Кафедра Основ архітектури

Кафедра Основ архітектури

Кафедра здійснює підготовку студентів молодших курсів всіх спеціалізацій архітектурного факультету з дисциплін історико-теоретичного напряму, а також початкового етапу архітектурного проектування. В цій галузі своєї освітньої діяльності є фундаментальною.

Загальна інформація про кафедру

Кафедру Основ архітектури створено 1987 року. У 1987-1988 рр. кафедрою керував відомий історик архітектури, Заслужений діяч науки України, доктор мистецтвознавства, професор О. О. Тіц. З 1989 р. кафедру очолює докт. архітектури, професор О. П. Буряк, дійсний член Української Муніципальної Академії. Кадрове ядро кафедри сформувалося в ході багаторічного циклу експериментально-педагогічних досліджень з розвитку архітектурної освіти, що було започатковано в кінці 80-х рр.

Педагогічний колектив нині складається з архітекторів, переважна більшість яких має досвід науково-педагогічної та практичної проектної роботи в галузях архітектури та дизайну. На кафедрі працюють два доктори архітектури, вісім кандидатів архітектури та доцентів; у викладанні основ архітектурного проектування беруть участь також керівники відомих харківських проектних майстерень. Кафедрою створено низку оригінальних лекційних курсів і практикумів, що не мають аналогів в вітчизняних архітектурних школах, зокрема з теорії архітектурної композиції, основ методики архітектурного проектування, архітектурних теорій ХХ ст. та методології архітектурних досліджень. Навчальна бібліотека Архітектурного факультету, що діє при кафедрі Основ архітектури, постійно оновлюється за рахунок нових надходжень, доброчинних внесків тощо.

На кафедрі широко впроваджуються активні форми та методи роботи зі студентами. Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних конкурсах студентських робіт і дипломних проектів, науково-методичних семінарах і конференціях.

У 1995 р. на кафедрі було засновано Творчу навчальну майстерню прикладних архітектурних досліджень та пошукового проектування. У цій майстерні виконано обстеження багатьох міст Харківської області та опрацьовано концепції розвитку міських центрів.

Характеристика спеціальності

Кафедра є випускаючою, готує унікальних в Україні фахівців – архітекторів-дослідників, які мають в своєму професійному арсеналі, разом зі стандартними проектними навичками, методологічний інструмент, що дозволяє вирішувати найскладніші сучасні проблеми у житті та розвитку урбаністичних просторів, архітектурно-проектних проблем і т.і.. Дипломні роботи бакалаврів, спеціалістів та магістрів, виконані нашими студентами, рік за роком отримують дипломи найвищого ґатунку на всеукраїнських та міжнародних оглядах-конкурсах архітектурних шкіл. Даний напрям професійної роботи, як виявляється, є найбільш актуальним у сучасній світовій архітектурній практиці. Випускники нашого професійного спрямування зараз успішно працюють у найбільш великих проектних фірмах і архітектурних бюро м. Харкова, України та за кордоном (Німеччина, Велика Британія, Польща, Чехія, Іспанія, Ізраїль, Португалія, США і т.д.).

Під час навчання кафедра, у співробітництві з українськими та європейськими університетами, організує проходження студентами низки практик, а саме: архітектурно-ознайомчої (після першого курсу), архітектурно-обмірної (після другого курсу), виробничої (після третього курсу), компьютерно-переддипломної (на четвертому курсі), проектної (в межах магістерської підготовки). Навчальними практиками для студентів 1-2 курсів, ознайомчими та обмірними, охоплено багато визначних історичних міст України. Також діють постійні робочі зв`язки з університетами Києва, Одеси, Львова, інших міст України, а також – Польщі, Чехії, Словаччини, Франції, Німеччини и т.д.

Філії

З початку 2008 р. кафедра успішно працювала з ТОВ «Дроздов і партнери». Ця Філія кафедри була базою проектної практики студентів творчої майстерні.

Інша філія функціонує на базі ТОВ «Інститут «Харківпроект». Завдяки цієї філії проводиться проектна практика студентів четвертого та п’ятого курсів, а також стажування викладачів кафедри згідно плану підвищення кваліфікації. Керівник філії, директор «Харківпроекту» Ю. А. Спасов неодноразово приймав участь у керівництві дипломними проектами бакалаврів і спеціалістів.

Працює також філія кафедри Основ архітектури ХНУБА у проектному бюро «НАЙС-проект», керівником якої є головний архітектор «НАЙС-проект» О. Є. Колесніков. Цей всесвітньо відомий харківський архітектор, переможець багатьох міжнародних архітектурних конкурсів, протягом останніх років співпрацює з кафедрою в якості керівника курсового та дипломного проектування на посаді доцента кафедри.

Склад кафедри

Шуміхіна Катерина Вікторівна
Шуміхіна Катерина Вікторівна
Асистент кафедри основ архітектури
Хороян Наталя Петрівна
Хороян Наталя Петрівна
Доцент, кандидат архітектури (PhD)
Трегуб Наталія Євгеніївна
Трегуб Наталія Євгеніївна
Доцент, кандидат архітектури
Рябушина Ірина Олександрівна
Рябушина Ірина Олександрівна
Доцент, кандидат архітектури

Контактна інформація

Адреса кафедри: 61001 м. Харків, вул. Сумська, 40.