Вчені ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій

У Харківському національному університеті будівництва та архітектури працюють спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття:

 • наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:
  Спеціальності (номер і назва)Шифри спецрад
  05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання»
  05.23.04 «Водопостачання, каналізація»
  05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»
  Д 64.056.01
  05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»
  05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
  05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»
  Д 64.056.04
  18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам`яток архітектури»
  18.00.02 «Архітектура будівель та споруд»
  Д 64.056.02
 • ступеня доктора філософії зі спеціальностей:

051 “Економіка”;

191 “Архітектура та містобудування”;

192 “Будівництво та цивільна інженерія”.