Кафедра Теплогазопостачання, вентиляції і використання теплових вторинних енергоресурсів

Кафедра теплогазопостачання, вентиляції і використання теплових вторинних енергоресурсів

Тепло взимку та прохолода влітку, чисте й свіже повітря в будь-яку пору року – що ще потрібно людині щоб почуватися комфортно на роботі та вдома? Хіба що витрачати на цей комфорт мінімум ресурсів та грошей! Все це вирішує кафедра ТГВ і ТВЕР

Загальна інформація про кафедру

Кафедра випускає бакалаврів і магістрів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за професійними спрямуваннями «Теплогазопостачання і вентиляція» та «Облаштування родовищ природних газів».

Студенти отримують необхідні знання з опалення, вентиляції, кондиціювання, гарячого водопостачання, теплопостачання, газопостачання, теплогенеруючих установок, пилогазоочисного і теплообмінного встаткування. Також студенти вивчають системи холодного водопостачання та водовідведення, будівельні конструкції, архітектуру, технологію будівельного виробництва, організацію будівництва, економіку, електротехніку. З першого року навчання студенти освоюють інформатику, системи автоматизованого проектування, комп’ютерне креслення, основи програмування та автоматизацію систем теплогазопостачання і вентиляції. На кафедрі існують спеціалізовані лабораторії для проведення лабораторних робіт та організації науково-дослідної діяльності студентів. В наявності також є клас дипломного проектування.

90% викладачів кафедри мають наукові ступені і звання, активно беруть участь в міжнародних конференціях, науково-дослідних розробках, проходять стажування на провідних підприємствах та у вищих навчальних закладах України.

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

  • розробка нового та удосконалення існуючого газоспоживного устаткування, а також устаткування для спалювання низькокалорійних видів палива методом киплячого шару;
  • розробка методів та апаратів для високоефективного та енергозберігаючого пило- і газоуловлення в промисловості;
  • розробка та впровадження у виробництво енергозберігаючих технологій і енергоаудита;
  • удосконалення методик проектування та розробка нових теплозахисних огороджень громадських і промислових будівель;
  • розробка систем теплопостачання з використанням низькопотенційних та відновлюваних джерел енергії.

Випускники кафедри підготовлені для наукової та виробничої діяльності в області комунальної теплоенергетики, систем тепло- та газопостачання, санітарно-технічного обладнання будівель, котельного, теплообмінного та пилогазоочисного обладнання, енергоаудиту комунально-побутових об’єктів, відновлюваних джерел енергії та альтернативної енергетики, проектування та облаштування газових родовищ. Випускники можуть працювати на посадах виконроба, конструктора, проектувальника, майстра, наукового співробітника, техніка, менеджера або технічного консультанта з продажу санітарно-технічного, енергетичного обладнання та ін.

Кафедра співпрацює з багатьма науковими, проектними та виробничими підприємствами і організаціями, які забезпечують проходження практики студентів та працевлаштування випускників. Це зокрема КП «Харківські теплові мережі», ДП «Науканафтогаз», «Харківгаз», «Харківміськгаз», ГПУ «Харківгазвидобування», ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Полтавагаздобування», УкрНДІгаз та ін. Кафедрою налагоджено тісне співробітництво з такими світовими брендовими виробниками санітарно-технічного обладнання, як Danfoss, Herz, KAN. З їхньою допомогою обладнано спеціалізовані стенди та лабораторії, за їх участю вже багато років проводяться конкурси студентських випускних робіт (дипломних та магістерських), вони регулярно організують семінари для фахівців та студентів.

Контактна інформація

Адреса кафедри: вул. Сумська, 40:  ауд. 102; ауд. 103; лабораторія ТВ

Телефон: (057) 700-16-40

Сайт кафедри: tgvtver.com

E-mail:  tgvtver@gmail.com