Кафедра Образотворчого та декоративного мистецтва

Кафедра образотворчого та декоративного мистецтва

Кафедра виконує найважливіше завдання виховання художнього мислення майбутніх архітекторів. Викладання художніх дисциплін спрямовує навички студентів як на засвоєння класичних методів зображення світу, що стимулює розвиток мислення та відчуття краси, так і на ознайомлення з найновітнішими тенденціями у світовому мистецтві та архітектурі.

Кто постигает красоту,
Тот постигает тайны мира,
Таинственную простору
Гармоний атома и лиры
В.Й.Кравець

Загальна інформація про кафедру

На кафедрі під керівництвом Кравця В. Й. створена наукова школа (захищено 17 кандидатських і 2 докторських дисертації) з питань теорії архітектурного формоутворення та колористики. Успішно захистили дисертації Ігнатьєва Н. В., Селищева І. І., Дзюбенко П. О., працюють над дисертаційними роботами викладачі кафедри Борзенкова О. А., Глушич О. М., Вовчук Д. С., Пянида Ю.Б.

Крім того, на кафедрі образотворчого та декоративного мистецтва під керівництвом професора Кравця В.Й. було започатковано дослідження нового напряму в теорії архітектури – інформаційного підходу у сприйнятті архітектурної форми. Широка наукова проблематика, якою займається кафедра, охоплює різноманітні питання з теорії архітектурної композиції, теоретико-інформаційного аналізу архітектурних творів, системного підходу у вирішенні архітектурно-містобудівних задач, архітектурної колористики та синтезу архітектури і мистецтва.

Усі викладачі кафедри постійно приймають участь у наукових конференціях ХНУБА та у всеукраїнських наукових конференціях. На кафедрі постійно проводяться роботи з удосконаленню методики викладання усіх художніх дисциплін, оновлюються методичні виставки з малюнка та живопису, та фонд методичних вказівок з усіх дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Викладачі кафедри щорічно беруть участь у художніх виставках різного рівня та організують персональні творчі виставки.

У перспективі розвитку кафедри передбачено постійне зростання художнього, педагогічного та наукового рівня співробітників, заплановані захисти кандидатських дисертацій, організація нових творчих та методичних виставок, розширення матеріальної бази кафедри.

На кафедрі працює науковий гурток де студенти освоюють можливості рішення геометричних задач з використанням програмних забезпечень:AutoCAD, REVIT, ArchiCAD, КОМПАС та інші. Результатами такої роботи є постійна участь у щорічних наукових студентських конференціях. Найкращі роботи направляються до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з “Прикладної геометрії, інженерної графіки та ергономіки” та публікуються у наукових збірниках ХНУБА й інших фахових виданнях. Щорічно з 2002 р. студенти беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з нарисної геометрії та геометричного моделювання на ПЕОМ де неодноразово посідали призові місця.

Контактна інформація

Адреса кафедри:

  • вул. Сумська, 40: архітектурний корпус,  ауд. 554, 451, 651, 751
  • вул. Алчевських 48б: ауд.

Телефон: (057) 706-17-99

E-mail:  odm_kh@ukr.net