Спеціалізована вчена рада Д 64.056.04

КРАСНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧУДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ПРОГОНОВИХ БУДОВ ПІШОХІДНИХ МОСТІВ ПРИ ДИНАМІЧНОМУ ВПЛИВІ
15.09.2015Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
16.10.2015Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
16.10.2015Відгук офіційного опонента - Берестянська С.Ю.Завантажити
16.10.2015Відгук офіційного опонента - Редченко В.П.Завантажити
ПЕТРОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНАНАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН І РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ТРИШАРОВИХ ПАНЕЛЕЙ
15.09.2015Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
15.09.2015Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
15.09.2015Відгук офіційного опонента - Воскобійник О.П.Завантажити
15.09.2015Відгук офіційного опонента - Орел Є.Ф.Завантажити
15.09.2015ПовідомленняЗавантажити
ХАМАД РАМІ АРУФОВИЧОЦІНКА СТІЙКОСТІ АСФАЛЬТО- І АСФАЛЬТОПОЛІМЕРБЕТОНІВ ДО РІДКИХ АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩ
15.09.2015Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 - будівельні матеріали та виробиЗавантажити
16.10.2015Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 - будівельні матеріали та виробиЗавантажити
16.10.2015Відгук офіційного опонента - Гамеляк І.П.Завантажити
16.10.2015Відгук офіційного опонента - Гончаренко В.В.Завантажити
16.10.2015ПовідомленняЗавантажити
ТОЛМАЧОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧТРІЩИНОСТІЙКІ ДРІБНОЗЕРНИСТІ ЦЕМЕНТНІ БЕТОНИ ТРАНСПОРТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
12.10.2015Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 - будівельні матеріали та виробиЗавантажити
02.11.2015Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 - будівельні матеріали та виробиЗавантажити
02.11.2015Відгук офіційного опонента - Солодкий С.Й.Завантажити
02.11.2015Відгук офіційного опонента - Калінін О.А.Завантажити
ВАСИЛЬЄВ ОЛЕКСАНДРЮРІЙОВИЧДОВГОВІЧНІСТЬ ПЛАСКИХ ТА ПРОСТОРОВИХ НАСКРІЗНИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ
02.11.2015Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
23.11.2015Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
23.11.2015Відгук офіційного опонента - Демчина Б.Г.Завантажити
23.11.2015Відгук офіційного опонента - Михайловський Д.В.Завантажити
МАТВІЄНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНАУДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ СЕЙСМОСТІЙКОСТІ ГРЕБЕЛЬ ІЗ ҐРУНТОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ХВИЛЬОВОЇ ТЕОРІЇ
10.03.2015Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
10.03.2015Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
31.03.2016Відгук офіційного опонента - Шаповалов О.М.Завантажити
31.03.2016Відгук офіційного опонента -Мар'єнков М.Г.Завантажити
РИЖИКОВ КИРИЛО ОЛЕГОВИЧУДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ВИСОКОНАПІРНИХ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВОДОВОДІВ ГЕС ТА ГАЕС З УРАХУВАННЯМ ТЕМПЕРАТУРНИХ ВПЛИВІВ
10.03.2015Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
10.03.2015Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
31.03.2016Відгук офіційного опонента - Пічугін С.Ф.Завантажити
31.03.2016Відгук офіційного опонента - Псурцева Н.О.Завантажити
ДЄХТЯРЮК ОЛЬГА ІГОРІВНАПОЛІПШЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШТУКАТУРНОГО СКЛАДУ НА В'ЯЖУЧОМУ З ФОСФОГІПСУ
11.03.2015Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 - будівельні матеріали та виробиЗавантажити
01.04.2016Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 - будівельні матеріали та виробиЗавантажити
01.04.2016Відгук офіційного опонента - Шинкевич О.С.Завантажити
01.04.2016Відгук офіційного опонента - Борзяк О.С.Завантажити
ШЕВЧЕНКО ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНАСТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКТУ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ФІБРОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ З СИНТЕТИЧНИМИ ВОЛОКНАМИ
11.03.2015Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.02 - машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкційЗавантажити
01.04.2016Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.02 - машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкційЗавантажити
01.04.2016Відгук офіційного опонента - Хмара Л.А.Завантажити
01.04.2016Відгук офіційного опонента - Науменко Ю.В. Завантажити
БАЛАБАЙ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНАІМОВІРНІСНА ОЦІНКА РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙ НА БЕТОН
НИХ ГРАВІТАЦІЙНИХ ГРЕБЛЯХ
06.10.2016Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
28.10.2016Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
28.10.2016Відгук офіційного опонента - Кічаєва О.В.Завантажити
