кафедра має в розпорядженні 7 лабораторій і спеціалізовані аудиторії, комп’ютерний клас, активно співпрацює з підприємствами, де відкриті 5 філій кафедри, як бази для проходження практики, спільних наукових досліджень, впровадження наукових розробок викладачів кафедри у виробництво. Багато випускників кафедри працюють на цих виробництвах, навчаються в аспірантурі і успішно поповнюють педагогічний колектив кафедри. У числі випускників кафедри видатні громадські діячі, академіки різних академій, доктора наук, керівники провідних підприємств України, декани факультетів, провідні співробітники науково-дослідних і проектних установ.

Болотских Н.С. Страницы истории/ Николай Болотских: Харьковский национальный университет строительства и архитектуры. – Харьков, 2020. – 27 с.

Характеристика спеціальності

Узагальненим об’ єктом діяльності дипломованого фахівця є процеси проектування, створення, експлуатації, удосконалення машин, устаткування, обладнання та процеси, які вони виконують, зокрема, в технологічних комплексах підприємств будівельної галузі. Крім продовження освіти за обраною спеціальністю, наш випускник підготовлений до роботи в таких галузях та підгалузях:

 • виробництво керамічних санітарно – технічних виробів;
 • виробництво вогнетривких керамічних виробів;
 • виробництво керамічних плиток та плит;
 • виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини;
 • виробництво цементу;
 • виробництво вапна;
 • виробництво гіпсових сумішей;
 • виробництво виробів з бетону для будівництва;
 • виробництво виробів з гіпсу для будівництва;
 • виробництво готових для використання бетонних сумішей;
 • виробництво сухих будівельних сумішей;
 • виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу;
 • виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу;
 • ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для видобувної промисловості й будівництва;
 • монтаж машин та устаткування для видобувної промисловості й будівництва;
 • дослідження і розробки в галузі технічних наук;
 • оптова й роздрібна торгівля транспортними засобами й іншими машинами та устаткуванням, послуги з ремонту.

Наші випускники здатні виконувати професійну роботу з такими кваліфікаційними угрупуваннями:

 • інженер з комплектації устаткування;
 • інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів;
 • інженер з організації експлуатації та ремонту;
 • інженер з ремонту;
 • інженер із впровадження нової техніки й технології;
 • інженер з механізації трудомістких процесів;
 • науковий співробітник (галузь інженерної справи);
 • інженер з налагодження й випробувань;
 • інженер з проектування механізованих розробок;
 • інженер-дослідник;
 • інженер-конструктор;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • механік виробництва;
 • механік дільниці;
 • механік з ремонту транспорту;
 • механік з ремонту устаткування;
 • механік навчального полігону;
 • механік цеху.
 • інженер-конструктор (механіка),
 • інженер-технолог (механіка);
 • кресляр-конструктор.

Організації, з якими співпрацює кафедра

Кафедра співпрацює з багатьма організаціями і підприємствами. Основними базами практики, на більшості яких створені філії кафедри, являються:

Відкрите Акціонерне Товариство «ЄВРОЦЕМЕНТ груп- УКРАЇНА»,

 • Фірма «ТММ» ООО»,
 • Жилбуд 1,
 • Промбуд 2,
 • ВАТ «Юждіпроцемент»,
 • Державне підприємство завод ім. В.О.Малишева,
 • Куряжский ДБК, ВАТ «Червоний Жовтень» (ПАТ «Харківський машинобудівний завод» «Плінфа»).

Контактна інформація

Адреса кафедри: Харків, вул. Сумська 40, ауд. 340

Телефон: (057) 7000-282

e-mail: mbp.khnuba@ukr.net