Кафедра загальної хімії

Кафедра загальної хімії

Діяльність кафедри спрямована на формування хімічних компетентностей у студентів архітектурно-будівельних спеціальностей.

Кафедра вирішує науково-прикладні питання щодо розробки багатофункціональних будівельних полімерних композиційних матеріалів та їх експлуатації в умовах сучасного будівництва.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра загальної хімії ХНУБА створена у 1963 році внаслідок відокремлення від кафедри будівельних матеріалів Харківського інженерно-будівельного інституту. У теперішній час на кафедрі працюють 6 доцентів, 1 інженер, 1 завідувач лабораторії, 3 старших лаборанти, 2 аспіранта. Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують навчальний процес за спеціальностями університету: 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 133 «Галузеве машинобудування», 101 «Екологія», 144 «Теплоенергетика», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології».

З 2017 року кафедра отримала ліцензію на підготовку бакалаврів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Технології будівельних полімерних композитів».

На базі кафедри працюють дві навчальні лабораторії – «Загальної хімії» та «Полімерних будівельних матеріалів» і одна атестована науково-дослідна – «Лабораторія геотехнічних вишукувань».

Під керівництвом проф., д.т.н. Яковлевої Р.А. з 2000 року на кафедрі започаткована наукова школа по розробці нових полімерних будівельних матеріалів зі спеціальними властивостями. В рамках наукової школи захищено 10 кандидатських дисертацій за спеціальностями: 05.17.06 – технологія полімерних та композиційних матеріалів; 21.06.02 – пожежна безпека; 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Планується захист однієї докторської та трьох кандидатських дисертацій.

Усі викладачі кафедри мають науковий ступінь, активно беруть участь в міжнародних конференціях, науково-дослідних розробках, проходять стажування на провідних підприємствах та у вищих навчальних закладах України.

Студенти одержують необхідні знання: із загальної, органічної хімії, хімії високомолекулярних сполук; фізико-хімічних основ створення полімерних композиційних матеріалів для будівництва, реставрації та ремонту будівельних конструкцій і споруд; енерго- і ресурсозбереження при виробництві і експлуатації будівельних полімерних композиційних матеріалів; основ менеджменту і маркетингу будівельних та реставраційних матеріалів.

Кафедра приймала участь у ремонті та реконструкції стадіону «Металіст» (м. Харків), Собора Успіння Пресвятої Богородиці (м. Харків), тунельних колекторів Харківських мереж водовідведення.

Характеристика спеціальностей

Випускники кафедри підготовлені для наукової та виробничої діяльності в області технології полімерних будівельних матеріалів та можуть займати такі посади: технолог з виробництва полімерних будівельних матеріалів,  науковий співробітник у науково-дослідних інститутах та лабораторіях, інженер-лаборант, співробітник в організаціях і на підприємствах з виробництва та реалізації полімерних матеріалів і виробів, менеджер або технічний консультант з продажу будівельних матеріалів та ін.

Організації, з якими співпрацює кафедра, бази практики

Кафедра співпрацює з багатьма навчальними, науково-дослідними і наково-виробничими закладами:

 • НТУ «ХПІ» (м. Харків);
 • НУЦЗУ (м. Харків);
 • ХНУ ім. В.Н. Каразіна» (м. Харків);
 • ІХВС НАН України (м. Київ);
 • Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля ДСНС України (м. Черкаси.);
 • науково-виробничий, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НІІ мікрографії) (м. Харків).

Також кафедра співпрацює з наступними виробничими підприємствами і будівельними організаціями, що забезпечують проходження практики та працевлаштовують випускників:

 • Науково-виробниче підприємство «Техсис» (м. Київ);
 • ТОВ «ВІА-ТЕЛОС» (м. Харків);
 • ТОВ «Вогнебіозахист» (м. Харків);
 • ТОВ «РОСТА» (м. Харків);
 • ТОВ «АКВАХІМ» (м. Харків);
 • ТОВ «Інновіда Україна» (м. Харків);
 • ДПК «Харківкомуночиствод» (м. Харків);
 • ВАТ «Турбоатом» (м. Харків);
 • ООО «Алвертекс», ТОВ «DOME».

Склад кафедри

Контактна інформація

тел. 057-706-20-81

e-mail:

сайт кафедри:

Адреса кафедри:

 • вул. Сумська, 40:  ауд.413, 513, 516
 • вул. Алчевських 48б: ауд. 101; 104

Телефон: 057-706-20-81

E-mail:  knuba.chemistry@gmail.com

Сайт: https://knuba-chemistry.com