28.10.2016Відгук офіційного опонента - Рогачко С.І.Завантажити
ГРИГОРЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНАБЕЗВИПАЛЮВАЛЬНІ ВОДОСТІЙКІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ГЛИНИСТОЇ СИРОВИНИ
06.10.2016Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та виробиЗавантажити
28.10.2016Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та виробиЗавантажити
28.10.2016Відгук офіційного опонента - Трикоз Л.В.Завантажити
28.10.2016Відгук офіційного опонента - Шинкевич О.С.Завантажити
КРАВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ ФУНДАМЕНТІВ КОКСОВИХ БАТАРЕЙ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТЕМПЕРАТУР
06.10.2016Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
28.10.2016Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
28.10.2016Відгук офіційного опонента - Стельмах О.А.Завантажити
28.10.2016Відгук офіційного опонента - Голоднов О.І.Завантажити
КОРОБКО БОГДАН ОЛЕГОВИЧОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКТІВ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ
31.10.2016Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.02 – машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкційЗавантажити
18.11.2016Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.02 – машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкційЗавантажити
18.11.2016Відгук офіційного опонента - Назаренко І.І.Завантажити
18.11.2016Відгук офіційного опонента - Хмара Л.А.Завантажити
18.11.2016Відгук офіційного опонента - Андренко П.М.Завантажити
Набока Анатолій ВіталійовичЗАЛІЗОБЕТОННІ ДИСКИ ПЕРЕКРИТТІВ ІЗ ЗБІРНИХ БАГАТОПОРОЖНИСТИХ ПЛИТ З ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНОЮ АРМАТУРОЮ
28.08.2017Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
19.09.2017Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
19.09.2017Відгук офіційного опонента -Лобяк О.В.Завантажити
19.09.2017Відгук офіційного опонента -Савицький М.В.Завантажити
Руденко Вікторія ВолодимирівнаПРОГРЕСУЮЧЕ ОБВАЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН В БАГАТОПОВЕРХОВИХ КАРКАСНИХ БУДІВЛЯХ
28.08.2017Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
19.09.2017Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
19.09.2017Відгук офіційного опонента -Чичулін В.П.Завантажити
19.09.2017Відгук офіційного опонента -Вайнберг О.І.Завантажити
Лобанова Анастасія ВалеріївнаПІДВИЩЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТІНОВИХ БЕТОННИХ БЛОКІВ НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНИХ ЗАПОВНЮВАЧІВ
27.10.2017Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та виробиЗавантажити
19.11.2017Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальнітю 05.23.05-будівельні матеріали та виробиЗавантажити
19.11.2017Відгук офіційного опонента - О.С.ШинкевичЗавантажити
19.11.2017Відгук офіційного опонента - О.С. БорзякЗавантажити
Шаповал Микола ВіталійовичСТВОРЕННЯ ОДНОПОРШНЕВОГО РОЗЧИНОНАСОСА З КОМБІНОВАНИМ КОМПЕНСАТОРОМ ПІДВИЩЕНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
27.10.2017Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.02 – машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкційЗавантажити
19.11.2017Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальнітю 05.05.02-машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкційЗавантажити
19.11.2017Відгук офіційного опонента - П.М. АндренкоЗавантажити
19.11.2017Відгук офіційного опонента - М.О. МєлєнцовЗавантажити
Барабаш Олена СергіївнаМОДИФІКОВАНІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ЕПОКСИДНІ МАТЕРІАЛИ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ПОКРАЩЕНИМ КОМПЛЕКСОМ ВЛАСТИВОСТЕЙ
14.01.2018Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та виробиЗавантажити
05.02.2018Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та виробиЗавантажити
05.02.2018Відгук офіційного опонента – О.С. ШинкевичЗавантажити
05.02.2018Відгук офіційного опонента – В.В. МалярЗавантажити
Корюк Володимир ПавловичОбґрунтування і розробка лабораторного методу ущільнення асфальтобетонних сумішей укочуванням
29.09.2018Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та виробиЗавантажити
19.10.2018Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та виробиЗавантажити
19.10.2018Відгук офіційного опонента – О.М. ОнищенкоЗавантажити
19.10.2018Відгук офіційного опонента – Ю.В. СідунЗавантажити
Аль-Хаварі Юсеф Ріяд МохаммадПідвищення міцності армованого бетону за рахунок підсилення адгезії композитної арматури до цементного каменю
29.09.2018Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та виробиЗавантажити
19.10.2018Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та виробиЗавантажити
19.10.2018Відгук офіційного опонента – C.М. ТолмачовЗавантажити
19.10.2018Відгук офіційного опонента – О.С. БорзякЗавантажити
Кічаєва Оксана ВолодимирівнаНАУКОВІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ СИСТЕМИ «БУДІВЛЯ – ОСНОВА»
