Кафедра Металевих та дерев’яних конструкцій

Кафедра металевих та дерев’яних конструкцій

На кафедрі працюють 12 кваліфікованих викладачів, серед яких 11 кандидати технічних наук, професори та доценти. Кафедра МДК є випусковою за професійним спрямуванням «Промислове і цивільне будівництво» освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр».

Загальна інформація про кафедру

 

Кафедра металевих та дерев’яних конструкцій (МДК) була створена в 1929 р. у складі 5 чоловік: професор Балінський Є.С. – зав. кафедри; доценти Ілік М.І., Рубінштейн Д.І., Черкасов М.С., Шварцбург Б.Г. В 1931 р. відбувся поділ кафедри на дві самостійні: кафедра металевих конструкцій; кафедра дерев’яних конструкцій. Склад кафедри металевих конструкцій: Балинський Є.С. – професор, зав. кафедри  1931-34р., Шварцбург Б.Г. – професор, зав. кафедри 1934-41р., доценти: Бєсєдін М.Т., Владовський М.С., Куценок Я.Л., Розенбліт Г.Л., Рубінштейн Д.І., Шепельський М.Я. Склад кафедри дерев’яних конструкцій: Черкасов М.С. – доцент, зав. кафедри 1931-41р., доценти: Ілік М.І., Лукін Г.Г., Побєрєзкін Ю.А., асистент Хавін Я.М.

В 1943 р. після звільнення м. Харкова знову була створена об’єднана кафедра МДК, завідувачем якої до 1960 р. був  доцент Ілік М.І. В наступні роки кафедрою завідували: з 1960 – 1977 р.-  професор Грінь І.М., з 1977-1987р. –  доцент Зайцев П.І., з 1987-1992р. – професор Венцель Е.С., з 1992-2001р. – доцент Ляхін В.В., з 2001-2012р. – професор Перетятько Ю.Г., з 2012-2017 р. – професор Фурсов В.В., з 2017р. – професор Перетятько Ю.Г.

На кафедрі  МДК також працювали професори: Ліповський Д.Є., Школьний П.А.; доценти: Владовський М.С., Окраінець Г.А., Удовенко С.О., Джан-Теміров К.Є., Артеменко А.К., Кириленко В.Ф., Камишанов В.П., Стрєлков Г.П., Дрєваль М.В., Лелюк В.О., Галушко П.Г., Качан А.І., Кошмай М.Д., Скала Г.Ф., Горєлкова Л.Є., Кузнєцов Ю.Д., Бойко Т.К., Бабанін В.П., Ваулін В.Д., Кравченко О.С.; старші викладачі: Гончаренко Є.О., Нєсмєлов С.А., Піастро І.В.; асистенти: Жеребчевська Л.І., Кулікова І.В., Волошин В.П.; завідувачі лабораторією: Лодяний О.М, Зіньков М.М.; старші лаборанти: Бабка А.Г., Ізгородін А.М., Кораблєва А.Т.; навчальні майстри Безгузко А.С., Колесник М.Т., Лінчевський В.І.

Сьогодні на кафедрі працюють 10 кваліфікованих викладачів, серед яких 8 кандидати технічних наук, професори та доценти. Кафедра МДК є випусковою за професійним спрямуванням «Промислове і цивільне будівництво» освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр». Кафедрою здійснюється підготовка студентів за спеціальностями «Будівництво та цивільна інженерія», «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» «Архітектура та містобудування», «Галузеве машинобудування», «Екологія».

Кафедра має свою лабораторну базу, де проводяться лабораторні роботи, навчальна практика, аспіранти проводять наукові дослідження. На кафедрі є свій комп’ютерний клас в якому студенти мають змогу виконувати курсові проекти, а також бакалаврські та магістерські роботи. У навчальному процесі використовуються мультімедійні засоби та сучасні комп’ютерні технології подання лекційного матеріалу, а також наочні посібники у вигляді різноманітних макетів металевих та дерев’яних конструкцій і їх вузлових з’єднань.

Наукова робота

На кафедрі активно ведеться наукова робота, що включає в себе наукове керівництво аспірантами, підготовку докторських дисертацій, а також проведення наукових досліджень, передбачених планами кафедри. Кафедра проводить теоретичні й експериментальні дослідження металевих і дерев’яних конструкцій та їх вузлових з’єднань. На постійній основі на кафедрі працюють студентські наукові гуртки на циклах металевих конструкцій та конструкцій з деревини і пластмас. Співробітники кафедри та студенти постійно приймають участь у наукових конференціях та друкують результати своїх досліджень у фахових виданнях.

На кафедрі на високому рівні ведеться підготовка аспірантів. За час після відкриття аспіраантури при кафедрі МДК її закінчили більше 30 чоловік. Практично всі на даний час захистили кандидатські дисертації і працюють, за звичай, на кафедрі МДК або на відповідальних посадах інших вузах та на важливих народногосподарських об’єктах.

Захистили  кандидатські дисертації через аспірантуру кафедри: Ляхін В.В., Артеменко А.К., Камишанов В.П., Джан-Теміров К.О. – наук. керівник к.т.н, доц. Владовський М.С.; Кириленко В.Ф. – наук. керівник к.т.н., доц. Окраїнець Г.А.; Рузієв К.І., Галушко П.Г. – наук. керівник к.т.н, проф. Грінь І.М.; Ягудін К.З., Мека О.І., Перетятько Ю.Г., Верещака С.І., Сутулов В.В. – наук. керівник д.т.н., проф. Ліповський Д.Є.; Трофімов О.В., Джуліус – наук. керівник д.т.н., проф. Венцель Е.С.; Скала Г.Ф. Пригунков О.В., Абдурахімов Р.Ф., Череднік Д.Л., Бойко Т.К., Ковлєв М.М., Пурядзянхах М., Бідаков А. М., Васильєв О. Ю. – наук. керівник д.т.н., проф. Фурсов В.В.; Жван О.В., Кравченко С.О., Пугачов П.О., Агеєнко С.Б. – наук. керівник к.т.н., проф. Перетятько Ю.Г.; Ляшенко І.Ю. – наук. керівник к.т.н, доц. Пугачов О.Ф.

Організації, з якими співпрацює кафедра

Кафедра співпрацює з ПрАТ «Проектний науково-дослідний інститут «Харківський ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»», ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського», АТ «Трест Житлобуд 1», ВАТ «Житлобуд – 2», ТОВ «Стальконструкція», ДП “ДІПРОКОКС”.

В процесі навчання студенти проходять практику у провідних будівельних організаціях м. Харкова і області, до яких, зокрема, відносяться: ПрАТ «Проектний науково-дослідний інститут «Харківський ПРОМБУДНДІПРОЕКТ», ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського», АТ «Трест Житлобуд 1», ВАТ «Житлобуд -2», ТОВ «Стальконструкція». У процесі проходження практики враховуються можливі пропозиції студентів про місце її проведення, тобто у випадку цільової підготовки фахівця студент направляється за місцем його майбутньої роботи.

Кафедра ефективно використовує у навчальному процесі та науковій діяльності свій філіал на базі ведучої з металевих конструкцій на Україні науково-дослідницької та проектної організації ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського».

Контактна інформація

Адреса кафедри: Україна, м. Харків, 61002, вул. Сумська, 40, кімн. 35
Телефон: (057) 706-17-63
E-mail: mdk_knuca@ukr.net
Сайт: mdk1929.com.ua