Виховна діяльність

Виховна діяльність

Виховна діяльність – органічна складова освітнього процесу у ХНУБА, яка спрямована на формування соціально-активної особистості, професійно мобільного і конкурентоздатного фахівця як на національному, так й на міжнародному ринках праці.

Виховна діяльність покликана захистити студентів і випускників від факторів негативних для їх фізичного, морально-психологічного розвитку та сформувати гуманістичні ціннісні орієнтації.

Важливим завданням виховної роботи є забезпечення самостійного мислення, здатності приймати нестандартні рішення (інноваційний стиль мислення), вільно орієнтуватись у складних обставинах суспільного та особистого життя.

Організація виховної діяльності

Провідна роль в організації виховної діяльності у ХНУБА належить Ректору університету та Вченій раді. Крім цього, для організації виховання молоді до складу науково-методичної ради ХНУБА входить секція «Виховна робота» зміст роботи, якої полягає в аналізі стану, впровадження інновації, а також розробка  пропозиції щодо підвищення ефективності  функціонування виховної системи ХНУБА. Результати функціонування виховної системи освітлюються у рамках університетської науково-методичної конференції, яка проводиться щорічно. У 2016 році за матеріалами конференції було започатковано видання колективної монографії “The scientific and methodological support of modern educational process at the technical university”. Координуючу функцію виконує Рада з організації виховної діяльності (далі – РОВД), яку очолює Перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор Д.Л.Череднік. РОВД є колективним органом до якого увійшли помічник першого проректора, заступники деканів, завідувачі кафедрами соціально-гуманітарного циклу підготовки студентів, старший куратор університету, голова Ради студентського самоврядування тощо.

Структурні підрозділи виховної системи ХНУБА

Членами РОВД вирішуються важливі завдання оптимізації виховної діяльності у ХНУБА, впровадження інноваційних форм і методів роботи з молоддю, організації й проведення моніторингу ефективності виховного процесу в університеті. Практичній реалізації доробок сприяють засідання РОВД та загально університетські семінари кураторів, які проводяться чотири рази на  рік.

Крім цього, Членами Ради розробляються нормативно-інструктивні матеріали, які регламентують виховну діяльність в університеті. План виховної роботи у ХНУБА на 2018-2019 н.р. План РОВД План семінарів кураторів
Напрямки виховної діяльності
  • Національно-патріотичне
  • Моральне
  • Громадянське
  • Правове
  • Економічне та трудове
  • Екологічне
  • Естетичне
  • Фізичне

 

Інститут кураторів

Куратор академічної групи – ключова ланка виховної діяльності, адже її здійснення неможливе без посереднього щоденного спілкування зі студентами. Завдяки роботі кураторів здійснюється зв’язок між колективом групи і адміністрацією. Саме куратор є наставником студентської молоді, її першим радником і помічником у вирішенні проблем.