Вчені ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій

В університеті працюють 3 спеціалізовані вчені ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій за 8 спеціальностями:

Д.64.056.01:

– 05.23.08 – технологія та організація промислового  та цивільного будівництва;
– 05.23.03 – вентиляція, освітлення та теплогазопостачання;
– 05.23.04 – водопостачання, каналізація

Голова ради – д.т.н., проф. Гончаренко Д.Ф., вчений секретар – к.т.н., доц. Гвоздецький О.В.

Д.64.056.02:

– 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури,
–  8.00.02 – архітектура будівель та споруд.

Голова ради – д.арх., проф. Шкодовський Ю.М., вчений секретар – д.арх., доц. Ігнатьєва Н.В.

Д.64.056.04:

– 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди,
– 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби,
– 05.05.02 –  машини для виробництва будівельних матеріалів та конструкцій.

Голова ради – д.т.н., проф. Ємельянова І.А., вчений секретар – к.т.н., доц. Доброходова О. В.

У березні (лютому) кожного року в Харківському національному університеті будівництва та архітектури проводиться науково-технічна конференція. Програмою конференції передбачена робота 26 секцій і 12 підсекцій. В роботі  конференції беруть участь викладачі університету, аспіранти, студенти та запрошені фахівці з інших вищих навчальних закладів і представники виробництва. На пленарному засіданні виступають провідні фахівці університету, а також запрошені фахівці в галузі будівництва та архітектури.

З 1997 року в університеті існує фахове наукове видання “Науковий вісник будівництва”, яке включає в себе статі вчених України з приоритетних напрямків: охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології в будівництві та будівельної індустрії, нові будівельні матеріали та конструкції, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів.