Кафедра Вищої математики

Кафедра вищої математики

«Життя прикрашається двома речами: заняттям математикою та її викладанням».

Саме ці слова Сімеон-Дені Пуассона лежать в основі діяльності колективу кафедри вищої математики, основна місія якої полягає в формуванні математичної освіти, необхідної для отримання професійних знань майбутніми інженерами, архітекторами, економістами.

Загальна інформація про кафедру

Головна місія кафедри вищої математики полягає в розвитку логічного та алгоритмічного мислення здобувачів вищої освіти, уміння самостійно поглиблювати свої математичні знання; у допомозі опанування здобувачами необхідним математичним апаратом, що дозволяє аналізувати, моделювати та розв’язувати прикладні математичні задачі.

Сьогодні кафедра складається з 10 співробітників, серед яких: 1– професор; 3 – доценти; 4 – старших викладачів; 2 – старші лаборанти.

Провідними викладачами, які віддають весь свій напрацьований досвід здобувачам вищої освіти, є професор Харченко А.П., доценти Аршава О.О., Гаєвська В.О., Щелкунова Л.І., ст. викладачі Стасенко О.М., Посилаєва Р.В., Лисянська Г.В., Бабаєва О.В. Забезпечують освітній процес кафедри старші лаборанти Тупіцина В.В., Кунчева В.Ф.

Із моменту свого існування кафедра здійснює фундаментальну підготовку здобувачів вищої освіти на всіх факультетах університету. Викладачі кафедри активно займаються навчально-методичною роботою. Зараз на кафедрі викладають 8 дисциплін: вища математика; теорія ймовірності і математична статистика; вища та прикладна математика; теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика; теорія ймовірностей та випадкові процеси; оптимізаційні методи та моделі; економетрика; вища математика у наукових дослідженнях. Для підготовки висококваліфікованих інженерних та економічних кадрів за останні 25 років кафедрою видано 4 монографії, 70 методичних посібників і більш 130 методичних розробок. Чотири навчальних посібника отримало гриф Міністерства освіти України, п’ять навчальних посібника – гриф Вченої Ради ХНУБА.

Наукова діяльність кафедри здійснюється за двома науковими напрямами:

  1. технологія проблемного навчання при викладанні дисципліни «Вища математика»,
  2. розробка і впровадження нових інформаційних технологій в систему освіти.

За останні 10 років викладачами кафедри було опубліковано більш, ніж 30 наукових статей, у тому числі в журналах, що індексуються у Web of Science та Scopus, розроблено «Віртуальний підручник» із вищої математики для технічних університетів, що знаходить застосування як в освітній мережі ХНУБА, так і в інших закладах вищої освіти України.

Склад кафедри

Контактна інформація

Адреса кафедри і контактні телефони: м. Харків, вул. Сумська, 40, 3 поверх, кімн. 345, тел.  +38057-706-17-81

E-mail: kafedra.mathem@kstuca.kharkov.ua

Сайт: http://mathem-kstuca.ucoz.ua