Кафедра Залізобетонних та кам’яних конструкцій

Кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій

Кафедра “Залізобетонні та кам’яні конструкції” – одна з найстаріших в ХІБІ – ХНУБА: вона була заснована в 1930 р. в складі будівельного факультету ХІБІ.

Кафедра має багатий досвід наукових досліджень і ведення навчального процесу. Засновником кафедри та її першим завідувачем був один з основоположників теорії залізобетону, видатний вчений и педагог професор Я.В.Столяров.

Загальна інформація про кафедру

 

Кафедра проводить навчання студентів проектуванню залізобетонних та кам’яних конструкцій на всіх факультетах університету: будівельному, архітектурному, санітарно-технічному, механіко-технологічному та факультеті економіки і менеджменту.

Кафедра здійснює керівництво випускними роботами студентів, які отримують дипломи кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр».

Основними напрямками науково-дослідної роботи кафедри є:

 • робота залізобетонних конструкцій при впліві кліматічного технологічного и пожежного середовища;
 • розробка залізобетонних конструкцій та методик їх розрахунку з урахуванням фізичної та геометрічної нелінійності, в тому чіслі з використанням засобів автоматизованого проектування;
 • питання визначення технічного стану будівель та споруд, їх посилення при реконструкції;
 • дослідження сталезалізобетонніх конструкцій и вдосконалення їх розрахунку ;
 • розробка склопластіковіх конструкцій спеціального призначення.

Підготовлено более 50 кандидатів і 4 докторів технічних наук, отримано понад 70 авторських свідоцтв и патентів на винаходи. Опубліковано понад 400 робіт, 6 монографій.

За останні п’ять років кафедрою виконано науково-дослідних робіт за госпдоговорами на суму 660 тис.грн.

На кафедрі працюють 12 викладачів, в тому числі 3 професора, 8 доцентів і 1 асистент.

Характеристика спеціальності

Професійна діяльність випускника кафедри пов’язана з виконанням наступних функцій: будівництво промислових та цивільних об’єктів,  проектування залізобетонних та кам’яних конструкцій, розробка технічної документації для будівництва, експлуатації і реконструкції будівель та споруд. Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня доктора філософії.

Одержуючи кваліфікацію будівельника широкого профілю, випускники можуть займати посади менеджерів з керування й організації сучасного будівельного виробництва, фахівців у галузевих проектних і науково-дослідних організаціях. Отримана підготовка і накопичений досвід дозволять випускникам згодом стати експертами в будівельній галузі.

Організацій, з якими співпрацює кафедра

 • Державне  підприємство  УДПІ «Укрміськбудпроект»;
 • ТОВ «Харківархпроект»;
 • ДП «ГИПРОКОКС»;
 • ТОВ «Стальконструкція ЛТД»;
 • АТ «Трест Житлобуд-1»;
 • ПАТ «Харківський ПромбудНДІпроект»;
 • ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ

Лабораторія кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій

Колективом кафедри за активної участі студентів у відносно короткий термін (1945- 1949 рр.) в навчальному корпусі було створено лабораторію, яка стала базою для експериментальних наукових досліджень і забезпечення навчального процесу для курсу залізобетонних та кам’яних конструкцій.

Лабораторія кафедри є  навчально-науковим комплексом, у функцію якого в першу чергу входить проведення лабораторних навчальних занять.
Докторантами і аспірантами в лабораторії проводяться експериментальні дослідження відповідно до завдань, які розв’язуються в їх науково-дослідних роботах.
Третім напрямком роботи лабораторії  є ​​виконання викладачами експериментальних досліджень з держбюджетної тематики.

Лабораторія кафедри в новому побудованому корпусі була практично заново створена в 1970 р. До складу нового лабораторного комплексу ХНУБА входять спеціальна навчально-лабораторна аудиторія № 144 і «велика» навчально-наукова лабораторія площею 500 м2, яка оснащена двома універсальними випробувальними машинами УИМ-50, 500-тонним пресом на стиснення ПСУ-500, 1000-тонним пресом ІПС-1000, 100-тонної універ-сальною машиною ГРМ-2А, що має можливість створювати також динамічні навантаження до 50 тн. «Мала» навчальна лабораторія має 100-тонний прес МС-100 і 125-тонний ПСУ-125.

Комплекс оснащений маслостанціями, домкратами від 10 тонн до 200 тонн, має в своєму розпорядженні індикатори, прогиноміри, тензометри, склерометри і інші засоби вимірювання.
Для підйому і переміщення випробовуваних конструкцій в межах площі «великий» навчально-наукової лабораторії є кран-балка (типу мостового крана) вантажопідйомністю до 3 тонн, що переміщається уздовж залу по підкранових балках.

У підвальній частині розташовується відділення виготовлення залізобетонних зразків конструкцій з бетономішалкою С-321 об’ємом 0,4 м3 і спеціальних прорізом в стіні для передачі виготовлених конструкцій в «біль-шую» навчально-наукову лабораторію в зону дії кран-балки.

Основні наукові напрямки лабораторії і кафедри

 1. Розробка нелінійної теорії розрахунку несучих елементів і систем.
 2. Залізобетонні конструкції, що працюють в умовах кліматичного, технологічного та пожежного середовища.
 3. Енергозберігаючі фасадні конструкції.
 4. Розробка і впровадження ефективних методів відновлення і реконструкції будівель і споруд.
 5. Малоенергоємкi способи попереднього напруження конструкцій, в тому числі монолітних, статично невизначених.
 6. Нові види неметалічної армування, стеклопластбетонних і склопластикових конструкцій.
 7. Створення, дослідження та впровадження ефективних залізобетонних конструкцій.
 8. Участь в розробці Державних Будівельних Норм України.

Склад кафедри

Бондаренко Юрій Вікторович
Бондаренко Юрій Вікторович
Завідувач кафедри
Фомін Станіслав Леонідович
Фомін Станіслав Леонідович
Доктор технічних наук, професор
Спіранде Каріна Віталіївна
Спіранде Каріна Віталіївна
Кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація

Адреса кафедри і контактні телефони: Україна, 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40 (ауд. 144, проектний кабінет ЗБК), тел. (057) 7000-163.

E-mail: gbkhisi@gmail.com

Сайт: www.zbk.kh.ua