Кафедра Технології будівельного виробництва

Кафедра технології будівельного виробництва

Кафедра технології будівельного виробництва керується у своїй роботі принципом Генрі Форда – якість-це робити що-небудь правильно, навіть коли ніхто не дивиться.

Основними пріоритетами науково-педагогічної діяльності кафедри є дослідницька діяльність та підготовка висококваліфікованих інженерних та наукових кадрів в галузі нового будівництва, реконструкції, відновлення міських інженерних мереж, термомодернізації будівель і споруд.

Загальна інформація про кафедру

 

Кафедра традиційно веде підготовку студентів та аспірантів на високому рівні. Серед випускників аспірантури є велика кількість науковців та практиків, які зробили великий внесок в розвиток будівельної галузі не тільки на теренах нашої держави та колишнього СРСР а також далеко за їх межами. Наразі на кафедрі працює також докторантура.

За період свого існування викладачами та співробітниками кафедри написано багато робіт, які стали епохальними та зробили значний внесок в розвиток будівельної науки та технології будівництва. Це зокрема праці Неровецького О.І., Лейбфрейда Ю.М., Швиденко В.Й., Гаєвого О.Ф., Торкатюка В.І., Гончаренко Д.Ф., Савйовського В.В., Шумакова І.В.

На кафедрі вперше в країні була почата розробка теорії потокового будівництва.

Кафедра обладнана сучасним комп’ютерним та мультимедійним обладнанням, що використовується студентами під час навчання.

Вперше в університеті створено кафедральну спеціалізовану бібліотеку, яка постійно поповнюється новітньою науково-технічною,  нормативною та навчальною літературою. Вона нараховує більше 1000 видань на паперових та електронних носіях.

Кафедра підтримує плідні контакти з проектними установами та виробничими підприємствами. Викладачі та співробітники залучені до виконання госпрозрахункових і держбюджетних науково-дослідних робіт.

Провідні викладачі кафедри приймають активну участь в підготовці та ліцензуванні  спеціалістів технічного нагляду в будівництві, підвищенні кваліфікації інженерів проектантів та будівельників.

На кафедрі проводяться регулярні семінари з залученням викладачів, студентів, аспірантів, фахівців з проектних та будівельних організацій, органів місцевого самоврядування та контролюючих органів з метою виявлення та розв’язання проблемних питань галузі, обміну досвідом, популяризації рішень органів державного регулювання та ознайомлення з новітніми нормативними документами.

Кафедра з 2007 р. раз у два роки проводить міжнародну науково-технічну конференцію «Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозбережні технології», що кожного разу збирає до 150 учасників.

Перспективи кафедри в напрямку зв’язку науки і виробництва є такими:

 • подальший розвиток зв’язків кафедри з підприємствами будівельної галузі, створення нових філій в проектних, науково-дослідних та будівельних підприємствах;
 • розвиток міжнародних наукових та педагогічних контактів з колегами та фахівцями;
 • проведення науково-технічних конференцій та семінарів з проблем розвитку будівельної науки та новітньої практики.

Характеристика спеціальності

Спеціаліст підготовлений до професійної діяльності в галузі промислового та цивільного будівництва та призначений для роботи в проектних і науково-дослідних інститутах, у виробничих, будівельних та експлуатаційних підприємствах, організаціях, що виконують проектно-пошукові роботи, в спеціалізованих проектних фірмах різних форм власності.

Професії та професійні назви робіт, до яких допускається випускник з дипломом освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України:

 • начальник (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві;
 • виконавець робіт;
 • майстер будівельних та монтажних робіт;
 • менеджер з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами;
 • менеджер у житлово-комунальному господарстві;
 • інженери в галузі цивільного будівництва (інженер-гідротехнік; інженер з нагляду за будівництвом; інженер з проектно-кошторисної роботи; інженер-будівельник; інженер-будівельник з реставрації пам’яток архітектури та містобудування; інженер-проектувальник (цивільне будівництво); інженер-технолог (будівельні матеріали);
 • інженер з охорони праці;
 • технік-будівельник:
 • технік-конструктор;
 • інспектор з будівництва та пожежної безпеки;

інспектор з контролю за технічним утриманням будинків.

Організації, з якими співпрацює кафедра

Кафедра технології будівельного виробництва має виробничу спрямованість, тому традиційно проводить практики зі студентами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» на 1-му та 3-му  курсах, а також із студентами 3-го курсу архітектурного факультету для  спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітнього рівня бакалавр.

Базами практик зазвичай є філії кафедри. Студенти 1-го курсу здобувають робітничі професії на базі Центру професійно-технічної освіти №2.

На 3-у курсі виробничі практики проводяться в провідних будівельних організаціях: АТ «Трест Житлобуд-1», ТВД «Житлобуд-2», ТОВ «Стальконструкція» та ін.

Кафедра технології будівельного виробництва є випусковою і для освітнього рівня магістр спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», для котрих проводяться проектна і науково-педагогічна практики на базі ТОВ «Інститут Харківпроект» та ТОВ «ІНДАСТРІ».

Традиційно кафедра підтримує тісні зв’язки з такими провідними установами міста та країни як Харківський ПромбудНДІпроект, УРСА, ІЗОВЕР, ПАО «Харківметробуд», ПАТ «Південспецбуд», КП «Харківводоканал».

Філіали кафедри діють на базі АТ «Трест Житлобуд-1», ТВД «Житлобуд-2», а також установи професійної підготовки ЦПТО №2.

Склад кафедри

Гончаренко Дмитро Федорович
Гончаренко Дмитро Федорович
Заступник ректора (проректор) з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор
Шумаков Ігор Валентинович
Шумаков Ігор Валентинович
Професор, завідувач кафедри технології будівельного виробництва, доктор технічних наук, доцент по кафедрі технології будівельного виробництва
Котляр Микола Іванович
Котляр Микола Іванович
Професор кафедри технології будівельного виробництва, кандидат технічних наук, доцент
Гриневич Євген Олександрович
Гриневич Євген Олександрович
Доцент кафедри технології будівельного виробництва

Контактна інформація

Адреса: м. Харків, вул. Сумська, 40, головний корпус ХНУБА, 2 поверх, ауд. 236.
Телефон: (057) 706-18-54
E-mail:  kstuca-tbv@ukr.net
Сайт кафедри: http://tbv.org.ua/