Кафедра Теоретичної механіки

Кафедра теоретичної механіки

Дисципліна «Теоретична механіка» викладалась в Харківському інженерно-будівельному інституті (ХІБІ) з дня його заснування в 1930 році. В 1956 році із складу кафедри математики виділена кафедра теоретичної механіки, першим завідувачем якої став к.т.н., доц. Солодовніков Р.В. Пізніше, з 1971 р. завідувачами працювали к.т.н., доц. Ковревський А.П., к.т.н., доц. Фаворов Ю.Л., к.т.н., доц. Дерев’янко М.І. В 2011 році завідувачем кафедри обрано д.т.н., проф. Шатохіна В.М.

Загальна інформація про кафедру

Із складу кафедри математики в 1956 р. виділена кафедра теоретичної механіки ХІБІ, першим завідувачем був к.т.н., доц. Солодовніков Р.В. Викладали в той час к.ф.-м.н., доц. Борисенко Л.М., к.ф-м.н., доц. Березова О.А., доц. Друшляк Г.Є., ст. викл. Башкірова О.В., ст. викл. Хромченко А.В., та інші. В той час були закладені основи методики викладання для будівельних спеціальностей, розроблені методичні посібники, збірник задач, виготовлені десятки макетів механізмів, плакатів, використовувались кінофільми, слайди. Багато з цих надбань використовуються тепер.

Пізніше, з 1971 р. завідувачами працювали к.т.н., доц. Ковревський А.П., к.т.н., доц. Фаворов Ю.Л., к.т.н., доц. Дерев’янко М.І. Значний вклад в розвиток наукової та методичної роботи внесли д.ф-м.н., проф. Дольберг М.Д., к.т.н. Пушня В.А., доц. Гранько Б.Ф., ст. викл. Брагинець О.Г., ст. викл. Гриньова О.В., зав.лаб. к.т.н. Печерцев О.О.

До цих пір існує творчий зв’язок з вченими-механіками, які працювали короткий час – д.ф-м.н., проф. Шейко Т.І., д.т.н., проф. Шпачук В.П., д.т.н. , проф. Янютін Є.Г. та ін.

Сьогодні на кафедрі працюють п’ять викладачів: зав. каф., д.т.н., проф. Шатохін В.М., к.т.н., проф. Дерев’янко М.І., к.т.н., проф. Ковревський А.П., доц. Гранько Б.Ф., к.т.н., доц. Соболь В.М., а також зав. лабораторії Магалдадзе Л.М. Весь колектив кафедри працює злагоджено і плідно, вносячи дієвий вклад в організацію навчального процесу в рамках європейських трансферно-кредитних методів.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін «Теоретична механіка»; «Теоретична та прикладна механіка»; «Основи теорії споруд»; спецкурс «Теоретична механіка»; «Будівельна механіка та надійність споруд»; спецкурс «Вібрації в техніці»; «Технічна механіка» за такими спеціальностями: 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 133 «Галузеве машинобудування», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 191 «Архітектура та містобудування», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», 101 «Екологія».

Організації та підприємства, з якими співпрацювала кафедра

Кафедра «Теоретична механіка» співпрацює з кафедрою інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” при виконанні науково-дослідної роботи по темі “Меркурій” (М2425П).

Склад кафедри

Магалдадзе Людмила Михайлівна
Магалдадзе Людмила Михайлівна
Завідувач лабораторії кафедри теоретичної механіки
Соболь Володимир Миколайович
Соболь Володимир Миколайович
Доцент кафедри теоретичної механіки
Гранько Борис Федорович
Гранько Борис Федорович
Доцент кафедри теоретичної механіки
Ковревський Артур Петрович
Ковревський Артур Петрович
Професор кафедри теоретичної механіки

Контактна інформація

Адреса кафедри: вул. Алчевських (Артема), 48-б, кімн. 228 а, м. Харків, 61002.

Телефон: (057) 700-14-61

E-mail: shatokhinvlm@gmail.com

Сайт кафедри: http://teormech.kl.com.ua