ХІІІ Міжнародна науково-практична студентська конференція «Професійна традиція й новітні технології в архітектурі ХХІ сторіччя»

ХІІІ Міжнародна науково-практична студентська конференція «Професійна традиція й новітні технології в архітектурі ХХІ сторіччя»

7-8 листопада 2018 року на архітектурному факультеті Харківського національного університету будівництва та архітектури успішно пройшла щорічна Міжнародна науково-практична студентська конференція «Професійна традиція й новітні технології в архітектурі ХХІ сторіччя». Тринадцятий рік поспіль студенти-архітектори отримали можливість обмінятися досвідом в сфері нових знань про архітектуру і дизайн. В цьому році організатором студентської конференція виступила кафедра містобудування та урбаністики.

Конференція проводиться з метою обміну практичним і теоретичним досвідом та існуючими напрацюваннями, обговорення студентами, аспірантами та молодими вченими нових напрямків в архітектурній науці.

Конференція була підготовлена ​​кафедрами архітектурного факультету у форматі роботи 7 секцій за різними напрямками.

У роботі конференції взяли участь 128 учасників, в т.ч.:

  • 2 учасника з інших країн (Польща, Люблін);
  • 3 аспіранта;
  • 2 молодих вчених;
  • 121 студент (освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та «Магістр»).

Крім учасників нашого вищого навчального закладу, у роботі конференції взяли участь учасники з Uniwersytet Pryrodnicry w Lublinie; Opole University of Technology; Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків; Харківської державної академії дизайну і мистецтв, м. Харків; Харківського автомобільно-дорожнього університету, м.Харків; Одеської державної академії будівництва та архітектури, м. Одеса.

У конференції взяли участь студенти, аспіранти та молоді вчені.

Конференцію привітали: проректор з науково-педагогічної роботи ХНУБА док. т. н., проф. Гончаренко Д.Ф, завідуючі кафедрами АФ.

В ході першого дня роботи конференції під час пленарного засідання і спільної роботи 6-ти секцій було заслухано та обговорено понад 106 наукових доповідей, що викликали жвавий інтерес у присутніх.

За підсумками роботи конференції було прийнято резолюцію, яка відзначила найбільш важливі з питань, що розглядаються і намітила перспективи подальшої наукової роботи в напрямку міжнародної інтеграції.

 

Зав. кафедрою Містобудування та урбаністики,
канд. арх. , доцент Вигдорович О.В.