Кафедра Містобудування та урбаністики

Кафедра містобудування та урбаністики

Ви плануєте отримати диплом про вищу освіту за спеціальністю «Архітектура та містобудування» обраного кваліфікаційного ступеня?

До Ваших життєвих пріоритетів входять успішна самореалізація та гідний рівень доходів від професійної діяльності?

Сфера Ваших інтересів та сподівань пов’язана із створенням архітектури сучасних міст?

Кафедра містобудування та урбаністики – ДЛЯ ВАС!

Загальна інформація про кафедру

Кафедру створено 1 липня 1998 р. за наказом ректора №106, рішенням Вченої Ради університету від 26 червня 1998 року (протокол № 6), на підставі ухвали методичної Ради університету та ради архітектурного факультету кафедра почала свою роботу.

Відповідно до штатного формуляру по кафедрі Містобудування та урбаністики, на 2017-2018 навчальний рік кількість науково-педагогічних працівників складає 10 осіб, серед яких: 2-є докторів наук, професорів; 5 – кандидатів архітектури, доцентів, 1 асистент.

В процесі навчально-виховної роботи колектив кафедри реалізує архітектурний та міждисциплінарний підхід до вивчення та планування сучасних міст, використовуючи переваги всього комплексу гуманітарних знань одного з провідних університетів України.

Головна мета педагогічної роботи кафедри – підготовка спеціалістів нової формації для роботи в багатьох сферах, що пов’язані із містобудівним проектуванням, архітектурним проектування, створенням сприятливого архітектурного середовища та застосуванням новітніх методів проектування та реконструкції транспортних систем міст.

Колектив кафедри молодий. Вік чотирьох викладачів кафедри з дев’яти характеризується, як вік молодих вчених. Середній вік працюючих на кафедрі коливається в межах від 30 до 50 років.

Під керівництвом народного архітектора України, доктора, професора архітектури Шкодовського Юрія Михайловича на кафедрі ведеться науково-дослідна робота, тематика якої пов’язана із дослідженнями проблем містобудування, урбаністики, транспортних систем.

Винятково високий професійний рівень викладацького складу кафедри дозволяє забезпечити високій рівень наукової та навчально-педагогічної діяльності. У колективі кафедри склалася сприятлива виробнича атмосфера. Зокрема, ректор університету проф., д. арх. Шкодовський Ю.М.; зав. кафедрою к.арх. доц. Вигдорович О.В., проф., д.т.н. Гук В.І.; доцент, канд. арх. Каменський постійно допомагають молодшим колегам підвищувати свій професійний та педагогічний рівень, що позитивно відбивається на роботі та розвитку всього колективу кафедри.

За ініциативою колектива кафедри на архітектурному факультету створено науковий студентський гурток «Наукове дослідження питань планування міст, урбаністики та розвитку територій» під керівництвом  канд. арх., доц. Божинського Н.І., який формує у студентів-архітекторів науковий світогляд.

Випускники кафедри отримують диплом про вищу освіту за спеціальностю «Архітектура та містобудування» освітньо-кваліфікаційного ступенів бакалавр та магістр. Мають навички:

  • архітектурного проектування окремих архітектурних об’єктів;
  • прийняття архітектурних рішень при створенні усіх видів проектної документації;
  • розроблення містобудівної документації місцевого рівня.

Підготовка на кафедрі надає можливість  працевлаштуватись

  • на посаду архітектора в проектних організаціях усіх форм власності;
  • на посаду спеціаліста визначеної категорії в органах державної влади на держслужбу.

Згодом, залучений рівень підготовки надає можливість отримати кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури (Головний архітектор проектів).

Кафедра активно співпрацює з проектними, науково-дослідними організаціями, органами державної виконавчої влади.

За рекомендацією кафедри випускники кафедри були запрошені на роботу до:

  • ТОВ «Харківпроект»;
  • ТОВ «ХАРКІВБУДНІПРОЕКТ»;
  • ТОВ «Інститут проектування інфраструктури транспорту»;
  • Управління містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради;
  • Відділу з питань містобудування, архітектури та держбудконтролю Люботинської міської ради.

        На кафедрі під керівництвом доц. Чечельницької К.С. успішно проводяться комп’ютерні виробничі практики; під керівництвом доц. Кравченка С.Г. проводяться виробничі та проектні-переддипломні практики в м.Люботин, Харківської обл., у відділі з питань містобудування, архітектури та держбудконтролю Люботинської міської ради.

Склад кафедри
Вигдорович Ольга Володимирівна
Вигдорович Ольга Володимирівна
Кандидат архітектури, доцент
Гук Валерій Іванович
Гук Валерій Іванович
Професор кафедри містобудування та урбаністики доктор технічних наук. професор
Каменський Владислав Іванович
Каменський Владислав Іванович
Кандидат архітектури, доцент
Чечельницька Катерина Сергіївна
Чечельницька Катерина Сергіївна
Кандидат архітектури, доцент
Контактна інформація

Адреса кафедри і контактні телефони:

Головний корпус: м.Харків, вул. Сумська, 40, Архітектурний факультет,  4 поверх, ауд. 453, 454. Тел.: (057) 706-20-68.

E-mail: Kafedra_urban_HNUSA@ukr.net

Сайт: urbanistyka.at.ua