Напрями та спеціальності

Ліцензовані спеціальності університету
№ п/пФакультетиНазва спеціальностіВипускові кафедри,
завідувачі кафедр
1.Архітектурний факультет
декан Мироненко Віктор Павлович
191 Архітектура та містобудуванняАрхітектурного проектування
(в.о. зав. кафедр. Дубинський Володимир Петрович)
Реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів
(Черкасова Катерина Тимофіївна)
Дизайну архітектурного середовища
(Скороходова Аліна Валеріївна)
Урбаністики та містобудування
(Вигдорович Ольга Володимирівна)
Інноваційних технологій ДАС
(Фоменко Оксана Олексіївна)
2.Будівельний факультет
декан Савченко Олександр Іванович
192 Будівництво та цивільна інженерія
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Залізобетонних та кам’яних конструкцій
(Бондаренко Юрій Вікторович)
Металевих та дерев’яних конструкцій
(Перетятько Юрій Григорович)
Геотехніки та підземних споруд
(Самородов Олександр Віталійович)
Організації будівельного виробництва
(Дружинін Анатолій Вікторович)
Технології будівельного виробництва
(Шумаков Ігор Валентинович)
3.Факультет економіки та менеджменту
декан Сироватський Олександр Анотолійович
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси,банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
122 Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки та інформаційні технології)
126 Інформаційні системи та технології
281 Публічне управління та адміністрування
Економіки
(Калініченко Людмила Леонідівна)
Комп’ютерних наук та інформаційних технологій
(Старкова Ольга Володимирівна)
Фінансів та кредиту
(Успаленко Віталій Ілліч)
Менеджменту та публічного адміністрування
(Андрєєва Тетяна Євгенівна)
4.Санітарно-технічний факультет
декан Шилін Віктор Володимирович
101 Екологія
144 Теплоенергетика
192 Будівництво та цивільна інженерія
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Безпеки життєдіяльності і інженерної екології
(Юрченко Валентина Олександрівна)
Теплогазопостачання, вентиляції та викорис-тання теплових вторинних енергоресурсів
(Редько Олександр Федорович)
Водопостачання, каналізації і гідравліки
(Епоян Степан Михайлович)
5.Механіко-технологічний факультет
декан Журавльов Юрій Володимирович
133 Галузеве машинобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
161 Хімічні технології та інженерія
192 Будівництво та цивільна інженерія
Механізації будівельних процесів
(Болотських Микола Степанович)
Автоматизації виробничих процесів
(Корсун Віктор Євгенійович)
Фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів
(Сопов Віктор Петрович)
Загальної хімії
(в.о. зав.каф. Обіженко Тетяна Миколаївна)
6.Центр заочного навчання
Директор Бугай Володимир Сергійович
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси,банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
122 Комп’ютерні науки
126 Інформаційні системи та технології
133 Галузеве машинобудування
144 Теплоенергетика
192 Будівництво та цивільна інженерія
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
281 Публічне управління та адміністрування