Збірник "Науковий вісник будівництва"

Офіційний сайт: www.vestnik-construction.com.ua
Зареєстровано 22.04.97 р. серія ХК № 457.
Головним комітетом інформації Харківської обласної державної адміністрації, перереєстровано 23.11. 2010 р. серія КВ №17253-6023 ПР Міністерством юстиції України та Постановою Президії ВАК України №1-05/8 від 22.12.2010 р.

Вісник включає статті вчених, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків: охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології в будівництві та будівельної індустрії, нові будівельні матеріали та конструкції, підвищення ефективності капітальних вкладень, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів.
Для наукових працівників і спеціалістів у галузі будівництва.
Мова видання: українська, російська, англійська.

Збірник є фаховим виданням та індексується у міжнародних науко-метричних базах:

Збірник виходить 4 рази на рік.

Бажаючи будівельні підприємства та фірми можуть розмістити в ньому свою рекламу, а також на сайті Наукового вісника будівництва.

Редакційна колегія:

 • д.т.н. Д.Ф. Гончаренко (головний редактор),
 • д.т.н. В.П. Сопов (відповідальний редактор),
 • д.т.н. Я. Малолепши (Польща),
 • д.т.н. В.І. Кондращенко (Росія),
 • к.т.н. Х.-Б. Фішер (Німеччина),
 • д.т.н. М.С. Болотських,
 • д.т.н. В.С. Шмуклер,
 • д.т.н. О.Ф. Редько,
 • д.т.н. С.М. Епоян,
 • д.т.н. О.І. Вайнберг,
 • д.т.н. І.А. Ємельянова,
 • д.т.н. М. Гашич (Сербія),
 • д.т.н. А.С. Карагяур,
 • д.т.н. І.В. Шумаков,
 • д.т.н. В.О. Юрченко,
 • д-р арх-ри М. Мілецька (Польща),
 • д-р арх-ри О.П. Буряк,
 • д-р арх-ри М.Ю. Блінова,
 • д-р арх-ри О.О. Фоменко,
 • д-р арх-ри В.І. Кравець,
 • д-р арх-ри В.П. Мироненко,
 • д-р арх-ри К.Т. Черкасова,
 • д-р арх-ри Г.Л. Ковальська,
 • д-р арх-ри О.І. Ремізова,
 • к.т.н. Л.М. Буцька (технічний редактор),
 • к.т.н. В.М. Бредіхін (адміністратор сайту),
 • Т.І. Ейдумова (відповідальний секретар),
 • Л.М. Жмурук (секретар)

Адреса    редакційної   колегії:
61002,   Харків-2,   Сумська,  40, ХНУБА, тел. 7000-651
E-mail: statya_visnyik@ukr.net
URL: www.vestnik-construction.com.ua

Вимоги до оформлення статей у «Науковий вісник будівництва»

Формат сторінки – А4, книжкова. Стаття повинна бути виконана в Microsoft Word з розширенням .doc (.docx), шрифт Times New Roman, кегль 12, поля 2,0 см з усіх боків, абзацний відступ – 0,75 см, інтервал 1,5. Вирівнювання – по ширині.
Міжбуквений інтервал – звичайний. Міжсловний пробіл – один знак. Ущільнення інтервалів заборонено.
Перенесення – автоматичні (не вручну) Типи виділення – курсив, напівжирний.
Дефіс повинен відрізнятися від тире. Тире і лапки повинні бути однакового накреслення по всьому тексту.
При наборі не допускається стилів, не задаються колонки.
Не допускаються пробіли між абзацами. Не допускається використання літери ё.

Рисунки тільки чорно-білі, без напівтонів, в векторних форматах WMF, EMF, CDR, растрові зображення – у форматі TIFF, JPG з роздільною здатністю не менше 300 пікселів/дюйм, в реальному розмірі. Діаграми з програм MS Excel, MS Visio разом з вихідним файлом.

Формули повинні бути набрані в Microsoft Equation. Не допускається застосування редактора формул Math Type та ін.

Внутрішньотекстові посилання на включені в список літератури роботи наводяться в квадратних дужках.
Не допускається використання таблиць з альбомною орієнтацією.
Нумерація сторінок не проставляється. Обов’язкова перевірка автором орфографії.
Мінімальний обсяг – 7 сторінок без врахування анотацій і ключових слів.

Мінімальна кількість літературних джерел – 14 (з них мінімум 2 – посилання на «Науковий вісник будівництва».

Мова статті: українська, російська, англійська.
Більш детальна інформація на сайті: www.vestnikconstruction.com.ua

Увага авторам статей!
Автор відповідає за достовірність представленої в статті інформації.
Усі автори статей повинні обов’язково надіслати авторську довідку з наступною інформацією:

АВТОРСЬКА ДОВІДКА:

 • прізвище, ім’я, по батькові автора повністю;
 • місце роботи;
 • займана посада;
 • науковий ступінь;
 • робоча адреса – індекс, місто, назва організації, вулиця, номер будинку;
 • домашня адреса – індекс, вулиця, номер будинку й квартири, місто, країна;
 • контактні телефони (мобільний телефон).

Обов’язково вкажіть номер телефону!
Електронна адреса.

 ОПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ  НА Р/Р ХОТВ АБУ 26008000073779 В ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 М. КИЇВ, ОКПО 23327689.

Мінімальна кількість сторінок у статті 7  без врахування анотацій і ключових слів. Вартість 1 сторінки А4 (50 грн.) Доплата 100 грн. на 1 статтю за індекс doiобов’язково.