Відрахування, переривання на-вчання, поновлення і переве-дення студентів