Науково-дослідний сектор

Науково-дослідний сектор (НДС) ХНУБА

Науковий потенціал, який створено в університеті, спроможний забезпечити виконання наукових досліджень на високому рівні, вирішувати науково-технічні задачі в галузі будівництва, підвищувати рівень підготовки спеціалістів та наукових кадрів.

Наукові дослідження, які проводяться в університеті спрямовані на розробку нових технологій в будівництві, нових ефективних будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, обладнання, на вирішення проблем енерго- та ресурсозбереження, охорони навколишнього середовища.

Вчені університету на основі господарчих договорів можуть надавати послуги організаціям та підприємствам ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОЕКТІВ ПІДСИЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ ТА ПОДОВЖЕННЯ ЇХ РЕСУРСУ, ВІДНОВЛЕННІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ, ВПРОВАДЖЕНІ НОВИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, РОЗРОБЦІ ЕКОНОМІЧНОГО В ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ, ВИРІШЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ.

СКЛАД НДС:

Кабусь Олексій Васильович – начальник НДС, канд. техн. наук.;

Рульова Людмила Андріївна ‒ заступник начальника НДС;

Саєнко Леонід Володимирович ‒ начальник відділу НДС з питань інтелектуальної власності, канд. техн. наук, доцент;

Ейдумова Тамара Ісаковна ‒ старший науковий співробітник відділу НДС з питань інтелектуальної власності;

Жмурук Любов Миколаївна ‒ провідний інженер, відповідальний за організацію науково-дослідної роботи студентів.

КОНТАКТНІ ДАНІ:

Телефон: (057)7000651,

Факс: (057)7000250,

e-mail: nds@kstuca.kharkov.ua