Кафедра Української мови та мовної підготовки іноземних громадян

Кафедра української мови та мовної підготовки іноземних громадян

Візитівка кафедри – виховання духовно обдарованої студентської молоді за принципом «Мова – душа народу». Це й численні олімпіади, художньо-поетичні конкурси на кшталт «Весняне зачарування», і вшанування пам’яті вітчизняних і світових діячів культури й мистецтва, і знайомство із сучасними надбаннями української та світової культури.

Історія кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян

 

Історія кафедри щільно пов’язана з мовною та загальногуманітарною підготовкою фахівців і для України, і для багатьох зарубіжних країн. Виховання загальної мовної культури, глибокої поваги до скарбниць української культури, поширення «слова про Україну» на теренах всесвітнього простору – основні пріоритети кафедри.

Кафедра української мови та мовної підготовки іноземних громадян  заснована 1971 року, що було пов’язане з планомірною підготовкою висококваліфікованих фахівців-будівельників та архітекторів для багатьох країн світу. Для кожного іноземного студента мова – це інструмент для оволодіння професією, можливість адаптації в новому етнокультурному середовищі.

Із набуттям Україною незалежності кафедра віддає перевагу навчанню студентів української мови, прищепленню українських культурних цінностей, вихованню почуття гідності за свою країну, її культуру, своєрідну ментальність.

Кафедра має різноманітну гуманітарну спрямованість. До переліку дисциплін, які читаються професорсько-викладацьким складом кафедри, належать: «Педагогіка вищої школи», «Психологія», «Риторика», «Українська (російська) мова як іноземна», «Українська мова за професійним спрямуванням».

У складі кафедри нараховується 1 професор, 4 кандидати філологічних наук, доценти, 11 старших викладачів.

Своїми науковими здобутками викладачі щиро діляться на сторінках вітчизняних і зарубіжних видань, зокрема й у науково-метричній базі Copernicus, беруть участь у численних науково-практичних конференціях і в Україні, і за її межами (у Греції, Іспанії, Хорватії, Білорусії, Тунісі, Фінляндії, Грузії, Вірменії тощо).

Щорічно кафедра проводить дві міжнародні науково-практичні конференції – «Традиції та інновації у викладанні мов у вищих закладах освіти» та «Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях для взаєморозуміння».

Викладачі кафедри видають навчальні посібники, підручники на засадах нових освітніх технологій і новітніх методик мовної підготовки.

Колектив кафедри плідно співпрацює з кафедрою слов’янської філології Pace University (Нью-Йорк, США) та Університетом ім. Еквтиме Такаїшвілі (м. Руставі, Грузія).

Склад кафедри

Креч Тетяна Василівна
Креч Тетяна Василівна
Завідувач кафедри
Бєлікова Олена Віталіївна
Бєлікова Олена Віталіївна
Старший викладач
Греул Ольга Олександрівна
Греул Ольга Олександрівна
Старший викладач

Контактна інформація

Адреса кафедри: Харків, 61002, вул. Сумська, 40

Сайт: https://khnuba-ukrmov.at.ua/