Підвищення кваліфікації (стажування)

Підвищення кваліфікації (стажування)  педагогічних та науково-педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних та науково-педагогічних працівників у ХНУБА – це набуття нових компетентностей та вмінь в межах професійної діяльності або в галузі знань та з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту.

Закордонне підвищення кваліфікації – Завантажити

Нормативно-правовою базою підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних та науково-педагогічних працівників  є Закони України  «Про вищу освіту», «Про освіту», «Положення  про Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Харківському національному університеті будівництва та архітектури»