Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін

Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін

Кафедра успішно вирішує завдання фундаментальної гуманітарної підготовки студентів. Змінювалися уряди,  політичні гасла і політичні лідери, але головна мета роботи кафедри залишалася незмінною – виховання вічних людських цінностей,  гідної людини і громадянина, патріота своєї Alma Mater  та Української держави .Філософія дає розуміння головних методологічних основ наукового пізнання, це є запорукою вірного розв’язання будь-яких науково-технічних проблем, які постають перед майбутніми поколіннями спеціалістів.

“Філософія – мати всіх наук.” Марк Туллій Цицерон

«Нація, яка не ознайомлена з історією, приречена на її повторювання». Сантаяна

Загальна інформація про кафедру

Історія кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін складається з історій діяльності кафедри філософії  та кафедри українознавства та євроінтеграції.

Кафедра філософії ХНУБА була заснована одночасно з самим нашим ВНЗ у 1930 році. У своїй діяльності вона підпорядковувалась деканату загально-технічного факультету. Базові навчальні дисципліни, які викладались були пов’язані з головними сферами філософського знання: історичний та діалектичний матеріалізм, етика, естетика, історія філософської думки, а також логіка, соціологія, правознавство, психологія права. У повоєнний час кафедру очолювали: до 1977 р. доцент Д.І. Маріненко, з 1977 р. до 1993 р. професор Д. С. Черкашин, з 1993 р. до 2008 р. доцент Л.А. Маленкова. До березня 2018 року кафедру очолювала  професор, доктор філософських наук Ольга Петрівна Проценко.

Кафедра «Українознавства та євроінтеграції» також веде підготовку з дисциплін соціально-гуманітарного циклу та відноситься до механіко-технологічного факультету. Історія кафедри бере свій початок з 1993 р., коли була заснована кафедра «Українознавства». З моменту заснування кафедри її назва змінювалась: в 1998 р. – «Кафедра українознавства та політології», а в  2015 році «Українознавства та євроїнтеграції».
На кафедрі викладаються дисципліни: «Історія України»,  «Історія  та культура України», «Історія України та української культури», «Історія української культури», «Політологія», «Етнодержавознавство», «Глобальні проблеми сучасності», «Націогенез та державотворення українців», «Україна в Європі та світі», «Народна психологія». Основними формами роботи кафедри є: освітня діяльність, наукова, методична, організаційна, виховна робота та міжвузівська співпраця. За роки роботи кафедри було видано 34 навчальних посібники, в тому числі з грифом Міністерства, 136 методичних розробок. Протягом багатьох років своєї діяльності викладачі кафедри постійно впроваджують різноманітні заходи виховної роботи, які сприяють патріотичному, політичному і культурному вихованню студентства. Кафедра проводить наукові конференції та семінари по проблемах євроінтеграції України, збереження та відродження національних  традицій та цінностей, виховання сучасної молоді. Також на базі кафедри працює Центр гендерної освіти.

1 березня 2018 року здійснена реорганізація кафедр філософії та українознавства та євроінтеграції шляхом їх об`еднання. Кафедру очолює доцент, кандидат історичних наук Солошенко О.М. На кафедрі працює 12 викладачів ( 1 професор, доктор наук, 6 доцентів, з яких 4 – кандидати наук, 4 старших викладача та 1 викладач)

Склад кафедри

Солошенко Олена Михайлівна
Солошенко Олена Михайлівна
Завідуюча кафедрою, доцент, кандидат історичних  нау
Бредун Іван Валерійович
Бредун Іван Валерійович
Доктор філософських наук, професор
Арзуманова Тетяна Володимирівна
Арзуманова Тетяна Володимирівна
Доцент, кандидат історичних наук
Кунденко Яна Миколаївна
Кунденко Яна Миколаївна
Кандидат філософських наук, доцент

Контактна інформація

Адреса кафедри: вул. Алчевських, 48Б ауд. 343, 342.
E-mail: sgd.kafedra@kstuca.kharkov.ua
Сайт кафедри: ukrainoznavstvo.kl.com.ua