Кафедра Реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів

Кафедра реконструкції, реставрації
архітектурних об’єктів

Підготовка архітекторів реставраційного профілю в Харківському національному університеті будівництва та архітектури здійснюється з 1995-1996 навчального року. З 2016 року навчання продовжено в умовах спеціалізації «Реставрація пам’яток архітектури та містобудування і реконструкція об’єктів архітектури» спеціальності «Архітектура та містобудування».

Загальна інформація про кафедру

Головним напрямком роботи кафедри є освітня і наукова діяльність, яка спрямована на вивчення питань з теорії та практики реставрації пам’яток архітектури, ревалоризації та регенерації містобудівних ансамблів та комплексів, засвоєння методів науково-проектних досліджень спадщини, апробованих на об’єктах архітектури і містобудування східного регіону України. Студенти отримують теоретичну і практичну підготовку в реставраційній галузі згідно сучасних українських та міжнародних вимог архітектурної освіти.        Навчальна концепція поєднує дослідницьку та практичну складові. У проектуванні використовуються матеріали науково-дослідної роботи кафедри, майстерні реального проектування, навчальних і виробничих студентських практик, конкурсного проектування.

Напрям науково-дослідної роботи кафедри «Теоретико-методологічні основи збереження культурної спадщини  історичних міст» вирішує  теоретичні і науково-практичні питання з застосуванням методів міждисциплінарних досліджень, що визначають специфіку і регіональні особливості архітектури, сучасні концепції архітектурної пам’ятки; методи архітектурно-археологічних досліджень і принципи музеєфікації пам’яток культурної спадщини,  історичні і соціокультурні аспекти ідентифікації об’єктів спадщини. Методологія дослідження спирається на принципи стійкого розвитку і комплексний підхід, що визначає єдність цілей пам’ятко охоронної діяльності і професійної архітектурної освіти. Результати науково-дослідної роботи отримали впровадження в теми дисертаційних робіт, в лекційні курси кафедри, курсове і дипломне проектування, в тематику науково-проектних досліджень, в архітектурно-реставраційну практику, апробовані в доповідях міжнародних і науково-практичних конференцій і семінарів.

Досвід міжнародної співпраці кафедри включає: участь у загальноосвітніх програмах, міжнародних проектних семінарах, міжнародних конкурсах, міжнародних оглядах – конкурсах дипломних проектів в рамках Фонду Ромуальдо Дель Бьянко (м. Флоренція, Італія); у міжнародній програмі співпраці з Міланським політехнічним університетом по навчальним програмам дослідження і музеєфікації археологічних об’єктів України і Італії.

Характеристика спеціальності

Підготовка фахівців реставраційного профілю обумовлена вимогами міжнародних громадських організацій по збереженню культурної спадщини (ІКОМОС), «Хартії про освіту» Міжнародної Спілки Архітекторів, Законом України «Про охорону культурної спадщини» та інших нормативних документів. Напрямки діяльності у сфері охорони, реставрації та пристосування до сучасного використання пам’яток архітектури та містобудування визначаються умовами реформування системи державних проектних інститутів і новими умовами ліцензування архітектурно-містобудівної діяльності з залученням фахівців з реставрації пам’яток архітектури і реконструкції історичних споруд. Об’єктами професійної діяльності фахівця цього напрямку є: об’єкти  нерухомої культурної спадщини історичних міст та населених місць, окремі історичні об’єкти, архітектурні ансамблі та містобудівні комплекси, визначні місця, традиційна забудова історичного середовища міста. Метою навчання  є: набуття теоретичних і практичних знань, навичок та інших компетентностей для успішної професійної діяльності щодо напрямків проектування  і реконструкції  архітектурних  та містобудівних об’єктів, охороні, збереження, реабілітації, музеєфікації пам’яток,  здатність  інтегрувати правову інформацію по об’єктах архітектурно-містобудівної спадщини у широкий спектр практики містобудівної, архітектурної, пам’яткоохоронної діяльності.

Організації та підприємства з якими працювала кафедра

Підприємства і організацій для здійснення наукового  співробітництва, проведення практичної підготовки студентів та їх  професійної адаптації до умов професійної діяльності:

  • Харківська  філія інституту «УкрНДІпроектреставрація»,  відділ реставрації пам’яток архітектури ДП інституту «Укрміськбудпроект», м. Харків»;
  • Національний історико-археологічний заповідник  «Херсонес Таврійський» (м. Севастополь, АР Крим, до 2014 р.), база практики  польових археологічних досліджень, вивчення та впровадження методів інструментальної фіксації та графічного моделювання реконструкції архітектурно-археологічних об’єктів;
  • Історико – меморіальний музей І.Ю. Рєпіна в м. Чугуєві Харківської області,  філія кафедри з 2003-х рр., комплексні дослідження по реставрації і реабілітації пам’яток початку XIX ст., розробка історико-архітектурного опорного плану м. Чугуїв, реставрація будинку-садиби І.Ю.Репіна (виконавець реставраційних робіт – «Житлобуд-1»);
  • «ВЕП Госпром», м. Харків (з 2010 р.),  натурні дослідження, моніторинг стану пам’ятки, попередні роботи по підготовці номінаційної форми по включенню Будинку Госпрому  в перелік об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (координатор робіт  Управління архітектури та містобудування Харківської обласної державної администрації);
  • Національний історико-археологічний заповідник «Більськ» Полтавської області (з 2014р.), наукові дослідження по натурному моделюванню середньовічної забудови Більського городища;
  • Музей-садиба академіка архітектури О.М. Бекетова в м. Алушта ( АР Крим, до 2014 р.) комплексні обстеження та розробка ескізного проекту по реставрації будинку-музею  О.М. Бекетова;
  • Історико-архітектурний заповедниік в м. Кам’янець-Подільський (2012-2013 рр.), літній практикум.

Контактна інформація

Адреса кафедри: м. Харків, вул. Сумська, 40; ауд. 557, архітектурний корпус;

Телефон: 706-20-61;

e-mail: knuba.rrao557@gmail.com