Кафедра Залізобетонних та кам’яних конструкцій

Кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій

Кафедра “Залізобетонні та кам’яні конструкції” – одна з найстаріших в ХІБІ – ХНУБА: вона була заснована в 1930 р. в складі будівельного факультету ХІБІ.

Кафедра має багатий досвід наукових досліджень і ведення навчального процесу. Засновником кафедри та її першим завідувачем був один з основоположників теорії залізобетону, видатний вчений и педагог професор Я.В.Столяров.

Загальна інформація про кафедру

 

Кафедра проводить навчання студентів проектуванню залізобетонних та кам’яних конструкцій на всіх факультетах університету: будівельному, архітектурному, санітарно-технічному, механіко-технологічному та факультеті економіки і менеджменту.

Кафедра здійснює керівництво випускними роботами студентів, які отримують дипломи кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр».

Основними напрямками науково-дослідної роботи кафедри є:

 • робота залізобетонних конструкцій при впліві кліматічного технологічного и пожежного середовища;
 • розробка залізобетонних конструкцій та методик їх розрахунку з урахуванням фізичної та геометрічної нелінійності, в тому чіслі з використанням засобів автоматизованого проектування;
 • питання визначення технічного стану будівель та споруд, їх посилення при реконструкції;
 • дослідження сталезалізобетонніх конструкцій и вдосконалення їх розрахунку ;
 • розробка склопластіковіх конструкцій спеціального призначення.

Підготовлено более 50 кандидатів і 4 докторів технічних наук, отримано понад 70 авторських свідоцтв и патентів на винаходи. Опубліковано понад 400 робіт, 6 монографій.

За останні п’ять років кафедрою виконано науково-дослідних робіт за госпдоговорами на суму 660 тис.грн.

На кафедрі працюють 12 викладачів, в тому числі 3 професора, 8 доцентів і 1 асистент.

Характеристика спеціальності

Професійна діяльність випускника кафедри пов’язана з виконанням наступних функцій: будівництво промислових та цивільних об’єктів,  проектування залізобетонних та кам’яних конструкцій, розробка технічної документації для будівництва, експлуатації і реконструкції будівель та споруд. Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня доктора філософії.

Одержуючи кваліфікацію будівельника широкого профілю, випускники можуть займати посади менеджерів з керування й організації сучасного будівельного виробництва, фахівців у галузевих проектних і науково-дослідних організаціях. Отримана підготовка і накопичений досвід дозволять випускникам згодом стати експертами в будівельній галузі.

Організацій, з якими співпрацює кафедра

 • Державне  підприємство  УДПІ «Укрміськбудпроект»;
 • ТОВ «Харківархпроект»;
 • ДП «ГИПРОКОКС»;
 • ТОВ «Стальконструкція ЛТД»;
 • АТ «Трест Житлобуд-1»;
 • ПАТ «Харківський ПромбудНДІпроект»;
 • ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ

Лабораторія кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій

Колективом кафедри за активної участі студентів у відносно короткий термін (1945- 1949 рр.) в навчальному корпусі було створено лабораторію, яка стала базою для експериментальних наукових досліджень і забезпечення навчального процесу для курсу залізобетонних та кам’яних конструкцій.

Лабораторія кафедри є  навчально-науковим комплексом, у функцію якого в першу чергу входить проведення лабораторних навчальних занять.
Докторантами і аспірантами в лабораторії проводяться експериментальні дослідження відповідно до завдань, які розв’язуються в їх науково-дослідних роботах.
Третім напрямком роботи лабораторії  є ​​виконання викладачами експериментальних досліджень з держбюджетної тематики.

Лабораторія кафедри в новому побудованому корпусі була практично заново створена в 1970 р. До складу нового лабораторного комплексу ХНУБА входять спеціальна навчально-лабораторна аудиторія № 144 і «велика» навчально-наукова лабораторія площею 500 м2, яка оснащена двома універсальними випробувальними машинами УИМ-50, 500-тонним пресом на стиснення ПСУ-500, 1000-тонним пресом ІПС-1000, 100-тонної універ-сальною машиною ГРМ-2А, що має можливість створювати також динамічні навантаження до 50 тн. «Мала» навчальна лабораторія має 100-тонний прес МС-100 і 125-тонний ПСУ-125.

Комплекс оснащений маслостанціями, домкратами від 10 тонн до 200 тонн, має в своєму розпорядженні індикатори, прогиноміри, тензометри, склерометри і інші засоби вимірювання.
Для підйому і переміщення випробовуваних конструкцій в межах площі «великий» навчально-наукової лабораторії є кран-балка (типу мостового крана) вантажопідйомністю до 3 тонн, що переміщається уздовж залу по підкранових балках.

У підвальній частині розташовується відділення виготовлення залізобетонних зразків конструкцій з бетономішалкою С-321 об’ємом 0,4 м3 і спеціальних прорізом в стіні для передачі виготовлених конструкцій в «біль-шую» навчально-наукову лабораторію в зону дії кран-балки.

Основні наукові напрямки лабораторії і кафедри

 1. Розробка нелінійної теорії розрахунку несучих елементів і систем.
 2. Залізобетонні конструкції, що працюють в умовах кліматичного, технологічного та пожежного середовища.
 3. Енергозберігаючі фасадні конструкції.
 4. Розробка і впровадження ефективних методів відновлення і реконструкції будівель і споруд.
 5. Малоенергоємкi способи попереднього напруження конструкцій, в тому числі монолітних, статично невизначених.
 6. Нові види неметалічної армування, стеклопластбетонних і склопластикових конструкцій.
 7. Створення, дослідження та впровадження ефективних залізобетонних конструкцій.
 8. Участь в розробці Державних Будівельних Норм України.

Склад кафедри

Будалак Ірина Миколаївна
Будалак Ірина Миколаївна
Інженер I категорії кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій
Грицай Микола Васильович
Грицай Микола Васильович
Завідувач лабораторії залізобетонних та кам’яних конструкцій

Контактна інформація

Адреса кафедри і контактні телефони: Україна, 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40 (ауд. 144, проектний кабінет ЗБК), тел. (057) 7000-163.

E-mail: gbkhisi@gmail.com

Сайт: www.zbk.kh.ua