Кафедра Менеджменту та публічного адміністрування

Кафедра менеджменту та публічного адміністрування

Кафедра менеджменту та публічного адміністрування  ХНУБА – одна з провідних кафедр факультету економіки та менеджменту, яка здійснює підготовку бакалаврів, магістрів з напряму підготовки зі спеціальності  073«Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування» за бюджетною і контрактною формами навчання.

Загальна інформація про кафедру

Терміни підготовки фахівців: бакалавр – 4 роки; магістр  – 1,5 року.

Кафедра менеджменту та публічного адміністрування — це колектив висококваліфікованих викладачів, серед яких професори, доценти, старші викладачі.

Співробітники кафедри ведуть наукові дослідження за актуальними напрямками економічної науки, працюють над кандидатськими та докторськими дисертаціями, керують науково-дослідною роботою студентів.

Викладачі кафедри регулярно проходять стажування на провідних промислових підприємствах регіону, перепідготовку в вітчизняних та іноземних університетах.

Кафедра готує фахівців з менеджменту та публічного управління, якi здатні приймати обґрунтована рішення щодо управління персоналом, виробництвом, ринком, зовнішньоекономічною діяльністю та спроможні забезпечити ефективне функціонування національної економіки.

Місія кафедри менеджменту та публічного адміністрування

Місія кафедри менеджменту та публічного управління — підготувати студентів для здійснення ефективного менеджменту та публічного адміністрування у різних галузях суспільного виробництва, навчити їх бачити можливості там, де інші бачать тільки проблеми, розвивати здібності, оригінально та творчо мислити, дотримуючись у житті моральних принципів.

Історія кафедри

З метою поглиблення економічної складової інженерно-будівельної підготовки, а також враховуючи потреби народного господарства у кваліфікованих управлінських кадрах, у Харківському національному університеті будівництва та архітектури у 1992 році засновано кафедру менеджменту. З грудня 1992р. по вересень 1997 р. посаду завідувача кафедри обіймав проф. Івін Л.М. З 1997 по сьогоднішній день кафедру очолює проф. Андрєєва Тетяна Євгеніївна.

Відкриття кафедри було необхідним для підготовки фахівців в галузі ринкової економіки та управління.

Саме тому відповідно до рішення Вченої ради №12 від 27.11.1992 було оголошено наказ №148 від 30.11.1992 “Про організацію кафедри менеджменту”. Це була друга в місті Харкові кафедра, яка розпочала підготовку фахівців за напрямом “Менеджмент у виробничій сфері”.

Сучасні умови вимагають відповідності освітніх послуг ринку праці. Саме тому кафедра розпочала підготовку за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», яка на даний час актуальна в Україні.

У зв’язку з відкриттям у 2015 році спеціальності «Публічне управління та адміністрування» наказом по університету №150 від 26.05.2017 згідно рішення Вченої ради №10 від 28.04.2017 кафедра була перейменована у кафедру «Менеджменту та публічного адміністрування».

На сьогодні кафедра успішно акредитована за спеціальностями «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування». За роки існування підготовлено більш ніж 2000 фахівців за всіма формами навчання.

За період свого існування на кафедрі створено колектив компетентних науково-педагогічних педагогів, побудована та оснащена сучасним обладнанням матеріально-технічна база.

Робота всього колективу кафедри спрямована на формування системи навчання та виховання, яка забезпечувала б підготовку творчо та сучасно мислячого фахівця, який поряд з високим рівнем професійної майстерності має високу духовну культуру та широку ерудицію. Це є можливим завдяки плідній співпраці досвідчених викладачів і творчої молоді кафедри.

Сферою і об’єктами діяльності випускників за спеціальністю “Менеджмент” є: керівництво лінійними і функціональними підрозділами організацій різних форм власності та організаційно-правових форм, забезпечення організацій матеріально-технічними ресурсами, виконання функцій маркетингу і менеджменту  у зовнішньому і внутрішньому середовищі підприємства.

Контактна інформація

Адреса кафедри: м. Харків, вул. Сумська, 40, ауд 410

Телефон: (057) 706-19-59, (057) 751-70-32

Сайт кафедри: kmpa.kh.ua