Стипендії, премії та конкурси для молодих вчених

ПЕРЕЛІК ВІТЧИЗНЯНИХ СТИПЕНДІЙ, ПРЕМІЙ, ГРАНТІВ ТА КОНКУРСІВ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Премії:
Премія Президента України для молодих вчених Премія Президента України для молодих вчених присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні)
Присуджується щороку до сорока премій (із них до двадцяти премій для молодих вчених вищих навчальних закладів) у розмірі 40 тисяч гривень кожна.
Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України присуджується молоді, особливі досягнення якої сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні.
Щороку присуджується до 20 Премій у розмірі 50 тис. гривень кожна.
Премія Верховної Ради України молодим ученим Премія Верховної Ради України молодим ученим запроваджується для молодих учених – громадян України за отримані вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень, зокрема: відкриті раніше невідомі закономірності, отримані принципово нові наукові результати, розроблені нові наукові теорії та концепції, що одержали практичне підтвердження і визнання в Україні та/або за її межами; створені нові об’єкти техніки (засоби, пристрої), технологічні процеси, що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами про винахід) та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження); створені нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів.
Присуджується до 30 премій Верховної Ради України молодим ученим, розмір кожної з них становить шістдесят прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня року, наступного за роком подання робіт на Премію.
Іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук Претенденти на отримання Стипендії висуваються з числа вітчизняних молодих учених, які мають науковий ступінь доктора наук та збагатили науку визначними здобутками, проводять важливі фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, а також мають намір і змогу виконувати в Україні актуальну наукову (науково-технічну) роботу.
Щороку на конкурсних засадах призначаються 30 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук із щомісячною виплатою кожної у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року отримання стипендії.
Стипендії:
Стипендія Президента України для молодих вчених Стипендії Президента України для молодих вчених НАН України для найбільш талановитих молодих учених (далі стипендії) призначаються з метою підтримки молодих учених, які здійснюють перспективні наукові дослідження в галузі природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук.
Присуджуються 300 щомісячних стипендій Президента України, строком до двох років у розмірі 120% прожиткового мінімуму
Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених На здобуття стипендій можуть висуватися наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, інші вчені та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів. Обов’язковою умовою для здобуття стипендії є наявність у претендента вагомих наукових результатів, а також можливість проводити наукові дослідження
Присуджуються 320 щомісячних стипендій Кабінету Міністрів України, терміном на два роки.
Академічна стипендія Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам Академічні стипендії Президента України призначаються студентам-відмінникам вищих навчальних закладів України та аспірантам, які найбільш відзначилися в навчальній та науковій роботі.
Аспірантам присуджується у розмірі посадового окладу викладача-стажиста, збільшеного на 25%
Академічна стипендія Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти та аспірантамЗ метою створення більш сприятливих умов для здобуття молоддю вищої освіти і заохочення найбільш обдарованих студентів та аспірантів Кабінет Міністрів України призначається аспірантам у розмірі посадового окладу викладача-стажиста, збільшеного на 15 відсотків.
Гранти:
Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених З метою вирішення актуальних проблем молодих учених, забезпечення їх активної участі в реалізації державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу встановлено гранти для:
докторів наук (до 35 років) – 7 грантів по 90 тис. гривень кожний;
докторантів (до 33 років) – 20 грантів по 75 тис. гривень кожний;
кандидатів наук (до 30 років) – 50 грантів по 60 тис. гривень кожний.
Гранти Президента України для обдарованої молоді Гранти Президента України для обдарованої молоді це фінансова підтримка державою обдарованої молоді, що надається з метою реалізації соціально значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сфері.
Щороку призначаються 60 грантів розміром до 75 тис. грн. кожний.
Конкурси:
Конкурс проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними Метою проведення Конкурсу є забезпечення підтримки молодих вчених, створення ними дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань, формування творчого покоління молодих науковців у різних галузях науки, конкурентоздатних на міжнародному ринку праці, закріплення талановитих молодих вчених у науковій сфері та розбудова молодими вченими наукової кар’єри.

Більше актуальної інформації за посиланням