26.11.2018Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
14.12.2018Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
14.12.2018Відгук офіційного опонента – А.І. Лантух-ЛященкоЗавантажити
14.12.2018Відгук офіційного опонента – А.М.БамбураЗавантажити
14.12.2018Відгук офіційного опонента – З.Я.БліхарськийЗавантажити
20.12.2018Відгук додаткового офіційного опонента – Вайнберг О.І.Завантажити
Чайка Денис ОлеговичРОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНОГО БЕЗПОРШНЕВОГО ШЛАНГОВОГО БЕТОНОНАСОСА ІЗ ГІДРАВЛІЧНИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ УМОВ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА
08.02.2019Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальнітю 05.05.02-машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкційЗавантажити
01.03.2019Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальнітю 05.05.02-машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкційЗавантажити
01.03.2019Відгук офіційного опонента – О.Г. МасловЗавантажити
01.03.2019Відгук офіційного опонента – Ю.В. НауменкоЗавантажити
Ізбаш Юрій МихайловичРОЗРОБКА МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РОЗРАХУНКУ ВОГНЕСТІЙКОСТІ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
08.02.2019Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
01.03.2019Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спорудиЗавантажити
01.03.2019Відгук офіційного опонента - Голоднов О.І.Завантажити
01.03.2019Відгук офіційного опонента - Більченко А.В.Завантажити
Данченко Юлія МихайлівнаФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕПОКСИПОЛІМЕРНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
23.04.2019Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та виробиЗавантажити
16.05.2019Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та виробиЗавантажити
16.05.2019Відгук офіційного опонента - О.С. ШинкевичЗавантажити
16.05.2019Відгук офіційного опонента - С.Й. СолодкийЗавантажити
16.05.2019Відгук офіційного опонента - Л.В. ТрикозЗавантажити
Плахотніков Кирило ВалерійовичМінеральне тонкошарове теплоізоляційне покриття з підвищеними фізико-механічними характеристиками
19.09.2019Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та виробиЗавантажити
11.10.2019Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та виробиЗавантажити
11.10.2019Відгук офіційного опонента - О.С. ШинкевичЗавантажити
11.10.2019Відгук офіційного опонента - О.С. БорзякЗавантажити
Наливайко Тетяна ТарасівнаПідвищення міцності склофібробетону шляхом інтенсивного просочення компаундом
04.11.2019Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 - будівельні матеріали та виробиЗавантажити
22.11.2019Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та виробиЗавантажити
22.11.2019Відгук офіційного опонента - М.А. СаницькийЗавантажити
22.11.2019Відгук офіційного опонента - Д.А. ПлугінЗавантажити
Муна АбдалхкемПідвищення міцності з’єднання бетонних елементів з використанням розроблених епоксиполімерів в умовах Лівії
27.11.2019Автореферат на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та виробиЗавантажити
17.12.19Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – Будівельні матеріали і вироби. Завантажити
17.12.19Відгук офіційного опонента – Л.В. ТрикозЗавантажити
17.12.19Відгук офіційного опонента – В.В. МалярЗавантажити
Долгий Віктор ПетровичРОЗРОБКА ВИСОКОРУХЛИВИХ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ ДЛЯ ТРУБОБЕТОНУ СКЛАДНОГО ПЕРЕТИНУ
27.11.2019Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 - будівельні матеріали і виробиЗавантажити
17.12.19Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та виробиЗавантажити
17.12.19Відгук офіційного опонента - У. Д. МарущакЗавантажити
17.12.19Відгук офіційного опонента - Д.А. ПлугінЗавантажити
Ільїн Ярослав ВікторовичОБҐРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА НЕРУЙНУЮЧОГО ДЕФОРМАЦІЙНОГО МЕТОДУ ОЦІНКИ МОРОЗОСТІЙКОСТІ АСФАЛЬТОБЕТОНУ
31.12.2020Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 - будівельні матеріали і виробиЗавантажити
31.12.2020Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та виробиЗавантажити
19.01.2021Відгук офіційного опонента – С. Й. СолодкийЗавантажити
19.01.2021Відгук офіційного опонента – С. А. ЧугуєнкоЗавантажити
Гордіюк Микола ПетровичМІЦНІСТЬ І ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ПРИ СИЛОВИХ І ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ВПЛИВАХ
24.02.2021Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди Завантажити
Семиног Микола Миколайович
ОЦІНЮВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БЕЗКАРКАСНИХ БУДИНКІВ З УРАХУВАННЯМ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ І ДЕФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ
24.02.2021Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди Завантажити