Кафедра Вищої математики, будівельної та теоретичної механіки

Кафедра вищої математики, будівельної та теоретичної механіки

«Механіка є рай математичних наук».

Ці слова Леонардо да Вінчі розкривають глибину зв’язку, що взаємозбагачує дві складові фундаментальної освіти майбутніх архітекторів та будівників, надання якої є головною місією колективу кафедри вищої математики, будівельної та теоретичної механіки.

Загальна інформація про кафедру

Головна мета діяльності кафедри вищої математики, будівельної та теоретичної механіки полягає в розвитку логічного та алгоритмічного мислення здобувачів вищої освіти; наданні сучасної освіти в області математики та механіки; формуванні єдиної системи знань, яка потрібна під час проєктування та побудови інженерних споруд; допомозі  в опануванні  здобувачами вищої освіти необхідного математичного апарату, що дозволяє аналізувати, моделювати та розв’язувати прикладні задачі будівельної та архітектурної практики.

Сьогодні кафедра складається з 13 співробітників, серед яких: 4 – професори; 3 – доцента; 3 – старших викладача; 1 – асистент; 1 – інженер першої категорії; 1 – старший лаборант.

Провідними викладачами, які віддають весь свій досвід здобувачам, є професори Гриньов В.Б., Шатохін В.М., Харченко А.П., Яровий Ю.Н., доценти Аршава О.О., Гаєвська В.О., Гранько Б.Ф., ст. викладачі Альошечкіна Т.М., Бабаєва О.В., Стасенко О.М., асистент Виноградов В.В. Забезпечують освітній процес кафедри інженер першої категорії Тупіцина В.В. та старший лаборант Кунчева В.Ф.

Викладачі кафедри активно беруть участь у навчально-методичній роботі. Зараз на кафедрі викладають 16 навчальних дисциплін: Вища математика, Теорія ймовірностей і математична статистика, Вища та прикладна математика, Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика, Економіко-математичне моделювання, Теоретична механіка, Теоретична механіка (с\к), Опір матеріалів, Опір матеріалів (с\к) і основи теорії пружності та пластичності, Будівельна механіка, Основи теорії споруд,  Будівельна механіка (с\к), Механіка будівельних конструкцій (с\к), Екологічна гідроекологія та механічні моделі процесів, Вища математика у наукових дослідженнях, Інформаційні технології та вища математика в наукових дослідженнях. Для підготовки висококваліфікованих інженерних та економічних кадрів за останні 25 років викладачами кафедри видано 5 монографій, 60 методичних посібників і більш 100 методичних розробок. Три навчальних посібника отримало гриф Міністерства освіти і науки України, чотири навчальних посібника – гриф Вченої ради ХНУБА.

Наукова діяльність кафедри здійснюється за наступними науковими напрямами:

1) розробка та впровадження нових інформаційних технологій у систему освіти,
2) розробка комплексної динамічної моделі шлангового бетононасосу з гідроприводом для раціонального вибору параметрів пристрою,
3) експериментально-теоретичне визначення аеродинамічних характеристик при розрахунках системи на динамічне навантаження,
4) розробка розрахункових моделей стержневих конструкцій з урахуванням оптимізації їх параметрів.
5) технологія проблемного навчання при викладанні дисципліни «Вища математика».

За останні 10 років викладачами кафедри було опубліковано більш, ніж 30 наукових статей, у тому числі в журналах, що індексуються у Web of Science та Scopus.

Склад кафедри

Аршава Олена Олександрівна
Аршава Олена Олександрівна
в.о. Завідувача кафедри вищої математики, будівельної та теоретичної механіки доцент

Контактна інформація

м. Харків, вул. Сумська, 40, 3 поверх, кімн. 345

E-mail:  kafedra.mathem@kstuca.kharkov.ua

Сайт: http://mathem-kstuca.ucoz.ua